h

SP steekt stakende postbodes een hart onder de riem

16 november 2010

SP steekt stakende postbodes een hart onder de riem

16-11-2010 postbodestaking 5 Het is een erg mistige en bijzonder koude ochtend maar dat deert de postbode niet. In weer en wind bezorgt die onze post omdat die houdt van zijn vak en wil vechten voor het behoud van zijn baan. Zo stonden vanmorgen tientallen TNT’ers voor het sorteercentrum in Blerick te protesteren, want vandaag staakt de postbode en de SP steunt hen hierin.

Wassil Kelessidis is coördinator van de actie: “Ik ben niet bang voor de leiding en ik laat me ook niet langer meer intimideren. Ik kom op voor onze rechten, ons werk, onze banen en ons vak. Want het is een vak, maar wel een vak dat beetje bij beetje naar de knoppen wordt geholpen door TNT zelf. En dat heeft niks met concurrentie of zo te maken; de postbode is in de ogen van onze directie te duur en moet dan maar verdwijnen. Maar daarmee verdwijnt ook de kwaliteit en mentaliteit. Op lange termijn gaat dat TNT opbreken, maar voor de leiding telt enkel de snelle winst voor de aandeelhouders.”

16-11-2010 postbodestaking 4 De stemming zat er goed in. Enkele stakers hadden een uniform uit lang vervlogen tijd aan en het zat nog als gegoten.

SP’ers waren aanwezig bij de staking om de postbodes te steunen in hun protest, hun verhaal aan te horen, en een hart onder de riem te steken. De stakers kregen van ons een lekkernij mee, speculaas en pepernoten, en een actiefolder om hen te informeren over de staking en onze eisen. Ons bezoek werd zeer gewaardeerd; het voelt goed om gesteund te worden, te zien dat je niet alleen staat. Het deed ons ook goed, goed om te zien dat mensen blijven vechten voor hun baan, voor respect en beroepseer.

16-11-2010 postbodestaking 5 De lekkernijen en informatiefolders vonden gretig aftrek. Wat overbleef ging dan ook mee de grote bus in naar Den Haag.

Postbode Sjaak Sieben vertelt dat hij en z’n collega’s vanuit TNT een brief kregen waarin staat dat TNT de staking niet kan verhinderen maar wel de postbodes verbiedt om in hun uniform te gaan staken. Een collega reageert woest: “Zijn ze nog helemaal van de ratten besnuffeld? Ze kunnen wel meer zeggen maar dit negeren we massaal! Het is ons uniform en het gaat hier om de toekomst van ons werk in dit uniform. Als de donder dat ik dit pak aanhoud, ik ben trots op dit uniform!”

De staking geldt officieel voor diegenen die onder de CAO vallen maar TNT kennende blijft het niet bij deze reorganisatie, en daarom steunen ook andere TNT’ers de staking. Al doet dus niet iedereen mee; “stakingbrekers!” klinkt het enkele keren terecht, maar de busjes kunnen ze niet tegenhouden.

16-11-2010 postbodestaking 3 Deze tegengehouden auto werd op inhoud gecontroleerd, toen bleek dat er alleen pakketten inzaten mocht hij doorrijden.

Het is ook verwarrend, ook voor de TNT’ers zelf, want er zijn postbodes, postbezorgers, postbestellers, pakketbezorgers en dan ook nog de ZZP’ers die in eigen busjes post en pakketten rondbrengen. “Zo lang het TNT maar niks kost, en al die mensen vallen onder geen enkele CAO. De bezorgers werken zelfs onder het minimumloon zonder arbeidsvoorwaarden, en dat in Nederland…”, treurt een postbode.
Veel TNT’ers zijn solidair met de stakers, velen moeten werken vandaag, maar namen een verlofdag omdat ze beseffen dat de postbodes ook voor hun werk staken.

