h

Topsport en breedtesport

22 oktober 2008

Topsport en breedtesport

EurobiljettenTopsport blijft natuurlijk aantrekkingskracht op ons uitoefenen. Dat blijkt ook weer nu de Venlose sportverenigingen in hun bijeenkomst gisteren maar gelijk aangeven dat de 25.000 euro die de gemeente nu uittrekt voor topsport niet voldoende is.

Nu moeten we gelijk toegeven dat dit bedrag op de gemeentebegroting nu niet echt het meest indrukwekkende is en dat het smijten met miljoenen onze raad eerder bezig houdt. En toch blijft er een maar. Want waar praten we nu over? Nergens geven de verenigingen aan waar en hoe investeringen dienen te worden gedaan. Men spreekt in toch redelijk vage bewoordingen over "het stellen van kaders en het verbeteren van accommodaties". Te weinig concreet naar de mening van de SP.

Wel interessant is de ontwikkeling die men blijkbaar voorstaat om van Venlo een topsportstad te maken. Maar hoe kun je topsport willen ambiëren als je daar de investering op doet en daarbij geen verbinding maakt met de breedte sport?
Het is jammer dat de sportverenigingen in de perspublicatie daar geen inhoud aan geven. Voor de Venlose SP moeten investeringen in sport juist gedaan worden zodat iedereen die dat wil kan deelnemen aan de sport die hij of zij ambieert. Het is aan de verenigingen zelf om dan mogelijke talenten door te laten groeien tot topsporters. Dat daarbij verbindingen worden gemaakt met opleidingsinstituten en gezondheidszorginstellingen is alleen maar aan te moedigen.

De sportverenigingen geven aan dat zij binnenkort zullen gaan spreken met de politieke partijen in Venlo als het gaat om de financiering van de topsport. Laten wij als SP afdeling ze een telefoontje besparen. Als SP volgen wij de lijn dat investeringen door de overheid in sport vooral gedaan moet worden in de breedtesport. Dat topsport is leuk, maar een verantwoordelijkheid van de betreffende verenigingen.
Dat de SP niet meedoet aan het lobbycircuit achter de schermen mag eveneens duidelijk zijn. Als er een discussie moet komen over investeringen in topsport dan graag voor de schermen en in het oog van diegene die ervoor moeten gaan opdraaien. Te weten de Venlose bevolking.

U bent hier