h

Terechte werkonderbreking Sulzer Eldim Lomm uit onvrede onderhandelingen

12 december 2011

Terechte werkonderbreking Sulzer Eldim Lomm uit onvrede onderhandelingen

12-12-2011 actie Sulzer Eldim 2 Op 24 november bood het personeel de directie nog honderden handtekeningen aan tegen de uitplaatsing van afdelingen naar Hongarije en daarmee 70-100 banen die op het spel staan. Die petities zijn vanmiddag ook aangeboden aan de delegatie die morgen naar Zwitserland gaat om met het moederbedrijf te spreken over de dreigende ontslagen. Uit protest over de gang van zaken zijn vandaag 200 werknemers spontaan het bedrijf uitgelopen. Vakbonden en SP steunen de acties.

Sulzer Eldim BV te Lomm is een bedrijf dat hoogwaardige onderdelen maakt voor gasturbines en vliegtuigmotoren. Al weken rommelt het binnen Sulzer Eldim dat onlangs aankondigde om opnieuw afdelingen uit te plaatsen naar een laagloonland waarmee, na de ontslaggolf in 2009, opnieuw vele banen op de tocht komen te staan. gasturbine Vakbonden en werknemers vrezen dat dit het begin van het einde betekent van het bedrijf in Lomm. Sinds de aankondiging is het personeel in actie gekomen door eerst de Ondernemingsraad (OR) in stelling te brengen in de onderhandelingen met de directie. Vervolgens werden in korte tijd 240 handtekeningen opgehaald en aangeboden aan de directie om aan te geven hoe het eigen personeel denkt over de reorganisatie en om het bedrijf te bewegen een andere keuze te maken. Een keuze voor het behoud van kennis en werkgelegenheid in Lomm.

Om 13.30 uur vanmiddag vond er een overleg plaats tussen OR en personeel. Er werd verteld dat de directie geen reëel verhaal schetst, om de hete brei heen draait, en geen volledig verhaal vertelt van wat er te wachten staat. De OR voelt zich in de steek gelaten.
Eind 2010 sprak Sulzer Eldim met hen over een meer geleidelijke en minder vergaande overplaatsing, zonder gedwongen ontslagen in Nederland. Sulzer Het afgelopen jaar zijn de prestaties in Lomm juist verbeterd. Sulzer vraagt van zijn bedrijven 11% winst, dat in Nederland wordt gerealiseerd en de vooruitzichten voor 2012 zijn gunstig. De winsteis is veel te hoog, zeker als de meest winstgevende productieafdelingen worden uitgeplaatst. Daarnaast verrast Sulzer nu met een verscherping van de aanvankelijke plannen waardoor zeker 72 ontslagen vallen maar waarschijnlijk worden dat er 100 doordat ook indirecte functies getroffen worden. De OR en vakbonden spreken van “overdreven winstbejag”.

12-12-2011 actie Sulzer Eldim 2

Het personeel is er niet gerust op dat de directie tot andere inzichten komt. Een delegatie van de OR en hun adviseur reizen morgen naar Zwitserland om de hoogste baas van Sulzer te spreken over de verplaatsing van de vier productieafdelingen naar Hongarije en daarmee het verlies van vele banen in Lomm. Voor het personeel was dit een unieke gelegenheid om de opgehaalde handtekeningen aan deze OR-delegatie mee te geven.

12-12-2011 actie Sulzer Eldim 1

Om haar verzet kracht bij te zetten hebben zo'n 200 collega's daarop spontaan het werk neergelegd en verlieten het bedrijf, om op openbare weg, in aanwezigheid van de pers, de petitie aan te bieden aan de OR. Dit was geen wilde staking maar juist een uniek moment om in het openbaar de OR te ondersteunen in de ontwikkelingen. Namens alle werknemers zal de OR deze petities morgen ook aanbieden aan de bedrijfsleiding van het moederbedrijf in Zwitserland.

Vakbonden De Unie en FNV-Bondgenoten en de SP steunen het personeel en deze spontane actie. Raadslid Alexander Vervoort: Alexander Vervoort “Ik begrijp heel goed dat het personeel onderhand gek wordt van onzekerheid, of ze straks nog wel werk hebben en hun gezin kunnen onderhouden of ook verdwijnen in de overvolle kaartenbakken van het UWV/Werkplein. Het bedrijf denkt schijnbaar enkel aan het maken van winst op de korte termijn om hun aandeelhouders tevreden te houden maar denkt niet aan de lange termijn en de gevolgen voor hun nu nog loyale werknemers die ze de keien opschoppen. Logisch dat het personeel in actie komt en gelukkig worden ze gesteund door de vakbonden, OR, en ook de SP.”

Op 16 november heeft de SP een brief gestuurd aan zowel algemeen directeur René van Doorn van Sulzer Eldim brief als aan wethouder Satijn (VVD) van economische zaken. Het antwoord van Sulzer op onze brief luidde dat het bedrijf “enkel wenst te onderhandelen met OR en vakbonden en geen verantwoordelijkheid schuldig is aan een politieke partij”. Tja, dat is ook een reactie natuurlijk...
De wethouder maakte het nog bonter door in zijn reactie aan te geven dat hij zich neerlegt bij de reactie van de Eldim-directie dat “het gemeentebestuur zich niet moet bezig houden met de ontwikkelingen bij het bedrijf”.

Vervoort: “Goed dat wethouder Stephan Satijn onze oproep uitvoerde, maar dat hij er zich zo makkelijk bij neerlegt en laat afschepen door een brief, stelt teleur en geeft te denken. stephansatijn Is Satijn wel echt bereid te vechten voor werkgelegenheid in de regio en het behoud van kennis en banen? Ik had van hem meer daadkracht verwacht. Zeker omdat B&W de mond vol heeft van het ‘scheppen van banen en het binden van mensen aan de regio’, maar blijkbaar zijn dit loze woorden. Hier zijn we nog niet klaar mee.”

De SP blijft de ontwikkelingen bij Sulzer Eldim in Lomm op de voet volgen en steunt personeel, OR en vakbonden waar zij kan.

12-12-2011: Website L1: Personeel Sulzer-Eldim legt werk neer (tv- en radioreportage)
12-12-2011: De Unie: Personeel in actie tegen excessief winstbejag van groot Zwitsers bedrijf
12-12-2011: FNV-Bg: Werkonderbreking personeel Sulzer Eldim tegen excessief winstbejag van groot Zwitsers bedrijf


24-11-2011: Handtekeningenactie personeel roept directie Sulzer Eldim op tot behoud banen
16-11-2011: Knokken voor behoud van banen

U bent hier