h

Laatste groet SP Helden

20 februari 2009

Laatste groet SP Helden

Ledenwerkgroep Helden Twee jaar geleden zijn wij enthousiast begonnen met een ledenwerkgroep om te kijken of een afdeling van de SP bestaansrecht zou kunnen hebben in de gemeente Helden. We zijn met een redelijk grote groep actief begonnen en door omstandigheden zijn we na twee jaar nog met maar drie personen over.

Deze twee jaren waren leuke actieve jaren waarin we veel geleerd hebben. Toch zijn we er achter gekomen dat je met drie actieve mensen geen ledenwerkgroep draaiende kunt houden. We hebben verschillende pogingen ondernomen om mensen actief te betrekken bij de SP in Helden, helaas lukte dit niet. Na afloop van de laatste ledenbijeenkomst hebben wij besloten er een punt achter te zetten.

Groetjes, Miriam, Els en Karien


De afgelopen jaren hebben verschillende SP-leden in de gemeente Helden een ledenwerkgroep opgericht en onderhouden. Na twee jaar zijn deze leden tot de conclusie gekomen dat er te weinig leden actief waren in deze gemeente om de werkgroep te handhaven. En dit inzicht van deze leden heeft uiteindelijk als resultaat dat de werkgroep wordt opgeheven. Dat deze beslissing komt vanuit de werkgroep zelf is eerder een teken van kracht dan van falen.
Wat rest voor de afdeling Venlo is met heel veel dankbaarheid en respect te kijken naar de mensen die de SP in Helden een gezicht wilden geven!

De SP blijft vanzelfsprekend aanwezig in Helden, maar op de achtergrond. Leden die een hernieuwde poging willen doen, nodigen we van harte uit want perspectief blijft er altijd.
Vanuit hier nogmaals een dankwoord aan de SP leden in Helden die zich de afgelopen twee jaar meer dan tweehonderd procent hebben ingezet voor een socialer menselijker en gelijkwaardiger Helden!

Vaak is het een kwestie van tijd en geluk om een ledenwerkgroep te kunnen uitbouwen naar een actieve afdeling. Binnen de SP zijn er legio voorbeelden van. Zo ook in onze afdeling: enkele in 2003 actief gestarte leden in Venlo kregen het voor elkaar om in twee jaar van ledenwerkgroep naar erkende afdeling te groeien, daar waar eerst enkele jaren niets mogelijk bleek. In Cranendonck (Weert) is een ledenwerkgroep actief, bestaande uit 30 leden waarvan 3 actief de kar trekken en dat gaat prima daar.

Helden wensboomactieEen eerste poging nu in de regio Helden moeten we na twee jaar staken wat niet wil zeggen dat er totaal geen mogelijkheden zijn. Ook hier komt het wel een keer tot bloei, alleen niet op dit moment. Voor sommige dingen is de tijd nog net niet rijp genoeg voor en dan is het gewoon wachten of toevallig aanlopen tegen nieuwe mogelijkheden.

Voor nu gaat ons diepste respect en veel dank uit naar de actieve groep kameraden in Helden die het in ieder geval geprobeerd heeft en er vele vrije uurtjes in gestoken hebben. We hebben met elkaar veel lol en plezier gehad en die gedachten koesteren we als een mooie herinnering en een wens voor de toekomst.
 
Met groet, dagelijks bestuur SP Venlo

U bent hier