Kelessidis vertelt hoe 'inschikkelijk' de lokale TNT-leiding is: “We kregen te horen dat er vandaag geen fietsen en auto’s geparkeerd mochten worden op het bedrijfsterrein want ’s avonds zou de toegangspoort afgesloten worden. zakkenvuller5 Dat is raar, normaal blijft de poort altijd open, benieuwd of het slot nog werkt. Ook werd ons gezegd dat we best mochten staken maar dan geen gebruik mochten maken van toilet, kantine of koffieautomaat. Het is momenteel 3 graden en we moeten verplicht buiten het terrein staan. De mannen onder ons willen best tegen hek plassen maar voor de dames onder ons is dit opnieuw een pesterij vanuit de directie.“
Dit geeft ook wel aan dat TNT zich bedreigt voelt en dat actievoeren dus werkt.

De TNT-leiding blijft haar personeel intimideren en bedreigen. Een postbode vertelt ons dat hij laatst één postbus vergeten was te scannen. Hij had hem wel gelicht en de post verwerkt, maar was even vergeten om er met de scanner overheen te gaan. Kan gebeuren, zou je zeggen, schrijf het op het formulier en dan kan het in de computer alsnog ingevoerd worden. Zou je zeggen. Maar nee, de leiding zag dit als werkweigering en eiste dat de postbus alsnog gescand zou worden. Dus opnieuw in de auto en een half uur terug rijden om een scan te maken. Als het nog een keer zou voorkomen volgde ontslag. TNT behandelt haar hondstrouwe werknemers als vuile was, als een product dat je net zo makkelijk aan de straat zet.

16-11-2010 postbodestaking 1 Meewarig kijkt deze postbode naar zijn 'collega' in het blanco busje.

De ZZP’ers rijden in eigen busjes rond, op sommige plakt nog wel een TNT-sticker maar de meesten zijn onherkenbaar. Deze mensen worden per brief of pakket betaald en nemen werk van de postbodes af. Een postbode vertelt: “De ZZP’ers kun je dit niet kwalijk nemen, die willen ook hun gezin onderhouden. De schuld ligt bij de TNT-directie die zo goedkoop mogelijk de post verwerkt wil krijgen. Dat de kwaliteit en stiptheid hierdoor verloren gaat deert de leiding niet, het mag niets kosten om zogenaamd de concurrentie aan te kunnen. Maar wat doet TNT zelf: ze besteden werk uit aan het dochterbedrijf VSP en roepen dan dat ze de concurrentie dreigen te verliezen. Bij TNT wordt je bedonderd waar je bij staat en mensen die hier 30, 40 jaar werken zijn de dupe.”

Kelessidis vertelt hoe inefficiënt TNT werkt: “Kratten vol post blijven staan omdat ze te weinig gekwalificeerde mensen hebben om het te bezorgen. Maar een collega kreeg op z’n donder omdat aan het einde van de dag 15 brieven nog niet bezorgd waren. Onbetaald moest die met een busje 70 kilometer rijden om die 15 brieven te bezorgen terwijl die andere kratten mochten blijven staan omdat daar geen tijd meer voor was. Onlogica viert hoogtij bij de post, ze kunnen beter de leiding ontslaan en de postbodes weer hun rondes laten lopen zonder dat er die dag post blijft liggen.”

16-11-2010 postbodestaking 2 Een bus vol op weg naar de protestbijeenkomst in Den Haag.

De staking moet de TNT-directie aan het denken zetten over welke koers ze wil varen; die van een gezond bedrijf met hart voor het personeel, of op ramkoers en de uiteindelijke ondergang van TNT. red de postbode Duizenden postbodes laten zich vandaag horen, bussen vol rijden naar het TNT-hoofdkantoor in Den Haag. Ook vanuit Blerick vertrokken rond 10.00 uur twee bussen met zeker 70 stakers. Vol moed, vol vertrouwen, klaar om te vechten voor hun werk.

Bekijk de actiewebsite van ‘Red de postbode’
16-11-2010: Gesthuizen en Roemer steunen massale staking postbodes in Den Haag
15-11-2010: Dagblad Metro: 'Geen respect meer voor de postbode'
16-10-2010: Zembla: 'Einde van de postbode'
10-09-2010: Red de postbode, nu het nog kan

U bent hier