h

Fouten...

12 september 2008

Fouten...

Het mag algemeen bekend zijn dat mensen leren van hun fouten. Dat doen we omdat we nu eenmaal als eenvoudige stervelingen betrokken zijn bij datgene wat we doen. We hebben een baan en daar krijgen we salaris voor. Als je in die baan een fout maakt zorg je er wel voor dat herhaling voorkomen zal worden omdat anders de zekerheid van het geld kan wegvallen.

    Anonieme bijdrage, schrijver bekend bij de redactie

Het is helemaal mooi als een collega een fout maakt en jij leert ervan, geen direct risico om afgerekend te worden en een beperkter risico in de toekomst, zolang je maar blijft leren van fouten. Zo simpel zit de wereld af en toe in elkaar, behalve voor een deel van de groep lieden dat zich bestuurder noemt. Die geven er met enige regelmaat blijk van dat zij niet leren van de fouten van anderen en al helemaal niet van hun eigen fouten. Sterker nog, eigen fouten worden ontkent of eenvoudigweg weggewuifd.

We hebben een paar voorbeelden in de recente geschiedenis van ons land waar door blunders van bestuurders miljoenen over de balk zijn gesmeten. Ik hoef alleen maar te noemen de Betuwelijn en de HSL. Tot op heden is niet zeker hoeveel deze projecten gaan opbrengen en of ze daarmee de investering rendabel maken.
Nu kunnen we ons nog iets voorstellen bij dergelijke zaken als er ook andere dan financiële winst geboekt kan worden, bijvoorbeeld door het terugdringen van files of verbetering van het milieu.

Maar dan het andere geintje in onze provincie: het nieuwe ziekenhuis van Sittard-Geleen. Trots meldde enkele jaren terug de bestuurder hiervan dat hij het ziekenhuis van de 21ste eeuw ging bouwen. Banken stonden garant voor een miljoeneninvestering en het zou zich allemaal terugbetalen door het feit dat rijke patiënten absoluut in de rij zouden staan om in betreffende hypermoderne en uiterst klantvriendelijke hospitaal geholpen te worden. Tuurlijk...

En toen kwam vorige week het bericht dat de banken de geldkraan hadden dichtgedraaid.
Of dit nu komt door de kredietcrisis of de hoge grondstofprijzen waardoor alles duurder is geworden, we weten het niet.
Feit is wel dat er een enorm probleem is in deze regio nu het betreffende ziekenhuis haar verplichtingen niet kan nakomen. Ga maar na, de aannemer zit met een pand wat alleen te verkopen is als ziekenhuis, de gemeente heeft geen mogelijkheid om iets aan de situatie te doen, de banken houden de hand op de knip bang dat het ziekenhuis haar verplichtingen niet kan nakomen.
De enige hulp die geboden kan worden komt uit Den Haag, maar dat staat dan weer haaks op het marktdenken van onze neo-liberale bestuurders aldaar. Want hoe kan men hard maken dat in Sittard-Geleen het ziekenhuis pakweg honderd miljoen krijgt toegeschoven, en de ziekenhuizen van Roermond, Weert, Venlo en Heerlen de eigen broek maar op moeten houden?!?
Dit zou dus een lastige zijn in het kader van de mededinging.

Maar veel erger nog, door de visie van bestuurders en de waan dat marktwerking voor alles de oplossing is, zit Sittard-Geleen straks met een nagenoeg onbetaalbaar ziekenhuis.
Een ziekenhuis waar binnen de behandelingen ook de kosten van de huisvesting moeten worden doorberekend en een behandeling dus veel duurder dreigt te worden dan in andere ziekenhuizen van het land.
In Sittard-Geleen zal de tweedeling in de zorg dan een feit zijn. De rijke patiënt krijgt een eenpersoonskamer in deze hypermoderne omgeving, terwijl de minder vermogende patiënt dreigt te moeten afreizen naar Weert, Roermond, Venlo of Heerlen.

Het bovenstaande voorbeeld moeten de bestuurders in Venlo zich goed voor ogen houden als zij praten over hun bijna heilig verklaarde multifunctionele stadion.
Alles gericht op het grote geld en massa amusement. Net als in het genoemde voorbeeld van het ziekenhuis Sittard-Geleen zal ook dit project vele malen meer gaan kosten dan oorspronkelijk begroot. Alle luxe, pracht en praal ten spijt zal ook in het geval van het multifunctioneel gebeuren het aantal begrote bezoekers uiteindelijk achterblijven om de simpele reden dat er veel aantrekkelijkere alternatieven zijn voor een avond uit.

Volgens de SP Venlo kan de nieuwbouw van het stadskantoor per direct afgeblazen worden, en het stadion inderdaad multifunctioneel te maken door er het stadskantoor in te vestigen.
En als we dan toch bezig zijn, waarom koppelen we daar niet de vestiging van andere instanties als bijvoorbeeld UWV aan vast? Op die manier komt er meer ruimte vrij voor bijvoorbeeld groen of sociale woningbouw.

Jammer genoeg is het een gegeven dat bestuurders altijd last hebben van korte termijn visie.
In het geval van de gemeente een visie van slechts drie jaar. Drie jaar om de eigen geurvlag over de beslissingen in de gemeenteraad te plaatsen. Het vierde jaar dat men er komt van besturen vaak weinig omdat er moet worden nagedacht over de campagne en de toekomstige samenstelling van de raad.
En als men in de drie effectieve jaren van besturen ook lering zou trekken uit fouten van anderen zou het niet zo erg zijn. Maar in politiek Nederland gaat het maar al te snel richting de volgende bestuursbaan. Op die manier blunderen veel heren en dames zich een weg omhoog door het leven, zich niets aantrekkend van kritiek van derden, niet luisterend naar het volk en alleen uit op het eigen gewin.

En als we dan horen dat deze week een tweetal afschuwelijke palen bij ons stadhuis door onbekenden voorzien zijn van stickers die aangeven dat de betreffende wangedrochten weg moeten, dan weten wij heel zeker dat mensen deze website lezen en het met steeds grotere regelmaat met ons eens zijn.

Anonieme bijdrage, schrijver bekend bij de redactie

U bent hier