h

CDA lost armoedig schot voor de boeg

17 oktober 2008

CDA lost armoedig schot voor de boeg

armVandaag is het Wereldarmoededag. Zo ook in Venlo waar het CDA een voorschot neemt op de verkiezingen van volgend jaar en nu alvast haar speerpunten presenteert, want men kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Presenteert het CDA dan oplossingen om de armoede te bestrijden of om de voedselbanken overbodig te maken? Nee, da's te veel van het goede zeker voor een CDA dat er juist jarenlang mede voor gezorgd heeft dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden. Het CDA presenteerde vandaag haar programma dat getuigt van politieke armoede. In die zin was de dag erg goed gekozen.

De verkiezingsstrijd blijkt al los gebarsten in Venlo. Niet omdat u misschien enkele verkiezingsborden langs de weg ziet staan, die zijn voor de waterschapsverkiezingen. Een verkiezing trouwens waaraan de SP principieel niet wenst mee te doen omdat ze enkel een extra bestuurslaag creëert daar waar provincie en gemeente hun verantwoordelijkheid zouden moeten willen nemen. Nee er is wat anders aan de hand, het CDA heeft nu al haar verkiezingsprogramma voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen gereed! Let wel het is dertien maanden voor de daadwerkelijke verkiezingen!

EurobiljettenMaar het CDA denkt al te weten hoe de wereld en Venlo in november 2009 eruit ziet. Handig meeliftend op het fenomeen kredietcrisis doopt het CDA haar programma " Venlo verspilt". Het getuigt van een enorme arrogantie tegenover de kiezer als je jarenlang aangeschoven bent in het college om dan na pas twee jaar van een andere coalitie al te brullen dat men aan het verspillen is. Want we weten allemaal wie de besluiten heeft genomen bijvoorbeeld rondom de bouwput die Maasboulevard heet, juist datzelfde CDA. De pot verwijt de ketel!

Als men kijkt naar het programma van het CDA maakt het zich zorgen om de toenemende macht van projectontwikkelaar 3W in het project Maasboulevard. Maar het was juist het CDA dat met 3W in zee ging in dit project.

Het CDA luistert gelukkig ook naar de SP of leest in ieder geval onze website redelijk. Men wil net als de SP stoppen met de onzin aangaande het stadskantoor in de Maaswaard en bezien of het kazerneterrein geschikt is voor de huisvesting van een dergelijke functionaliteit. Daarbij houdt het CDA echter wel een slag om de arm, het moet allemaal wel ARBO-technisch verantwoord zijn, blijkbaar hoefde dat voor duizenden dienstplichtigen niet maar op onze ambtenaren zijn we wel zuinig.

kazerneFrederik Hendrik Kazerne

Als het CDA durf had getoond had ze net als de SP aangegeven DAAR komt het nieuwe stadskantoor! Opvallend overigens wel dat in de laatste raadsvergadering het CDA juist voorstelde om nog 9 mliloen extra voor de uitstraling van het stadskantoor uit te trekken, dit ten behoeve van datzelfde stadskantoor in de Maaswaard. Blijkbaar heeft ook het CDA de kunst van het draaien ontdekt?!

Ronduit vreemd is de kreet dat het kazerneterrein in de oorspronkelijke staat dient te worden behouden en een multifunctioneel stadion naast datzelfde terrein moet komen. En daar slaat het CDA de plank finaal mis. In de angst de VVV-supporter zijn stadion te ontzeggen wordt dat inclusief allerhande toeters en bellen naast het kazerneterrein gepositioneerd.

kazerneterreinLuchtfoto kazerneterrein: bij de rode vlek (tennisbanen) is het nieuwe VVV-stadion gepland, tussen de monumentale gebouwen.

Maar als je roept multifunctioneel dan zeggen de plannen nu inclusief het casino, en juist dat wil het CDA plaatsen op de Maaswaard, midden tussen een toekomstige woonwijk en woonzorgcomplex? Zonder nadenken roept het CDA maar iets dat leuk bekt. Want door het casino weg te trekken uit het multifunctionele concept, verniel je de gedachtegang hierachter. Niet goed doordacht dus van de schrijvers, terug naar de tekentafel zou de SP zeggen.

Dan de passage ten aanzien van de Maaspoort. Natuurlijk is het onzin om nieuwbouw te voorzien en het oude plan 'De Luif' weer op tafel te kwakken. Daar kan de SP het grondig met het CDA eens zijn. Natuurlijk moet volgens het CDA dan het speeltje 'Made in Venlo' sneuvelen. Dat puntje wordt wel erg grijs gedraaid inmiddels.

Het verkiezingsplan heeft de ondertitel "signalen uit de samenleving". Het is een slag in het gezicht van de gemiddelde inwoner van de gemeente Venlo dat een politieke partij die niet of nauwelijks op straat zichtbaar is, verantwoordelijk is voor veel zaken die zij nu als schandalig wenst te betitelen, net doet alsof ze weet wat er onder de bewoners leeft.
Stop uitverkoop thuiszorg!Het enige signaal wat het CDA uit de samenleving ontvangt komt van de website van de SP afdeling Venlo. Maar de achtergrond begrijpen ze bij het CDA duidelijk niet. Want nergens staat hoe ze de overlast in de wijken gaan aanpakken, nergens staat hoe ze de thuiszorg weer een betrouwbaar gezicht geven, nergens een oplossing voor de huisvesting van buitenlandse gastarbeiders of het toezicht hierop.
Het hele plan is een lege huls. Een arrogante positionering in de verwachting dat de kiezer toch wel weer braaf de CDA lijst zal verkiezen voor enige andere.

Als men denkt enkele punten van de SP over te nemen onder het mom van "beter goed gejat dan slecht bedacht" kunnen we er als SP nog vrede mee hebben aangezien onze standpunten wel vaker gekaapt worden door andere partijen. Ook prima als men iets jat en er nog een eigen draai aan geeft, maar zorg dan wel dat het nog met elkaar strookt en dat was het CDA blijkbaar even vergeten. Je kunt nu eenmaal niet een auto achter een fiets hangen, je komt niet ver vooruit.
Wat dat betreft heeft het CDA het betere jat-, knip- en plakwerk overgenomen van het kabinet dat ook een kei is in het presenteren van plannen zonder onderbouwing, zonder concrete oplossingen maar wel met veel mooie glans foto's.

sluit je aanDe dames en heren verwachten weer pluche onder de billetjes, doet geen enkele moeite om ook maar onderbouwing te geven voor de plannen en geeft door de losse verzamelde gedachten blijk van een totaal gebrek aan visie!

Sluit je aan! Word lid
Armoede de wereld uit, sta op tegen armoede

U bent hier