h

Gastles meerwaarde voor het onderwijs

19 maart 2010

Gastles meerwaarde voor het onderwijs

Gastles Ton VI Deze week was de ‘dag van de leerplicht’, mensen werd gewezen op hun recht op onderwijs. De SP doet daar graag aan mee maar dan in een iets andere vorm. Zo geven SP'ers zelf ook gastlessen of helpen leerlingen om de politiek te begrijpen.

Het was zelfs een persbericht waard. Wethouder Testroote heeft een gastles gegeven op een basisschool in het kader van de ‘dag van de leerplicht’. Wat een verschrikkelijke naam eigenlijk, het is een zegen om in dit land te mogen genieten van de mogelijkheden van scholing. 'Dag van het leren' was een betere benaming geweest.
Testroote zat voor de klas, beantwoordde vragen van kinderen en sprak over zijn eigen herinneringen aan zijn schooltijd. En dat vinden we als SP hartstikke prachtig. Goed dat ook een wethouder eens laat zien dat onderwijs belangrijk genoeg is om zelf voor een klas te gaan staan.

School in Stadhuis 2010 2 Leerlingen simuleerden niet alleen de 'raadsleden' maar ook de 'wethouders' en waren zo voor even de baas in het stadhuis.

Afgelopen week stonden ook enkele raadsleden voor een klas. Leerlingen van het Blariacumcollege kregen bij hun bezoek een rondleiding door het stadhuis, een presentatie wat de raad doet en wat democratie is, mochten vragen stellen aan de raadsleden en speelden een raadsvergadering na. Prachtig hoe mensen opbloeien als zij anderen kunnen laten zien waar hun passie ligt. Nog mooier als je dat ten opzichte van kinderen kunt doen. En het moet gezegd worden dat de meeste partijen een afvaardiging stuurden.

Voor de SP was fractievoorzitter Alexander Vervoort van de partij, die verspreid over vier dagen zeven klassen VMBO en HAVO voor een paar uurtjes mede onder zijn hoede nam. Vervoort: “Een erg leuke ervaring hoe onbevangen de leerlingen te werk gaan. Sommige raadsleden hadden moeite om zich aan te passen aan de leerlingen maar ook de kinderen hadden moeite om zich te verplaatsen in een politieke partij (elk groepje leerlingen werd een partij toegewezen in voorbereiding op het simulatiespel). Gelukkig hebben we aardig wat afgelachen en ik ben er van overtuigd dat iedereen wijzer naar huis ging.”

School in Stadhuis 2010 1 Alexander Vervoort (2e links) te midden van de leerlingen die alles aan hem mochten vragen. (foto: Ton Desar, gemeente Venlo)

De SP-fractie heeft overigens ook een zeer bijzonder gastdocent in haar geledingen. Raadslid Ton Heerschop verzorgt in zijn vrije tijd regelmatig lessen voor het Veteraneninstituut om kinderen te vertellen over de oorlog in Bosnië in de jaren negentig. Heerschop: “Niet om het leger te verheerlijken, niet om te roepen dat buitenlandse missies onzin zijn, maar om kinderen mee te geven dat in andere delen van de wereld mensen elkaar naar het leven staan en welke gevolgen dat heeft, zelfs vele jaren na het einde van een conflict. Mensen uit Nederland en andere landen staken hun nek uit om de situatie te veranderen maar de diepe haat en angst maakte het werk er niet gemakkelijker op. Frustrerend om te zien dat mensen niets lijken te leren van de geschiedenis, ook in Nederland worden anno nu haat en angst als politieke middelen gebruikt. Triest.”

Gastles Ton VI Bosniëveteraan Ton Heerschop laat leerlingen op een landkaart zien hoe de bevolkingsgroepen verdeeld waren in ex-Joegoslavië.

De SP is van mening dat gastlessen veel vaker zouden moeten worden gegeven. Door mensen die weten wat er speelt in de samenleving. Het kan een maatschappelijke oriëntatie zijn voor de leerlingen. Geen promotie maar oriëntatie is het devies. Wat dat betreft steunen we de wethouder met zijn actie. Want laten we vooral kinderen belangstelling laten krijgen voor politiek en de manier waarop deze invloed heeft op het dagelijks leven. Daarmee kunnen we wellicht de politiek geloofwaardiger maken en dichter bij de mensen brengen. De kinderen van nu zijn de beslissers van de toekomst.

U bent hier