h

SP vraagt onmiddellijke aanpassing rotonde Belletablestraat/ Hertog Reinoudsingel

23 december 2008

SP vraagt onmiddellijke aanpassing rotonde Belletablestraat/ Hertog Reinoudsingel

Rotonde Familiekerk Venlo 3 Na klachten en eigen onderzoek heeft de SP moeten vaststellen dat met name voor het fietsverkeer, er zich een onveilige situatie voordoet op de rotonde bij de Familiekerk aan de Belletablestraat en Hertog Reinoudsingel in Venlo.

Op het punt waar de Belletablestraat en Karel van Egmondstraat kruisen met de Hertog Reinoudsingel gebeurden regelmatig ongelukken. De wijkbewoners wensten al jaren een rotonde. Dit kwam ook weer naar voren tijdens het buurtonderzoek dat de SP afgelopen zomer hield in de wijk. In september meldde de gemeente dat het kruispunt per december een veilige rotonde zou worden. Zou, want na de feestelijke opening vlak voor sinterklaas, blijkt dat de rotonde wel is opgeleverd maar nog helemaal niet afgebouwd!

De SP heeft enkele berichten ontvangen van valpartijen op deze rotonde. Enkele weken geleden bijvoorbeeld kwam een mevrouw op hoge leeftijd met haar fiets ten val over de ongelijk liggende weg. De schade en verwondingen die ze daarbij op liep worden weliswaar door de gemeente vergoed maar daarmee is het probleem zelf nog niet opgelost.

Rotonde Familiekerk Venlo 2 Het hoogteverschil tussen de trottoirband/klinkers en het nieuwe asfalt zoals die op de hele rotonde aanwezig is, net als op de wegen naar de rotonde toe. Voor auto's een plotselinge maar wel te nemen hobbel; voor (brom)fietsers en scootmobielen een gevaarlijke situatie!

De SP heeft de betreffende verkeerswethouder om opheldering gevraagd over deze situatie. De partij vraagt zich af hoe het kan bestaan dat een rotonde niet geheel is afgewerkt maar wel wordt opengesteld voor het verkeer. De rotonde moet niet weer op de schop, ze moet eerst eens goed worden opgeleverd!

Met de rotonde wil de gemeente de leefbaarheid in de stad bevorderen door knelpunten in het verkeer aan te pakken. De SP is van mening dat de openbare weg fatsoenlijk moet zijn aangelegd. Deze rotonde voldoet daar niet aan. De bovenste asfaltlaag lijkt op enkele plaatsen niet aangebracht waardoor vooral fietsers over hoogteverschillen en losse steenslag hun weg moeten vinden. Ook de trottoirbanden liggen hoger dan normaal gebruikelijk.
De SP roept de gemeente Venlo dan ook nadrukkelijk op, om op korte termijn deze hele situatie fatsoenlijk aan te pakken.


Eerder moesten de rotonde Geloerveld in Belfeld (kosten: 170.000 euro) en het kruispunt/plein Keulsepoort in Venlo (tot 3 keer toe a 370.000 euro) al opnieuw op de schop. Deze week maakte de gemeente Venlo bekend dat ook in de Kerkstraat in Tegelen opnieuw de spade de straat in gaat, een half jaar na oplevering... Over de net nieuw ingerichte Grotestraat in Tegelen komen nu ook al weer klachten binnen; fietsers kunnen voetgangers makkelijk omver rijden omdat de voetgangerspaden te smal zouden zijn.


Aanvulling:
Navraag bij de gemeente Venlo en uit antwoord van de gemeente op diverse klachten, leert dat ze het afschuiven op de verlichting. Het Servicepunt Stadsbeheer meldt: "...dat het probleem ligt aan de verlichting op de rotonde." En dat dit "...door drukke werkzaamheden bij Essent Lighting is voorzien voor na de feestdagen...". Bij navraag bleek ook dat de gemeente niet zelf ter plekke is geweest kijken naar de situatie, aldus een medewerker van de Afdeling Uitvoering.
Vlak voor kerst zijn er intussen enkele lichtmasten geplaatst. Nu de rest nog.


02-09-2008: Buurtonderzoek en scholing gaan prima samen
Buurtonderzoek SP

U bent hier