h

“Wat moet ik met een hondenschoonheidssalon?”

29 maart 2009

“Wat moet ik met een hondenschoonheidssalon?”

Jan de Wit Op vrijdag 27 maart gingen 5 lokale SP’ers, gezamenlijk met Kamerlid Jan de Wit, in Venlo oost, de ZO-krant huis aan huis bezorgen en tevens een praatje maken met de bewoners.

SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit had er duidelijk zin in: "Vorig jaar was ik al in Belfeld om de afdeling mee te helpen onze ZO-krant te bezorgen, vandaag in Venlo-oost; een mooie wijk, een SP-afdeling die lekker op gang is en bewoners die van hun hart geen moordkuil maken, wat wil je als Kamerlid nog meer?!"

wijk Venlo-oost is een oude wijk. Een wijk ook met een bevlogen arbeidersgeschiedenis maar ook een wijk waarvan hele straten aan het verloederen zijn. De wijk staat zelfs op een lijst van 'net niet achterstandwijken' en daardoor zijn bij de gemeente (eindelijk) alarmbellen gaan rinkelen. De komende jaren gaat er een zak geld naar de wijk maar of het aan de juiste zaken word besteed is nog een vraagteken.
De meeste mensen die de SP vrijdag sprak, zijn heel tevreden over de wijk en een bewoner noemde het zelfs een “superbuurt”. Natuurlijk waren er ook wel wat zaken die beter kunnen.

Zo bleek het een levensgevaarlijke situatie voor kinderen die vanaf het speeltuintje op het Dokter Poelsplein willen oversteken. Sommigen autorijders menen even flink te kunnen gassen langs het speeltuintje.
Vooral op zaterdagochtend ontstaat hier een penibele situatie als, o.a. veel Duitsers deze straat doorscheuren op weg naar de tabakswinkel om de hoek. Een groot braakliggend terrein aan de Kaldenkerkerweg had een prima (speel)terrein voor de jeugd kunnen zijn. De hondenbezitters denken daar echter anders over…
Van een buurtbewoonster hoorden we dat dit terrein inmiddels voor andere doeleinden bestemd is. Van meerdere bewoners hoorden we de suggestie om een afgesloten terrein voor honden in te richten. Daarmee zou in een keer de drollenoverlast van de baan zijn.

hondenpoep Hondendrollen in parken, groenzones, bermen en speelvelden zijn een groot probleem in bijna alle wijken...

Verder bleken de bewoners van de Vogelsanckstraat op hun achterompaadje nogal eens last te hebben gehad van zwervers en junks. Door actief toezicht is de overlast praktisch verdwenen. Deze overlast was waarschijnlijk inherent aan de naburige CAD vestiging (Centrum voor Alcohol en Drugs). Toch iets om in de gaten te houden.

27-03-2009 Venlo-oost Jan de Wit 2 Kamerlid Jan de Wit maakt een praatje met een bewoner in de straat.

Een bewoner (precies tegenover het speelveldje) klaagt omdat de ramen niet voldoende afsluiten (achterstallig onderhoud woningstichting) waardoor hij binnen het schreeuwen van de kinderen hoort. Geen troostende gedachte maar in de hele wijk zullen de huizen moeten worden opgewaardeerd. In deze tijd een prima klus om op te pakken: goed voor de bewoners, voor de wijk, voor de bouwbedrijven en voor de lokale economie.

Na ruim een uur lopen rond het Dokter Poelsplein waren de straten op maar de ZO-kranten nog niet. Dus besloten we er maar een wijk bij te nemen. Op naar de Vogelwijk dus, ook in Venlo-oost.

speeltoestel Enkele bewoners missen hier juist een speelterrein voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het speeltuintje aan de Kruisbekweg bleek ook nogal eens bezaaid met hondenpoep. En ook hier kan het oversteken vanaf de speeltuin een levensgevaarlijke bezigheid zijn vanwege langsscheurende auto’s. Bewoners vragen zich af hoeveel moeite het kan zijn om tenminste een waarschuwingsbord (woonwijk) voor het verkeer te plaatsen?
Ook is er een taxibedrijf gevestigd wat behoorlijk bij draagt aan parkeerproblemen.

27-03-2009 Venlo-oost Jan de Wit 1 Al pratende deelt Jan de Wit aan bewoners de ZO-krant uit.

Een bewoonster, die al ruim 59 jaar (!) in de wijk woont, mist, net als vele andere bewoners, heel erg een drogist in de wijk. Het is geen peulenschil om als oudere of slecht ter been zijnde, voor iedere pleister naar het stadscentrum te moeten gaan. Met de Regiotaxi mag ze bovendien haar kleine hondje niet meenemen. Klein leed maar wel met grote gevolgen. De SP maakt zich grote zorgen om het verdwijnen van voorzieningen in wijken terwijl juist de buurt de schaal van de toekomst is, de plaats waar men woont, leeft en opgroeit.
Er zijn wel winkels in de buurt, maar daarvan zijn er weinig voor de eerste levensbehoeften. De bejaarde bewoonster zegt zelf: “Wat moet ik met een hondenschoonheidssalon?”
Zelf had ze 650 handtekeningen verzameld voor de komst van een supermarkt. Die is intussen al enkele jaren succesvol actief op de Casinoweg. vvv-logo Verder vertelde ze trots erelid te zijn van VVV en zeer frequent nog de wedstrijden te bezoeken. Het naderende kampioenschap brengt haar nu al veel vreugde, ons ook.
Op hoge leeftijd is deze mevrouw nog actief voor de wijk! Dat verdient navolging, zeker van de jongere generatie. De wijk is er voor de bewoners maar de bewoners maken de wijk!

Jan de Wit Jan de Wit: "De gesprekken met bewoners geven me energie, hard nodig om het soms saaie werk in de Tweede Kamer vol te houden. Ik heb genoten van een leuke dag in Venlo, misschien weer tot een volgende keer!"
Teruglopend naar onze auto, de problemen overdenkende als gevaarlijke verkeerssituaties en overlast van hondendrollen, voelt een SP'er ineens iets heel zachts onder een schoen… shit!

Buurtonderzoek SP
Download de complete ZO-krant (PDF, 2.5 MB)
25-03-2009: Kamerlid Jan de Wit gaat met de ZO-krant in Venlo-oost bij de mensen langs voor een gesprek

U bent hier