h

Stelling Ondernemend Limburg: "aantal gemeenten halveren" lost niets op en kan alleen goed zijn voor de grote spelers

30 december 2008

Stelling Ondernemend Limburg: "aantal gemeenten halveren" lost niets op en kan alleen goed zijn voor de grote spelers

Ondernemend Limburg is een club waarin met name werkgevers zich hebben verenigd. Op zich helemaal niets mis mee, was het niet dat ook deze club zich in het nieuwe jaar wenst te profileren.

Column door bestuursleden Ton Heerschop en Alexander Vervoort

Want wat schetst onze verbazing? De lokale media meld dat men het aantal gemeenten in Limburg met maar liefst de helft wil verminderen. Als een blind paard dat alleen in gedachte nog de zweep en sporen van de ruiter voelt, stormt men bij Ondernemend Limburg door in de neoliberale gedachte van minder regels en meer markt. Want uiteindelijk ligt het belang natuurlijk voor de ondernemer in minder regels. Liefst geen regels lijkt het soms wel te worden.

Toegegeven, er zijn wel er veel regels waar een ondernemer mee wordt doodgegooid en vaak is men het overzicht snel kwijt. Overbodige regels afschaffen is dan goed. Helaas is dan vaak het geval dat er 1 regel wordt afgeschaft en er 3 voor terug komen. Dat schiet niet op, dat zou beter moeten kunnen. Maar het instellen van supergemeenten is ook niet de oplossing.

Want wie wint er bij minder gemeenten?
De ondernemers, dat lijkt op het eerste gezicht zo, maar schijn bedriegt ook hier. Kleine ondernemers winnen namelijk helemaal niets bij een overheid op nog grotere afstand. Kleine ondernemers hebben behoefte aan maatwerk als het gaat om contacten met de overheid.
Bij grotere ondernemingen ligt dat anders, enkel hun omvang dwingt de overheid al tot contact met hen. De belangen van werkgelegenheid en economische groei zijn immers dwingend aanwezig.

Hart voor de zaak De grote jongens weten hun weg wel te vinden maar voor de kleinere spelers op de markt, het MKB, is dat een stuk lastiger. Die hebben vaak geen aparte of speciale afdelingen en personeel die dat wel even uitzoekt. De kleine zelfstandige heeft het al druk genoeg met al zijn primaire papierwerk en het in de zaak aanwezig zijn. Nog vaker als er straks meer koopzondagen komen; waar de kleine ondernemer nauwelijks van zal profiteren want ook dit is weer een speeltje voor de grote jongens die dat wel aankunnen.

Naast het feit dat de voorzitter van Ondernemend Limburg in zijn nieuwjaarsspeech straks slechts voor de belangen van een deel van zijn achterban spreekt, toont deze club zich ook uitermate arrogant door zich te willen bemoeien met de belangen van bewoners. Want wie bepalen nu eigenlijk of een gemeente in zee gaat met een andere gemeente?
Zo langzaamaan lijkt dit een politiek van verdeel en heers. Want is het opvallend dat tegen een sterk sociaal stemmend bolwerk als Venlo in 2000 het CDA bolwerk Belfeld is toegevoegd zonder dat daarover de bevolking verder is geraadpleegd? En is het vreemd dat nu Venlo toch ook in de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 sterk heeft gekozen voor SP en PvdA, nu wederom een CDA bolwerk als de gemeente Arcen wordt toegevoegd?

 Ja De SP is van mening dat een gemeentelijke herindeling alleen dan kan slagen wanneer de inwoners zelf die steunen en/of wensen.

Enkel de grote bedrijven lijken er belang bij te hebben. Want 'minder overheid en minder regels' blijft men in die kringen handhaven, ondanks het bewezen failliet van deze stelling. Inmiddels zien we steeds vaker het bewijs dat de SP-stelling; “de buurt is de schaal van de toekomst” staat als een huis. Een toegankelijke, heldere en eerlijke overheid dicht bij de mensen. Want gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden dan enkel die voor ondernemers. Minstens zo belangrijk zijn andere verantwoordelijkheden ten opzichte van de bewoners van de gemeenten!

Misschien moeten ze bij de Limburgse ondernemers ook eens afvragen waar de werkelijke belangen liggen en wat minder vanzelfsprekend als klapvee de betreffende nieuwjaarsspeech belonen!

Gedeputeerde Driessen (CDA) vindt dat minder gemeenten geen goed plan zijn en ziet niets in een plan daar voor. Volgens hem betekenen minder gemeentes niet automatisch dat die ook beter bestuurd worden en gaat het vooral om de kwaliteit van de bestuurders waar aan gewerkt zou moeten worden. Een waarheid als een koe, volgens de SP, maar wel een rare uitspraak voor Driessen die nog geen jaar geleden een herindelingsgolf oplegde in Noord-Limburg met als reden "om de bestuurskracht te vergroten". Ja ja, wijsheid komt met de jaren zullen we maar denken...


Ondernemend Limburg bestaat uit de landbouwbond LLTB, MKB-Limburg en de Limburgse Werkgeversvereniging.

30-12-2008: L1 website: "Ondernemend Limburg: aantal gemeenten halveren"
02-01-2009: Dagblad de Limburger: "Herindeling geen oplossing"
Notitie SP uit 2006: Hart voor de zaak, voorstellen ter versterking van de positie van kleine ondernemers (PDF, 120 kB)

U bent hier