h

Noodzaak duidelijk: wethouder grijpt in

14 oktober 2008

Noodzaak duidelijk: wethouder grijpt in

Gisteren deed de partij een oproep voor meer fietsenstallingen bij de Venlose stations en vandaag gaf wethouder Beurskens (VVD) hier aan toe en beloofde 495 extra plaatsen. Het komt in Venlo zelden voor dat de SP zo snel een succes boekt.

Na eigen onderzoek afgelopen zomer werden maandag vragen gesteld aan het provinciebestuur en aan het gemeentebestuur van Venlo. Het mag dan misschien toeval zijn maar nog geen dag later kondigde de gemeente Venlo aan dat ze het aantal fietsenstallingen gaat uitbreiden. Toeval of niet, voor de SP en voor de mensen die hun fiets graag veilig willen plaatsen bij de stations, is dit een overwinning en een stap in de goede richting.

Fietsen station Venlo2

In samenspraak met ProRail als beheerder van de NS-stations, heeft wethouder Beurskens afgesproken dat: "Het tekort wordt aangepakt bij de stations". De wethouder is met ons van mening dat: "Fietsen nu her en der verspreid op plaatsen staan waar ze niet voor bestemd zijn zoals op het grasveld en op de stoep".

"Het is nu een puinhoop, geen mooie uitstraling en ongemakkelijk. Die zaak moeten we aanpakken, wat op zich niet zo moeilijk is. Het komt allemaal goed.", aldus de wethouder.
Fietsen station Venlo3

Bij het station in Venlo komen er in het 1e kwartaal van 2009 bovengronds en ondergronds totaal 475 stallingen bij.

Fietsen station Venlo4

Bij het station in Blerick zullen in het 2e kwartaal van 2009 ruim 20 extra plaatsen beschikbaar komen.

Fietsen station Blerick2

In 2005 stelde de gemeente al geld beschikbaar maar daar is tot op heden niets mee gebeurd omdat volgens de wethouder de plannen bij ProRail langer duurden dan verwacht. Omdat het Koninginneplein binnenkort op de schop gaat, wil Beurskens geen tijdelijke oplossing, dat zou kapitaalvernietiging zijn. De wethouder verwacht dat volgend jaar het probleem is opgelost.

Fietsen station Venlo1

De SP is blij met de geboden oplossing en het snelle en kordate optreden van wethouder Beurskens. Liefst zien we dat er ook meer toezicht komt bij de onbewaakte fietsenstallingen. De ondergrondse stalling in Venlo is bewaakt door een beheerder en cameratoezicht, de stallingen en fietsenrekken bovengronds in Venlo, Blerick en Tegelen zijn echter onbewaakt.

Fietsen station Tegelen1

In Tegelen valt de situatie redelijk te noemen maar ook daar is zelfs op een rustige dag sprake van een tekort aan fietsenstallingen. Het vandalisme op het station lijkt te zijn afgenomen door de sinds kort aanwezige camerabewaking die ProRail heeft ingevoerd vanwege vernielingen aan het station zelf. Het zou te prijzen zijn als de bewaking wordt doorgetrokken naar de fietsenrekken zodat ook het aantal fietsendiefstallen en vernielingen aan fietsen wordt ingeperkt en daders beter aan te pakken zijn.

Fietsen station Tegelen2

De SP zit momenteel niet in de gemeenteraad en voert daarom vooral buitenparlementaire acties. We staan in contact met buurtbewoners, werknemers, kleine zelfstandigen, we zijn onder de mensen en in de buurten. Zo horen we veel wat er speelt en waar er verbeteringen nodig zijn. Zo ook rondom de stations van Venlo, Blerick en Tegelen waar een tekort is aan fietsenstallingen.


13-10-2008: SP wil aanpak tekort fietsenstallingen op Limburgse stations

U bent hier