h

Reactie op VVD-programma

27 juni 2009

Reactie op VVD-programma

Gisteren presenteerde de VVD haar concept-verkiezingsprogramma, daarbij klopte zij zich als eerste op de borst omdat men een financiële paragraaf heeft toegevoegd. Reden genoeg voor de SP om met veel belangstelling eens te kijken naar het programma waarmee de VVD de verkiezingen in wil gaan.

De doelstelling van de VVD is duidelijk, als grootste partij uit de verkiezingen naar voren komen. Daarnaast sluit ze nadrukkelijk de PVV van Wilders niet uit. Alles is dus gericht op besturen, met wie en hoe dat komt later wel, zoveel is al snel duidelijk.

De VVD wil geen enorm dik boekwerk als programma en zegt zich aan hoofdlijnen te houden. Wel stelt ze nadrukkelijk dat we ons niet moeten laten afleiden van de verschillende stadsdelen en de discussie daarom heen want we spreken over 1 Venlo. Dat deze gemeente de mensen in Tegelen, Belfeld, Arcen, Lomm en Velden door de strot is geduwd daar mogen we van de liberalen dus niet meer over praten, het moet eenheid uitstralen, één gemeente, één partij en waarschijnlijk één leider! Wat dat betreft sluit de VVD keurig aan bij de PVV. Niet verwonderlijk omdat Wilders uit dezelfde politieke schoot komt.

De VVD wil de onzin stoppen.
Letterlijk geeft zij aan dat campagnes tegen drankmisbruik niet zinvol zijn. Verder wil zij nadrukkelijk de investeerders en bouwers binnen cultuurwijk Q4 de voorkeur geven boven de kunstenaars. Gelukkig geeft de partij zelf toe dat het daarmee een bouwproject en geen cultuurwijk meer is. Hoewel zijzelf jarenlang heeft meegedaan dit idee wel in de lucht te houden, heeft de VVD dan vier jaar gelogen tegen de kiezers ten behoeve van het behouden van de plek op het pluche?!

De entree naar de gemeente, de poorten naar Venlo zijn niet allemaal op te knappen en dus kiest de VVD enkel voor die onderdelen die direct van invloed zijn op de Floriade. Alles voor de handel en de mensen naast andere wegen van de stad kunnen de komende vier jaar verrekken, als het aan de liberalen ligt.

Toch vinden we ook punten waar wij ons als SP in kunnen vinden.
De VVD wil nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor ieders leven bij de mensen zelf leggen. Een standpunt dat aansluit op het gedachtegoed van de SP. Ook staat gelijkwaardigheid, een speerpunt uit het beginselprogramma van de SP, ook bij de VVD hoog in het vaandel. De VVD maakt zich net als de SP zorgen over de economie en wil daarom vrijheid voor bedrijven en met name de horeca. Als men hiervan maakt het verlichten van regeldruk maar geen vrijbrief om maar te doen wat men als bedrijf goeddunkt, dan kunnen wij ons daar voor een groot deel zeker in vinden.

Wat betreft veiligheid zien we in het programma nadrukkelijk een harde aanpak van daders. Daar is op zich niets mis mee. Waar de SP echter wel bezwaar tegen maakt is het feit dat de paragraaf de illusie geeft dat veiligheid en integratie onlosmakelijk met elkaar verband houden. Dat is een gevaarlijke stelling want men gooit hier wel heel veel mensen op de grote hoop. Asielzoekers, bijstandsgerechtigden en criminelen lijken voor de VVD allemaal geboefte. Hier zal de VVD de SP dan ook nadrukkelijk tegenover zich weten!
De SP is voor een stevige aanpak van daders en wil net als de VVD dat handhavers de middelen krijgen om ook te handhaven. Wat dat betreft staan wij pal voor meer blauw op straat en minder bureaucratie binnen de politie. Maar daarnaast staan wij ook pal voor de rechten van mensen die het even minder getroffen hebben in deze samenleving, een punt waarbij de VVD lijkt te zeggen; “uitgevallen? Jammer, zoek het jezelf maar verder uit!”

Grijsgedraaide plaat over de bereikbaarheid van Venlo.
Daarbij is meer asfalt voor de VVD, die net zo goed de praatgroep van bouwend Nederland had kunnen heten, een absolute must. Ook de A74 komt vanzelfsprekend weer van stal. Jammer Venlo-zuid, jammer Blerick en jammer Tegelen maar we moeten bouwen, gewoon omdat het kan, een Duitse weg in Nederland en betalen doen we hem ook nog!
Het devies lijkt nog meer asfalt ten koste van alles blijkbaar. Want wanneer blijkt dat de halve stad dagelijks een grote file-ellende kent, zal de VVD opnieuw pleiten voor nog meer asfalt niet nadenkend dat meer asfalt ook steeds meer verkeer zal aantrekken en dat al dat verkeer ook door de stad wil en daarbij sluipwegen door wijken niet zal schuwen. Intussen zal de VVD blij zijn met al die 'logistieke bedrijvigheid' terwijl tegelijkertijd het aantal longziekten in de stad zal toenemen... De gezondheid van mensen is blijkbaar niet zo belangrijk bij de VVD, nee, zoals oud-president Clinton al zei "it's the economy stupid", maar die bedoelde dat iets anders.

Er zijn nog wat andere zaken die een rol spelen in de plannen van de VVD.
Zo gaat de Haandert in Tegelen tegen de grond. Maar wordt deze wonderwel niet herbouwt in de Doolhof maar vervangt het voormalige stadhuis deze voorziening, zouden ze toch naar onze mening geluisterd hebben? Het kazerneterrein gaat op de schop, de Floriade komt er natuurlijk. Meest opvallende is wel de afschaf van de hondenbelasting, voortaan mogen Fido en Fikkie dus gratis op de voetpaden schijten want de handhaving daarop die zien we nu even net niet terug bij de liberalen.

Samenvattend is het een programma wat weinig verassingen in zich heeft. Enkele aspecten zijn voor de SP zeker herkenbaar. Aan de andere kant zijn er ook genoeg neoliberale zaken waar wij stevig tegenin zullen gaan. Want ook bij de VVD betaald de gewone man en de minder bedeelden in onze gemeente de bouwdrift en ontwikkelingsdrang die gebruikt wordt om de huidige crisis het hoofd te bieden.
Het zijn ijskoude en steenharde bezuinigingen waar huidig wethouder Verheijen mee is gekomen. Een stem op de VVD of PVV maakt straks niet meer uit. Men krijgt beide met als resultaat een samenleving waar de rijken rijker worden en de armen armer. Wat dat betreft is het programma een splijtzwam die de tegenstellingen in Venlo alleen maar zal verharden.

20-06-2009: De helden van Verheijen

U bent hier