h

Op onderzoek in de wijk Op de Heide

1 maart 2011

Op onderzoek in de wijk Op de Heide

buurten De SP staat er om bekend met regelmaat een buurt te bezoeken om van de bewoners te horen wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo gingen we laatst op bezoek de wijk Op de Heide in Tegelen. Woningnood, leegstand, rotzooi, hangjeugd, en verkeersoverlast zorgen daar voor de onnodige kopzorgen.

Zomaar een zaterdagmiddag eind februari, de winterkou doet nog een poging om het vriespunt te bereiken. Voor de SP geen reden om binnen te blijven, maar juist om de mensen weer eens op te zoeken. Ditmaal het oude gedeelte van de wijk Op de Heide, het gebied rondom de Kievitstraat, Spechtstraat en Lijsterlaan. Veel huizen uit de vijftiger jaren en ook de straten zijn nog van de maat van de auto’s van toen.

Terwijl de SP aanbelt bij de eerste huizen blijkt de eerste reactie “zeker verkiezingstijd?” te zijn. Het antwoord is natuurlijk “Ja, het is verkiezingstijd maar voor de SP is het altijd campagne. Ook buiten de verkiezingen om zijn we actief in de wijken.” We wijzen de betreffende bewoner op de periode dat er geen verkiezingstijd was en de SP bijvoorbeeld opkwam voor de stadswinkels, het zwembad Nieuw Steyl, actief bij bedrijfsstakingen, een buurtcomité in de Vastenavondkamp ondersteunt, enzovoorts. Waarom zouden we dus ook niet in verkiezingstijd komen buurten? Het ijs blijkt snel gebroken.

buurten Op de Heide 19-02-2011 01 Ook kandidaat-Statenleden Ton Heerschop (links) en Stefan Hugues (rechts) vragen aan bewoners wat er goed gaat en beter kan.

Er volgen nog vele gesprekken. Een mevrouw vraagt zich met verbazing af waarom zij direct na haar scheiding nog gedwongen bij haar ex-man moest blijven wonen terwijl er zoveel huizen leeg staan. En inderdaad, het is opvallend hoeveel huizen te koop staan. Formeel hoeft een woningcorporatie hier natuurlijk niets mee, echter uit de vraag van betreffende mevrouw lijkt een tekort aan sociale woningruimte op de Heide aanwezig te zijn. Waarom bouwt in dit geval Antares dan dure complexen op het Wilhelminaplein terwijl hier woonruimte op te kopen is en zeer waarschijnlijk ook goed te verhuren?
Sterker, veel koopwoningen zijn eigendom van Antares dus (tijdelijk) terug in de verhuur moet een optie zijn. Een situatie die nadere aandacht verdient en waarbij gemeente en woningcorporaties eens goed moeten beoordelen welke kansen deze leegstand aan koopwoningen kan bieden voor de sociale huurmarkt.
hulpdienstDe Hulpdienst van de deze SP heeft inmiddels namens de mevrouw een klacht ingediend bij Antares en verzocht om een spoedige oplossing voor haar woonprobleem.

In een volgend gesprek gaat het ook weer over de leegstand. Een buurtbewoner maakt zich ernstige zorgen over de leegstaande panden en vraagt zich hardop af of die binnenkort opgekocht gaan worden door uitzendbureaus buurten om er goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa in te huisvesten. “Ik verlies hier toch een beetje mijn eigen cultuur, er is net even te veel buitenlands in deze wijk gekomen. Niet erg als het een paar mensen zijn, maar ik ben bang dat het daar niet bij blijft.”, zegt de man bezorgd.
Terechte zorgen, als geen ander weet de SP al jaren hoe risicovol het is om arbeidsmigranten als één groep te lokaliseren in de oudere wijken. Overal in Nederland zien we de problemen met de diverse generaties die zich niet thuis voelen in Nederland, én geen toekomst hebben in het land van de voorouders. Deelnemen aan de maatschappij is dan mooi gezegd, maar lastig als je niet echt welkom bent. En met de nieuwe arbeidsmigranten uit Oost-Europa lijken de fouten uit het verleden gewoon weer herhaald te worden.

