h

Duurzame energiecentrale voor Venlo?

17 januari 2010

Duurzame energiecentrale voor Venlo?

energiecentrale Energiecentrales, machtige gebouwen waaruit wij dagelijks de stroom krijgen voor onze koelkast, wasmachine en al die andere elektrische apparaten. Ooit had iedere stad wel een energiecentrale. Die zijn afgebroken om op centrale plekken in het land centrales te bouwen die intussen voor een habbekrats verpatst zijn aan het buitenland. Krap een jaar na de verkoop wil Venlo ineens weer een eigen energiecentrale! Terug bij af, plank voor de kop of juist slim?

Hoe was het ook alweer? Tot halverwege de vorige eeuw had zo’n beetje iedere stad een eigen energiecentrale in de omgeving staan. gasfabriek Venlo Buiten de vestingwerken van Venlo (Gelderse Poort) werd in 1862 een gasfabriek gebouwd. Na het opruimen van de stadsmuren kwam de gasfabriek in het midden van een plein te liggen, waaraan ze de bijnaam 'Gaasplein' dankt, die nog steeds door veel mensen wordt gebruikt. Het plein kreeg de huidige naam ‘Mgr. Nolensplein’ toen de gasfabriek in 1931 werd afgebroken.
De provincies gingen zich vervolgens bezig houden met de energievoorziening en zo ontstond de Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij (PLEM). Zij bestierde alle centrales en het netwerk van kabels om iedere Limburger 100% leveringsgarantie te geven en te zorgen dat de koelkast het kon blijven doen.
Eind vorige eeuw werd de PLEM te klein geacht en dus gingen provincies samenwerken, moesten nutsbedrijven fuseren en zo ontstond in 1992 Mega Limburg dat in 1999 weer Essent werd. Nog steeds in overheidshanden en nog steeds heel betrouwbaar.

De neo-liberale machthebbers wensen echter meer markt en dus stoomden horden managers en directieleden de maatschappij binnen, want vanzelfsprekend hebben alleen zij verstand van markt, althans dat laat men ons geloven.
Van ‘Europa’ moesten de energiemaatschappijen zich opsplitsen in een kabelnetwerkbedrijf en een energieleverancier. Essent werd een bedrijf waarbij de overheid enkel nog aandeelhouder was. De geprezen vrije-markt zou zorgen voor concurrentie en goedkopere stroom. Het bedrijf moest echter winst gaan maken, kwaliteit en (klanten)service namen af, prijzen stegen want de marketinguitgaven (reclame) en de bonussen voor de vele managers mogen de klanten ophoesten. De ooit 100% leveringsgarantie geldt nu alleen als je er de poen voor hebt.

Een goede leverancier als Essent was niet genoeg, als een jonge onnozele bruid is ze verkocht aan de Duitse smeerpijp RWE. energiecentrale_kolen Duurzaamheid is niet belangrijk, het liberale motto luidt tenslotte: “we moeten de markt op, alles voor de euro en de winst!” Door een dolksteek in de politiek werd Essent verkocht aan de Duitse bruinkoolvreter. Voor Nuon en Eneco geldt hetzelfde lot. Hiermee is de ooit geprezen zelfbeschikking over energie uit handen gegeven aan de hoogste bieder.

De verkoop is nog geen jaar geleden afgerond en wat gebeurt er in Venlo? We zijn weer terug bij af.
De gemeente wil namelijk een duurzame energiecentrale bouwen. Als het meezit krijgen we daarmee weer een Venloos energiebedrijf. De SP zal deze ontwikkeling steunen omdat we voor duurzaam en voor overheidsinvloed op energievoorzieningen zijn.
Het is wel bizar, laten we vooral in Limburg meer van dit soort centrales bouwen zodat we onze oude centrales, de huidige RWE-centrales, overbodig maken. Dan maken we via de markt toch nog een slag in duurzaamheid. De vraag blijft of we dat ook niet hadden gedaan als we als overheid gewoon eisen aan de leverancier hadden kunnen stellen??

duurzame centrale De SP zal zich in de gemeenteraad gaan hard maken voor een werkelijk duurzame centrale, eentje die niet gestookt wordt op kolen, gas of olie. Een centrale op Trade Park Noord die in de energie gaat voorzien voor de regio Venlo waarbij de gemeente(n) de baas is, zonder vrije markt, zonder managersbonussen, met gegarandeerde leverantie, service en prijs/kwaliteit waarbij duurzaamheid en de klant echt serieus voorop staan.

Volgens een gemeenteambtenaar liggen de kosten rond de 45 miljoen euro, volgens de gemeente en de media zal de bouw een dikke 70 miljoen euro gaan kosten. Deze grote investering is wel een impuls voor de regionale economie, levert werkgelegenheid op, maakt ons onafhankelijker van de grieven van het milieuonvriendelijke op winst gerichte Essent-RWE, en kan een kans zijn voor werkelijke duurzame projecten waarbij de uitstoot van CO2 en fijnstof zal afnemen.
De komende maanden zal de discussie over de duurzame energiecentrale nog vaak de kop opsteken...


Het provinciebestuur concludeerde in september 2008 dat de realisatie van een Duurzame Energie Centrale in Limburg haalbaar is. Zo'n centrale is samengesteld uit zonne-energie (3,2 ha aaneengesloten zon-pv kristallijnen zonnepanelen); windenergie (6 windturbines met elk 2,5 MWp geïnstalleerd vermogen) en energieopwekking via biomassa vergisting (4,6 MWp) en bestrijkt een oppervlakte van 15 ha. zonnepanelen op huisdak Daarnaast komt bij de centrale een opleidings- en expertisecentrum met een educatieve functie waarbij burgers en het bedrijfsleven de Limburgse energiewereld van morgen kunnen voelen en ervaren. Zo kan de drempel verlaagd worden bij de aanschaf van duurzame en efficiënte energie-installaties. Venlo is samen met Maastricht in de race om de centrale in Limburg te mogen bouwen.


15-01-2010: website Omroep Venlo: "Venlose kansen voor energiecentrale gegroeid"
15-05-2009: Bestuurders, Essent en RWE tonen zich nu al onbetrouwbare partners

U bent hier