h

Venlo slaat de plank mis met Klavertje 4

8 september 2008

Venlo slaat de plank mis met Klavertje 4

klavertje4 Klavertje 4 moet de motor van Noord-Limburg worden. Als het aan de provincie en lokale bestuurders ligt, dan groeit het gebied tussen Venlo, Maasbree, Sevenum en Horst uit tot een nieuw ‘werklandschap’ met thema’s als duurzaamheid, groen, ruimte en een sluitende kringloop als uitgangspunt. Op 4 september werden de eerste plannen gepresenteerd. Lokale bestuurders en een handje vol Statenleden werden bestookt met grote ambities die verstrekkende gevolgen hebben.

Ondanks mooie ambities als een goede onderlinge samenwerking tussen de gemeenten rond Venlo en het gebruiken van natuurlijke energiebronnen, maakt de SP zich grote zorgen over de plannen in Noord-Limburg: er worden verkeerde economische keuzes gemaakt, raads- en Statenleden worden op afstand gezet, ambities zijn amper toetsbaar en het open landschap rond Venlo verdwijnt.

Steeds vaker laten gemeenten en provincies het ontwikkelen van nieuwe wijken en werkterreinen over aan de private partijen. Ook bij Klavertje 4 wordt de overheid op afstand gezet door het oprichten van een Naamloos Vennootschap (NV), dat zich bezig gaat houden met het uitwerken van de ambities van een hand vol bestuurders. De rol van de gemeenteraden en de Provinciale Staten wordt marginaal: raads- en Statenleden mogen instemmen met de brede kaders, worden geïnformeerd over de stand van zaken en de gemeenteraden mogen instemmen met het bestemmingsplan. Doordat ambities vaag blijven, er nog te weinig duidelijkheid is over de momenten waarop er belangrijke beslissingen worden genomen en raads- en Statenleden bewust op afstand worden gehouden, wordt de volksvertegenwoordiging onvoldoende in staat gesteld om keuzes te maken over de economische koers van de regio en de inrichting van de open ruimte.

klavertje4 Klavertje 4 zal de Noord-Limburgse economie definitief veranderen, grootschaligheid is het sleutelwoord. Hierdoor zullen kleine ondernemers het veld moeten ruimen en zal een groot deel van het werk bestaan uit productiearbeid, wellicht voor mensen die vanuit lagelonenlanden hier naar toe worden gehaald. Het argument dat innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie en industriële landbouw nieuwe kennisinstituten en daarmee hoogopgeleide mensen aan zal trekken, klopt deels. Maar het is de vraag of dit uiteindelijk opweegt tegen de kennis en kunde van de zelfstandige ondernemers uit de regio die het veld moeten ruimen.

Niet de grote ondernemers die vooral kwantiteit leveren, maar de kleinere ondernemers die zich op kwaliteit richten en hierdoor onderscheid maken, moeten worden ondersteund. Want met alleen ambities redt Noord-Limburg het niet, het is zaak om onderscheid te maken op het gebied van producten én productiewijze. Een sterke overheid die ondernemers stimuleert en ondersteund is hierbij van groot belang. Dit gebeurd nu amper omdat alle energie naar grote projecten zoals Klavertje 4 gaat. Hierbij is het ook nog eens de vraag of alle groene ambities van deze grote projecten wel uitkomen. Neem bijvoorbeeld glastuinbouwgebied Californië, onderdeel van Klavertje 4. Bij de start van dit project werd verkondigd dat Californië een van de modernste glastuinbouwgebieden van Nederland zou worden met nieuwe, duurzame technieken en veel groen. Al snel bleek dat niet de innovatie en het groen, maar het maken van meters op de eerste plaats zou komen en dat vooral de grote jongens met veel kapitaal kassen van meer dan 10 hectare in het gebied zouden bouwen. Ook Californië was een publiekprivaat avontuur. De gemeenteraad van Horst aan de Maas werd op afstand gezet en kon aan het eind enkel concluderen dat ze het liever anders had gewild.

De gemeenten rond Venlo kenmerken zich grotendeels door een landelijk karakter. Het is niet voor niets dat de gemeentebesturen van Sevenum, Maasbree en Horst aan de Maas hun gemeente zien als een groene buffer rondom het stedelijke Venlo. Met de ontwikkeling van Klavertje 4 verdwijnt deze groene buffer, hierdoor ontstaat een bebouwd gebied dat zich uitstrekt van Horst tot Belfeld en van Kaldenkirchen tot Maasbree. Dit is onwenselijk, voor de inwoners en het toerisme moet het open en landelijke karakter van Noord-Limburg behouden blijven.

Met Klavertje 4 slaat de regio Venlo op zowel economisch als ruimtelijk gebied de plank mis. Belangrijke keuzes worden door een klein groepje mensen gemaakt, kleine ondernemers komen in het nauw, landelijk gebied verdwijnt en hierdoor zullen toeristen minder snel voor de regio Venlo kiezen.

30-07-2008: Overheids-NV: Bezint eer ge begint
26-01-2007: Klavertje 4

U bent hier