h

Oorlog en Vrede, SP en scholing

17 augustus 2008

Oorlog en Vrede, SP en scholing

De afgelopen dagen zaten enkele actieve leden uit onze SP-afdeling op de zomerschool van de SP met als onderwerp Oorlog en Vrede. De SP-universiteit is de meest unieke van Nederland, ze heeft namelijk geen decanen of een rector en geen vaste plaats. Ze is zonder enige vooropleiding te bezoeken en beschikbaar voor alle leden van de SP. Het onderwerp Oorlog en Vrede heeft mijn bijzondere belangstelling omdat ik behoor tot de groep jonge veteranen die in vredesmissies zijn ingezet.

column door Ton Heerschop, bestuurslid SP Venlo

Het programma dat besproken is gedurende het afgelopen weekend was intensief maar ook uitermate boeiend. Niet alleen wist het scholingsteam goede sprekers voor de colleges te strikken, ook de deelname en inzet van de SP’ers was uitstekend te noemen.
Met daarnaast een bezoek aan het voormalige doorgangkamp Westerbork (waar tot 1944 ruim honderdduizend mensen wachtten op transport naar de vernietingskampen en nooit terug kwamen), werd je nadrukkelijk op de gevolgen van de uitwassen van oorlog gedrukt en hoe belangrijk het is om de vrede te handhaven.

Naast het onderwerp Afghanistan kwamen ook andere problemen in relatie tot oorlog en vrede aan de orde. Onder meer de recente korte oorlog in Zuid-Osetië en de nucleaire bewapening die inmiddels weer actueel lijkt te worden nu de Russen hun Baltische vloot willen bewapenen met kernkoppen. Maar ook over ontwapening en wapenhandel vonden interessante colleges plaats. Maar als altijd met een dergelijk complex en breed onderwerp werpt het vaak meer vragen op dan antwoorden.

Op zaterdagavond kwamen de Tweede Kamerleden Harry van Bommel en Farshad Bashir langs om in een politiek café hun visie en ideeën ten aanzien van de oorlog in Afghanistan toe te lichten. Ook hier bleek weer dat er meer is dan alleen de enkele verhalen die ons bereiken uit het inzetgebied van de Nederlands militairen.
Het respect voor het werk wat de Nederlandse militairen doen is ook bij veel SP’ers groot. Maar de reden waarom Nederland daar troepen heeft zitten en de resultaten van de huidige inzet roept vragen op. Vragen die niet alleen te maken hebben met de wereldpolitiek maar ook vragen die direct te maken hebben met de toekomst van Uruzgan en Afghanistan.

Ten aanzien van Afghanistan moet ook gesteld worden dat deze missie ook de lokale politiek raakt. Tenslotte zijn er ook Venlose mannen en vrouwen die zich hebben ingezet om de militaire missie tot een succes te maken. Dat wij het politiek niet eens zijn met die missie wil nadrukkelijk niet zeggen dat wij geen respect hebben voor deze groep. Als die mensen ons aanspreken als SP’er en vragen stellen aangaande onze positie is het natuurlijk wel zo handig als we die dan ook goed kunnen uitleggen.
Ook het feit dat de Nederlandse bevolking en dus de Venlose, niet de juiste informatie krijgt en misleidt wordt om de missie maar op gang te houden, is een gegeven waarmee we lokaal aan de slag kunnen.

Het waren kortom goede, informatieve en vooral leerzame dagen, waarbij ondanks het serieuze onderwerp nog genoeg momenten waren waarop gelachen kon worden. Mocht u meer informatie willen hebben aangaande het scholingsprogramma van de SP of meer informatie willen hebben aangaande de missie in Afghanistan neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Ledensite: Cursuskalender Studiecentrum SP seizoen 2008-2009
Ledensite: SP Universiteit

U bent hier