h

Red de postbode, nu het nog kan

10 september 2010

Red de postbode, nu het nog kan

red de postbode Afgelopen dinsdag stond de SP aan de poort bij TNT-post in Venlo-zuid om de werknemers een hart onder de riem te steken in hun strijd tegen het ontslag van 15.000 collega’s. We hoorden ernstige verhalen maar ondanks intimidatie en ontslagdreiging zijn de meesten strijdbaar.

In alle vroegte en de regen trotserend toog de SP-Venlo naar het sorteercentrum/ ‘business point’ van TNT aan de Hagerhofweg om van de postbodes te horen hoe het gaat, en te laten zien dat wij aan hun kant staan. De SP voert sinds enkele jaren binnen en buiten de politiek actie voor het behoud van banen voor de postbodes. Helaas staat de SP hierin politiek alleen

Afgelopen weken werd een brief van de TNT-directie bezorgd bij de eigen postbodes (hoe dubbel) waarin staat dat er 15.000 mensen ontslagen MOETEN worden omdat deze “mogelijk overcompleet” zijn. Ook schrijft men dat men beter kan uitkijken naar een andere baan; “ga zelf weg of binnen een jaar moet je weg”.
Alle postbodes van TNT Post die meer dan 25 uur per week werken, verliezen hun baan. Ze krijgen ook geen nieuwe baan binnen het bedrijf. Over een sociaal plan of sociale oplossingen wordt met geen woord gerept. TNT wil enkel kil snijden in haar eigen familiebestand om de winst voor de vreemde aandeelhouders te vergroten.

07-09-2010 TNT actie 1 We werden vriendelijk ontvangen, zoals ook SP'er Alexander Vervoort (links) merkte toen een postbode hem uit dank omhelsde.

Een postbode vertelt ons dat de intimidatie in Venlo in zijn ogen nog meevalt maar de sfeer bedrukt is. Mensen zijn gelaten, terneergeslagen en laten het maar over zich heen komen in de veronderstelling dat er niets meer aan te doen valt. Juist deze week is een actieweek met afgelopen maandag een vakbondsavond in Nieuwegein en zondag een demonstratie/manifestatie in Rotterdam, waar duizenden mensen verwacht worden. De strijd is pas gestreden als de strijd is opgeheven, en vakbonden en SP zijn nog heel strijdbaar!

In vergelijking met eind jaren ’90 worden er nauwelijks minder brieven bezorgt en het aantal pakketten neemt zelfs flink toe. zakkenvullers En toch zegt TNT dat het slecht gaat en daardoor mensen weg moeten… Een bezorger vertelt ons: “De pakketdienst en distributie loopt goed maar om ook zelfs daarop kosten te besparen zijn buiten de leidinggevenden enkel nog uitzendkrachten in dienst. Daarmee wordt het werk misschien ietsjes goedkoper maar niet beter, eerder kwaliteitsverlies. Doodzonde.”

Het probleem is het vrijgeven (liberaliseren) van de postsector enkele jaren gelden wat zorgde voor oneerlijke concurrentie. Postbestellers bij de concurrent worden betaald per stukloon of men krijgt het minimumloon of ietsjes meer waardoor de TNT’ers te duur lijken. TNT heeft als enige een bezorgplicht van 6 dagen per week, de concurrentie niet. Ook spreken concurrenten (te) goedkope contracten af waarin ze bedwingen dat ze alleen in verstedelijkt gebied werken, waardoor TNT de veel duurdere plattelandscontracten in haar maag geschoven krijgt en daarmee hogere kosten heeft. Hiermee is het falen van de overheid als marktmeester en de mythe van de vrije (post)markt opnieuw blootgelegd.

Een medewerker lucht zijn hart: "Een personeelschef in Venlo die 'te vertrouwd' raakte met het personeel werd vervangen. Hij hield rekening met zijn mensen en dat mag blijkbaar niet meer." Een andere postbode vertelt hierover: “Aan de voorkant worden geschoolde vakmensen ontslagen en aan de achterkant worden uitzendkrachten aangenomen voor ons werk. Volgende maand ga ik weg, het zinkende schip snel verlaten want ik trek het niet meer hoe er met mensen omgegaan wordt.”

07-09-2010 TNT actie 2 Naast gesprekken voeren reikten we ook folders uit voor de protestdag.

Een postbode, lijdend aan nierstenen, vertelde ons dat hij toestemming moest vragen aan zijn leidinggevende om water te drinken, en hem dit werd geweigerd omdat 'onder de voorbereiding niet gedronken mag worden'. Daarop bracht hij een bezoek aan de bedrijfsarts en kwam in zijn personeelsdossier te staan dat de man geregeld voldoende water moet blijven drinken vanwege de nierproblemen. Sindsdien heeft hij geen problemen meer en mag hij water drinken wanneer hij wil...
Toen de pas aangetreden bedrijfsarts dit punt - en zaken bij andere collega’s - vermeldde in de personeelsdossiers, was hij binnen twee maanden weg, nadat de TNT-directie hem had gezegd dat hij “te meelevend” zou zijn, en juist moest handelen alsof niemand ziek zou zijn, bang voor extra kosten. De arts was deze intimidatie en inmenging snel beu.

TNT houdt regelmatig betaalde ‘informatieavonden’ waarop de aanwezigen verteld wordt dat ze binnen een jaar een andere baan moeten hebben gevonden en anders ontslagen worden. Een postbode vertelde: “Veel collega’s hebben geen hoop meer en er heerst veel cynisme. TNT helpt weliswaar bij het vinden van een andere baan, vaak als chauffeur, maar na een proeftijd van 3 a 4 maanden vlieg je er alsnog uit. Daar sta je dan; omgeschoold en alsnog ontslagen.”

2010_09_06TNT1

We spreken ook met de teamleider. Onder het genot van de uitgedeelde koffie zegt ze: “Van de 120 postbodes die hier twee jaar geleden werkten zijn er nog maar 90 over en het worden er met de week minder. We moeten hetzelfde werk doen met steeds minder mensen. Dit zorgt voor een hoge werkdruk en voor een lastige puzzel met het maken van de werkroosters waarbij elke minuut verantwoord moet worden.”

Een postbode vertelt: “Veel collega’s zijn al weggepest, TNT is geen normaal bedrijf meer en het gaat van kwaad naar erger. Als ik ontslag krijg verdwijn ik in de bijstandsuitkering want ik ben 58 jaar en voor TNT “onbemiddelbaar”, ik vind geen werk meer…”
Het personeel was erg blij met onze aanwezigheid, steun en het luisterend oor. "Mijn collega's en ik vinden het erg tof dat jullie hier staan, dat zulke solidariteit nog bestaat doet ons goed, we krijgen weer hoop.", aldus een postbode. Het bezoek deed de SP'ers ook erg goed.


Binnenkort is ook in Venlo weer een betaalde ‘informatieavond’ waarop het TNT-bestuur gaat vertellen hoeveel mensen er uit moeten, in de hoop dat veel postbodes zelf hun biezen pakken. logo red de postbode Het oude ambacht van de post wordt om zeep geholpen door de eigen sector. Komende zondag is de grote demonstratie in Rotterdam waarbij het actiecomité ‘Red de postbode’, vakbonden en SP opnieuw mythes en leugens zullen ontkrachten. Ook in Venlo houden we de vinger aan de pols, blijven steunen en in contact met de arbeiders bij ‘tante pos’.


Bekijk de actiewebsite van ‘Red de postbode’
07-09-2010: NRC: "Bonden: sanering TNT minder snel"
16-08-2010: Actie bij Arbeidsinspectie tegen intimidatie bij TNT

U bent hier