h

SP en FNV: "Samen de crisis te lijf"

14 maart 2009

SP en FNV: "Samen de crisis te lijf"

Vakbondsmensen Actievoerders uit het hele land zijn gisteren in Den Haag bijeengekomen om het kabinet aan te sporen maatregelen te nemen tegen de economische crisis onder het moto 'Samen de crisis te lijf'.

    Een bijdrage van Henk Zegers, bestuurslid SP en FNV-lid

Rond het middaguur lieten vrijdag bijna tweeduizend leden van de FNV-bonden zich horen in Den Haag, ze moedigden het kabinet aan om sneller werk te maken van de crisisaanpak. De vakbeweging wil dat het kabinet luistert naar werkend Nederland om de juiste maatregelen te nemen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De SP steunde uiteraard de actievoerders die zich hadden verzameld voor het gebouw van de Tweede Kamer.

Het was een gezellige boel maar ook in een grimmige sfeer. De duizenden arbeiders zijn verbolgen over de verrijking aan de top, de stijgende werkeloosheid en de grote onzekerheid waarin bedrijven en werknemers verkeren. En de regering doet intussen... niets...
De sfeer op het Plein werd nog grimmiger toen minister Donner (CDA) van sociale zaken de menigte wilde toespreken. Hij heeft wel lef om hier te komen maar wat hij nu zei was niet te verstaan door het immense fluitconcert dat Donner terecht van het volk te verduren kreeg. Als dat geen signaal is, weet ik het ook niet meer.

13-3-2009 FNV-SP demo Den Haag 1 Op het podium spreekt Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, de actievoerders toe: "Investeren in mensen en niet bezuinigen!" Solidariteit: juist ook in crisistijd!.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius sprak de menigte toe en somde de kabinetsplannen op; verhoging van de AOW-leeftijd, korten op de WW, ontkoppelen van sociale uitkeringen en lonen, korten op de pensioenuitkering voor ouderen en jongeren, en ga zo maar door. Oftewel een verdere afbraak van onze verworven sociale stelsel. Dat mogen we niet laten gebeuren en dus moet er hard opgetreden worden tegen de graaiers in de regering van CDA, CU en PvdA (ooit noemden die zich sociaal-democraten!).

Tweede Kamerleden van de SP staken de actievoerders een hart onder de riem. Ook Agnes Kant was aanwezig om solidariteit te betuigen. "Deze crisis is veroorzaakt door een overleefd systeem, foute politiek en graaiers aan de top. Maar de regering wil de rekening laten betalen door werkend en gepensioneerd Nederland. Het zijn schijnoplossingen van 'rechts' die ons land asocialer maken, en de schuldigen van de crisis ontzien. Laat nu maar eens de rijken betalen voor de crisis!"

13-3-2009 FNV-SP demo Den Haag 2 Na afloop van een goed verlopen manifestatie, bespraken Agnes (SP) en Agnes (FNV) met elkaar de volgende zet.

Agnes Kant Agnes Kant: "De SP wil investeringen doen waar dat nodig en mogelijk is. Daarmee doen we nuttig werk, en kunnen mensen hun baan behouden. We willen bezuinigen op subsidies voor de rijken. Ontslagen kunnen voorkomen worden door de regeling voor werktijdverkorting te verruimen. Het is tijd voor een nieuwe koers voor Nederland. Samen in de strijd voor solidariteit!"

Al met al een zinvolle dag al had het nog beter gekund. Waarom moesten we een half uur wachten op de minister? Hij wacht maar op ons, zo horen de verhoudingen te zijn! En waarom stuurde de vakbond honderden mensen die nog met bus en trein onderweg waren terug naar huis? Met nog meer mensen op het Haagse Plein -in het hol van de leeuw- hadden we ons protest nog meer klank kunnen bijzetten. Maar goed, dit is een opmaat naar volgende, sterkere en hardere acties. Malieveld, Museumplein: we komen er aan!

4-3-2009: Actiebijeenkomst tegen gevolgen crisis

U bent hier