h

Vier de vrijheid want hij is kwetsbaar

5 mei 2010

Vier de vrijheid want hij is kwetsbaar

Dodenherdenking Gisteren herdachten we in Nederland onze doden en vandaag vieren we de vrijheid. Een vrijheid die gisterenavond opnieuw onder druk stond want zelfs respect voor de offers, gebracht om onze vrijheid te herwinnen en beschermen, is niet bij iedereen heilig.

    Column door Ton Heerschop, SP-raadslid in Venlo

De beelden op de Dam gisterenavond deden terugdenken aan andere verschrikkelijke momenten, niet alleen die in Apeldoorn vorig jaar maar ook de schietpartij, op diezelfde Dam, veroorzaakt door achtergebleven Duitse militairen in de chaotische dagen vlak na de bevrijding in 1945. Paniek, angst en verstoring liggen constant op de loer en we laten ons er (te) gemakkelijk door gek maken.

Vandaag vieren we vooral vrijheid, een vrijheid die steeds meer onder druk staat. Want waar vrijheid heerst zijn ook regels. Regels om van die zwaarbevochten vrijheid te genieten, en hen die haar aan willen tasten, scherp de maat te nemen. © STIWOT & Jeroen Koppes Regels die gelden voor iedereen in dit land in gelijke mate. De SP neemt ook in Venlo daarin haar verantwoordelijkheid door duidelijk stelling te nemen tegen 'straatterreur' en tegen uitsluiting van minderheden. Want vrijheid heeft doorlopend onderhoud nodig en moet het waard blijven om voor te strijden.

Laten we in Venlo en deze regio blij zijn dat de vrijheden van minderheden niet onder druk worden gezet. Laten we ons gelukkig prijzen dat we samen met mensen uit bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap een moment stil zijn op 4 mei bij het Joods monument, net zoals we stil staan bij de mannen en vrouwen die in de gewapende strijd tegen de bezetter het leven lieten.

Samenleven is samen doen. Dit blijkt iedere keer weer. Zij die denken dat de straat niet van de overheid is maken een ernstige vergissing. Niemand kan in deze samenleving met verbaal of fysiek geweld aan zijn omgeving of ten opzichte van minderheden zijn wil opleggen zonder daar verantwoording voor af te moeten leggen.

Burgemeester Bruls haalde in zijn toespraak voor de 4-mei-herdenking gelijkwaardigheid en solidariteit aan. Twee van de drie elementen uit het beginselprogramma van de SP. Menselijke waardigheid voegen wij er nadrukkelijk aan toe. 4-5mei Vrede en vrijheid zijn naast solidariteit en gelijkwaardigheid breekbare maar zeer waardevolle begrippen. Namens de SP afdeling en fractie wensen we u vooral veel plezier toe met het vieren van 5 mei in die geest.


2e foto: © STIWOT

05-05-2010: Van Randwijklezing door Jan Marijnissen: Over vrijheid, verantwoordelijkheid en burgerschap

U bent hier