h

Buurtonderzoek SP laat andere werkelijkheid zien dan de gemeente ons wil doen geloven

9 oktober 2008

Buurtonderzoek SP laat andere werkelijkheid zien dan de gemeente ons wil doen geloven

Hubertusplein bij kerkGemeente Venlo: "Maatregelen werken goed". Buurtbewoners: "Situatie is onveranderd". De SP trekt regelmatig de wijk in om onder bewoners te peilen hoe het gaat in hun buurt. Maandagavond 29 september jl. trokken enkele actieve SP-leden de huizen langs rondom het Sint Hubertusplein in Blerick om buurtbewoners enkele vragen voor te leggen. De reacties van de bewoners stroken niet met de reactie die de gemeente Venlo gisteren gaf op vragen van Omroep Venlo.

Het Hubertusplein staat bekend als een plek waar rondhangende jongeren overlast veroorzaken, troep achterlaten en mensen een gevoel van onveiligheid geven. Afgelopen zomer stelde de gemeente op het plein een nachtparkeerverbod in, kwam de mogelijkheid om mensen een verblijfsontzegging op te leggen en kwam er extra toezicht. De SP vroeg zich af waar dit toe geleid heeft en of de buurt er beter van is geworden.

Uit het buurtonderzoek van de SP onder bewoners in de Dautzenbergstraat, Frederik van Eedenstraat, Sint Hubertusplein en de Bilderdijkstraat, komt naar voren dat de meeste mensen met veel plezier wonen in de straten rondom het Hubertusplein. Bewoners typeren de buurt als hecht, prettig en een enkeling spreekt van een prachtige straat met een geweldige sfeer, waar anderen zeggen dat het al met al "best een leuke buurt is waar veel dingen beter kunnen."
Ook is er sprake van een onderlinge vriendschappelijke band tussen buurtbewoners, de meeste mensen wonen er graag of zoals een mevrouw het zei "ik zit hier prima". Het merendeel merkt wel op dat het op zich een rustige en prima buurt is in de straten buiten het Hubertusplein.

Hubertusplein Blerick2En daar raakt men een gevoelige snaar want de straten krijgen een voldoende maar het plein zelf mijdt men liever. In de ogen van veel mensen is hier niets in veranderd. Gevraagd naar de situatie sinds de zomer, toen er door de gemeente Venlo nieuwe maatregelen werden ingesteld, reageerde iedereen verbaasd dat men daar niets van gemerkt heeft en men niet eens wist van die maatregelen. Dit geeft te denken, zeker na het "goed nieuws" bericht dat de gemeente gisteren uitgaf. Als SP vragen we ons af hoe de gemeente Venlo aan de signalen komt als zou het nu beter gaan?

In het buurtonderzoek dat de SP verleden week hield kwam naar voren dat er nog veel verbeterd dient te worden in de buurt. Met name rondom de hangjeugd, zwerfafval, geluidsoverlast, speelplekken en het gevoel van onveiligheid.
Men ondervindt nog steeds veel overlast van hangjeugd rondom het Hubertusplein, voor de meeste ondervraagden is hierin niets veranderd. Een bewoner met zicht op het plein ziet regelmatig hetzelfde tafereel. Geluidsoverlast veroorzaakt door vooral oudere jongeren die met auto's af en aan rijden, willekeurig parkeren, tot in de late uurtjes harde muziek opzetten met gepraat dat boven de muziek uit stijgt. Deze meneer heeft hierover al 4 jaar contact met de gemeente maar in zijn ogen gebeurt er niets. Regelmatig ziet hij surveillerende politiewagens langsrijden die verder niets ondernemen. Of wanneer de politie de groep wel aanspreekt en wegstuurt, is diezelfde groep binnen vijf minuten -na vertrek van de politie- weer terug op de plek.

Op zich doen de jongeren weinig verkeerd want ze hangen alleen maar een beetje rond, praten met elkaar en maken het in hun optiek gezellig. Toch geeft dit gedrag de buurt te denken en ervaart men het als onprettig. Juist omdat er wel eens incidenten zijn geweest met vernielingen, verbaal en ook fysiek geweld. De hangjeugd staat onder invloed van groepsdwang want als men de jongeren apart spreekt, beseffen ze heel goed dat hun gedrag als storend ervaren kan worden en dat men soms dingen doet die men alleen niet zou hebben gedaan. Het rondhangen gebeurt vooral uit verveling.
Maar het geeft bewoners wel een gevoel van onveiligheid wat er toe leidt dat vooral ouderen bang zijn in de buurt van de jongeren, ergeren zich aan de hangjeugd, maken 's avonds de deur niet meer open; en niemand durft in het donker naar buiten.