Er is meer te doen in de wijk.
Veel mensen blijken het eigenlijk een prima wijk te vinden. Veel mensen prijzen ook het contact met de buren. De smalle straten geven wel problemen met parkeren en er wordt al snel te hard gereden dan feitelijk mogelijk is. Het bekende leed van kattenstront en hondenpoep is ook hier een gespreksonderwerp. Hoewel de speeltuintjes keurig zijn afgezet met hekken en een rooster wat er voor zorgt dat katten en honden het zand niet gebruiken als hondentoilet. Een slimme en relatief goedkope oplossing.
Wel jammer dat in het betreffende speeltuintje slechts twee speeltoestellen staan en er een enorme ruimte overblijft. Zonder twijfel maken kinderen daar hun eigen speelwereld van maar wellicht staat er ergens op de gemeentewerf nog een speeltoestel wat hier tot zijn recht kan komen.

buurten Op de Heide 19-02-2011 03 'Hoor en wederhoor' toepassen met het speeltuintje, kleine inspectie...

Verschillende bewoners die al tientallen jaren in deze buurt wonen, en ervoor zorgen dat de omgeving en de voortuin er netjes uitziet, ergeren zich aan onverschillige buurtgenoten die het straatbeeld doen veranderen in een vertroebelde samenleving. De achtertuinen zijn ook een rol van betekenis, het kan toch niet zo zijn dat men de buren opzadelt met allerlei rotzooi zodat men in de zomer niet op z’n gemak kan buiten zitten? Dit is aan de buurt zelf om op te lossen maar gemeente en wijkraad kunnen goed gedrag belonen en de boel scherper in de gaten houden.

Een aantal mensen laat weten last te hebben van hangjongeren bij het winkelplein maar ook in de brandgangen achter de woningen. Daar is inderdaad geen verlichting en dus een ideale plek voor vooral jeugdige hangers.
Ook de snelwegen komen aan bod, de A73 ligt ten westen van de wijk en mensen horen in de zomer het verkeer voorbijrazen door de tunnelbak. De A74 maakt ook de tongen nog los: “Daar waar die dikke nekken van Venlo wonen wilden ze die snelweg niet aanleggen.”, tekenen we op uit de mond van een zeer boze mevrouw. Ze heeft een punt, deze variant van de A74 is voor de wijk Op de Heide ongewenst, ongepast en onfatsoenlijk.


In de gemeenteraadszaal en in ‘Den Haag’ is er steeds maar 1 fractie geweest die consequent tegen deze variant van de A74 was en dat was de SP. D’66, Lokalen en PvdA hebben de mensen van Op de Heide in de steek gelaten onder het mom van ‘het is toch een democratisch proces geweest’. Democratisch ja maar de mensen zijn er natuurlijk gewoon ingeluisd. Als je aangeeft tegen een snelweg te zijn, en als er even tegengas komt of je behaalt de meerderheid niet, om dan een draai te maken van 180 graden, daarmee win je niet aan geloofwaardigheid…


Het was een goed wijkbezoek. De mensen zijn over het algemeen positief over de wijk en zijn verdraagzaam als het gaat om de buren van welke afkomst dan ook. Maar er schuilt ook een gevaar in de situatie van dit deel van Op de Heide. Als de hoeveelheid arbeidsmigranten in deze buurt verder toeneemt, kan dat zorgen voor toenemende spanningen. Dat gekoppeld aan donkere brandgangen en veel leegstand geeft al snel een gevoel van onveiligheid.

buurten Op de Heide 19-02-2011 02 Op weg naar de volgende straat, ondanks de snijdende kou...

De SP houdt een goed gevoel over aan het buurten in deze wijk. Iedere buurt heeft z’n problemen maar we hoorden gelukkig van velen dat ze graag in deze wijk wonen. De informatie die we kregen spelen we door naar de wijkraad en de woningcorporatie. We verwachten dat zij, daar waar het hen betreft, de handschoen oppakken.

Buurtonderzoek: De SP wil graag weten wat er speelt in uw straat. Lees de enquête en vul hem in.

U bent hier