h

Venlo lift mee op onderzoek naar stapeleffect bezuinigingen

15 december 2011

Venlo lift mee op onderzoek naar stapeleffect bezuinigingen

Stop_de_stapeling Woensdag besprak de gemeenteraad de aanscherping van de gemeentelijke bijstandswet, wat nodig is vanwege een landelijke wetswijziging. Vooral door landelijke bezuinigingen wordt de lokale bijstand stevig versoberd. Toch wist de SP een toezegging los te krijgen.

De gemeenteraad besprak het raadsvoorstel met daarin tijdelijke regels voor de aanscherping van de WWB, de wet Werk en Bijstand. Geen beste wet, vaak getypeerd als de Bijstand‘Wet Water en Brood’ of ‘Wet Willekeur in de Bijstand’ omdat er ongelijkheid en grote verschillen in inkomen tussen mensen ontstaat. Verschillen die ook nog eens flink kunnen oplopen doordat iedere gemeente de wet anders toe kan passen, afhankelijk van vooral de politieke kleur van het gemeentebestuur.

Het raadsvoorstel moest gisteren besproken worden omdat de wet WIJ (Wet Investeren in Jongeren) wordt ingetrokken en de huidige WWB (uit 2004) wordt aangepast per 2012, en in 2013 waarschijnlijk weer wordt vervangen door de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WNV). De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd, de Eerste Kamer moet dit nog doen.

Raadslid Alexander Vervoort: “Laat ik voorop stellen dat de landelijke wetswijziging een hele slechte wet oplevert. Alexander Vervoort De WNV is ook al zo’n onevenwichtig vehikel dat door de forse bezuinigingen gekoppeld wordt aan nieuwe rigide regels over inkomensaspecten. Voor nu betekent dit dat gemeenten noodreparaties moeten toepassen in hun WWB-verordeningen, die voorsorteren op de mogelijke invoering van de WNV in 2013. En dat allemaal omdat het kabinet nu al af wil van de wet-WIJ waardoor jongeren direct in de bijstand vallen.”

De SP maakt zich ernstige zorgen over het stapeleffect van bezuiniging op bezuiniging, van landelijk als gemeentelijk. Deze stapeling heeft gevolgen voor mensen met een minimum inkomen, die door de financiële crisis en het kabinetsbeleid al flink aan koopkracht inleveren. De stijgende werkloosheid en de aanhoudende recessie komen hier nog eens bovenop. De stapeling van diverse bezuinigingen maakt hun situatie er niet beter op.

De SP heeft vaker aandacht gevraagd voor dit ongewenste stapeleffect van bezuinigingen. Vervoort: “Het opstapelen van bezuinigingen Stop-de-stapeling landelijk en lokaal is een zeer zorgelijke ontwikkeling. We waarschuwden al dat korten op bijvoorbeeld ouderenvoorzieningen en diverse andere bezuinigingen die daarop gestapeld worden, er toe kunnen leiden dat ouderen voor financiële problemen gesteld worden waarin ze keuzes moeten maken om niet meer deel te nemen aan de samenleving, en daarmee in een isolement en zorgvraag terecht komen. Dat is niet alleen ongewenst maar kost op de lange termijn ook nog eens veel meer geld om de negatieve effecten te repareren.”

Vervoort: “We moeten zorgen dat mensen geen gebruik hoeven te maken van de WWB en dat mensen aan het werk kunnen. Echter is de realiteit dat de werkloosheid stijgt, re-integratiebudgetten verminderd zijn, beschutte werkplekken worden wegbezuinigd, en meer mensen gedwongen worden gebruik te moeten maken van de WWB. En heb je werk wordt men gekort op het inkomen; hoe krom kan het beleid zijn?”
Iedereen die kan werken moet werken maar stimuleer en motiveer mensen dan ook. Werk moet lonen, geef mensen zinvol werk tegen een goed loon zonder aantasting van het pensioen en minimumloon, geen wegwerpbanen of flexwerk; geef mensen een kans in plaats van een beperking.

Op het betoog van de SP gaf wethouder Testroote (PvdA) aan dat de gemeente Venlo geen goed zicht heeft op de effecten die de stapeling van de vele bezuinigingen. Vervoort: “Daarop stelde de SP voor om dit inzichtelijk te laten maken door het Nibud. logo nibud In Breda heeft de gemeenteraad unaniem de motie aangenomen die het Nibud verzoekt om te onderzoeken welke gevolgen de landelijke bezuinigingen en stapeling heeft op het gemeentelijk beleid. Als we dit ook te weten komen voor Venlo kunnen we daar het beleid op aanpassen.”

Wethouder Testroote heeft toegezegd dat hij zal meeliften op het onderzoek in Breda, Testroote en de uitkomsten zal meenemen voor de Venlose situatie. Vervoort: ”Ik ben erg blij met die toezegging. Met de cijfers van het Nibud-onderzoek kunnen we vervolgens de uitvoering van de WWB verbeteren zodat mensen niet tussen de wal en het schip vallen, niet in armoede hoeven te leven, gelijke kans hebben op het vinden van werk, en de ongelijkheid wordt aangepakt.”

Het Nibud-onderzoek in Breda gaat binnenkort van start. De resultaten zouden al meegewogen kunnen worden tijdens de voorbereidende begrotingsbespreking in juni.
Vervoort: “Ik verwacht dat het Nibud met een schokkende conclusie komt. Premier Rutte en de VVD kunnen dan wel ontkennen dat er armoede is, ik ben bang dat de armoede vooral zal toenemen, vooral omdat er meer mensen gebruik moeten gaan maken van de WWB.”

10-12-2011: Roemer: ‘We gaan door, als het moet met 100.000 man!’
Actiewebsite Doe effe normaal!
Website Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

U bent hier