De buurtjeugd ervaart ook problemen met de hangjongeren doordat de speelplekken worden vernield. Bij navraag bij de hangjeugd waarom dit gebeurt reageerden ze: "uit verveling of om jezelf te bewijzen hoe stoer je bent". Kinderen worden van het voetbalveldje weggestuurd door hangjeugd, ook met verbaal en fysiek geweld. Trapveldjes worden wel eens in bezit genomen door hangjongeren waardoor kleinere kinderen geen plek meer hebben om te spelen, waardoor de laatst genoemden liever op straat spelen.

Hubertusplein bij kerkHet Sint Hubertusplein met zicht op de kerk.

Een ander probleem dat vaak genoemd wordt is afval dat wordt achterlaten (vooral drankblikjes die de trappen van de kerk ontsieren) en hangjeugd die meiden nafluiten, uitschelden of soms zelfs betasten. Een mevrouw die we spraken heeft aangifte gedaan bij de politie van een groep jongeren die haar dochter lastig viel en in de billen kneep, wat er voor gezorgd heeft dat het meisje nog steeds angstgevoelens ondervindt bij het passeren van het plein waar dezelfde groep jongens nog dagelijks vertoeft. Volgens de gemeente echter klaagden buurtbewoners nauwelijks over overlast....

Het parkeerverbod na 22.00 uur op het Hubertusplein heeft ook negatieve gevolgen. Zo kregen bewoners die hun auto daar parkeerden (omdat er elders geen plek was) prompt een bekeuring van 60 euro, terwijl de buurtbewoners vrijgesteld zouden worden. Ook het winkelend publiek ondervindt hier hinder van. Een klant moest daardoor een wel erg duur frietje afrekenen. Voor de frituureigenaar is dit een strop omdat hij na 22.00 uur amper klandizie meer heeft. Dat er strenger toezicht is op parkerende auto's (om hangjeugd te weren) is prima, maar men kan ook doorslaan. Dat de gemeente ons wil doen geloven dat er in de afgelopen maanden niet één keer is opgetreden en er geen overtredingen werden geconstateerd, strookt niet met het aantal uitgedeelde processen verbaal!

Ook de parkeergelegenheid in de straten zelf kan beter door opritten naar de doorgang achter woningen volledig open te stellen. Nu houdt het ergens in het midden ineens op waardoor die bewoners niet bij hun achterom kunnen komen met de auto en de overige bewoners wel, wat er voor gezorgd heeft dat veel bewoners van hun tuin een oprit maken, dat uiteraard het straatbeeld ontsiert.


Wat de buurt wil. Dat het veel aanwezige zwerfafval op de grond wordt opgeruimd. Ook bij winkels waar afvalcontainers staan, die vooral met warm weer stinken en waar afval (vooral meel) langs de container ligt (komt ongedierte op af).
Dat parkeermogelijkheden optimaal worden benut en dat de speelveldjes worden vernieuwd en beschermd tegen vernielingen.
De buurt heeft graag dat de geluidsoverlast door hangjongeren afneemt (nu met de winter in zicht zal dit tijdelijk verminderen totdat de temperatuur weer stijgt en het langer licht wordt) en dat er serieus werk gemaakt wordt van hangjongeren rond het Hubertusplein.
Men ervaart de jongste maatregelen als halfslachtige oplossingen die niet alleen de hangjeugd treft. Ook zouden de maatregelen alleen werken wanneer er fysiek toezicht aanwezig is.

Conclusie. De SP heeft tijdens het buurtonderzoek veel positieve en negatieve geluiden gehoord. Zorg dat de paden achter de huizen vrij toegankelijk zijn en dat (zwerf)afval wordt opgeruimd. Wanneer er serieus werk gemaakt wordt van de problemen rondom het Hubertusplein zal de hele wijk er van profiteren. Stuur de hangjeugd niet weg op een repressieve manier zonder met een werkelijke werkzame en voor de buurt prettige oplossing te komen.


De SP begrijpt dan ook niet goed hoe de gemeente er bij komt dat de getroffen maatregelen succesvol zouden zijn (in antwoord op vragen van Omroep Venlo), dat politie en gemeente niet 1 keer hoefden op te treden. Waaruit blijkt dat? Niet uit een rondvraag in de buurt blijkbaar want daar kreeg de SP hele andere geluiden te horen. Hier ligt dus nog een opdracht voor de gemeente Venlo, die de resultaten van dit buurtonderzoek dan ook als huiswerk ontvangt.

De SP is een positief ingestelde partij maar de gemeente Venlo schotelt het wel erg positief voor als het gaat om de situatie rondom het Hubertusplein. Het zou de gemeente sieren om meer naar haar eigen inwoners te luisteren zodat men kennis neemt van wat er werkelijk aan de hand is.

14-10-2008: Artikel in Dagblad de Limburger "Recht om te hangen"
Buurtonderzoek SP

U bent hier