h

Oliebollenlijstjes

23 augustus 2008

Oliebollenlijstjes

Deze week heeft het Algemeen Dagblad (AD) voor de vijfde keer de top 100 van Nederlandse ziekenhuizen bekend gemaakt. Ik kan mijn ergernis niet onderdrukken als ik deze lijst zie. Het AD ondersteunt haar lijst met enkele artikelen waardoor we moeten geloven dat de kwaliteit in de ziekenhuizen is toegenomen door de introductie van wat ik noem een oliebollenlijst. Niets is minder waar; de plaats op de lijst zegt weinig over de kwaliteit van de geleverde zorg.

    Anonieme bijdrage, schrijver bekend bij de redactie

Ik leg het u uit, de lijst van het AD heeft twee onderdelen als uitgangspunt. Te weten de zogenaamde prestatie-indicatoren welke door de Inspectie Gezondheidszorg worden opgevraagd bij alle ziekenhuizen en de resultaten welke de klanttevredenheid meten middels de website Independer. Wat betreft de prestatie-indicatoren kan gesteld worden dat enkele zeker een bepaalde waarde weergeven over de kwaliteit van zorg, maar dat er bijvoorbeeld ook gewicht aan afval per patienteenheid wordt opgevraagd. Het niet invullen van een dergelijke indicator levert dus gelijk een lagere score op de lijst op! Die lagere positie zegt dus niets over de kwaliteit van geleverde zorg.

En dan de website Independer, op die website kan men anoniem de eigen ervaringen met ziekenhuizen melden. Het is dus het beeld van patienten over een ziekenhuis. Een beoordeling die dus niet door deskundigen op de juiste wijze beoordeeld kan worden.

Het beste bewijs dat de lijst onzin is ligt misschien wel in de lijst zelf. Vorig jaar had het ziekenhuis van Meppel de laagste score en datzelfde ziekenhuis scoort nu plaats 38! Wie denkt dat dit ziekenhuis nu ineens binnen een jaar een gigantische kwaliteitsverbetering heeft doorgevoerd komt bedrogen uit. Het betreffende ziekenhuis zal waarschijnlijk beter haar lijstjes hebben ingevuld. Daar gaat meer tijd inzitten, tijd die niet besteedt kan worden aan de daadwerkelijke zorg!

Sommige mensen stellen dat er behoefte is aan het publiceren of betrekken van het sterftecijfer in ziekenhuizen bij deze beoordeling in deze oliebollenlijst. Wederom een stelling die een enorm risico met zich gaat meebrengen, want hoe kan je beoordelen hoe dit cijfer in relatie staat met de behandelingen die worden uitgevoerd? Ziekenhuizen zouden zomaar de neiging kunnen krijgen de hoog risicovolle operaties niet langer uit te voeren, met alle gevolgen van dien.
Nu al zien we dat er prive-klinieken ontstaan die als het wat minder gaat met een patient deze onmiddellijk per ambulance laten overbrengen naar het plaatselijk ziekenhuis. Een dergelijke kliniek scoort vanzelfsprekend laag betreffende het sterftecijfer ten opzichte van het lokale ziekenhuis. Maar die stelling zegt natuurlijk niets over de geleverde zorg.

Het AD is ooit begonnen met het vergelijken van haring en oliebollen en had het wat mij betreft daarbij moeten laten. Door de publicatie van de "top 100 ziekenhuizen" zorgt het AD slechts voor een verdere doorvoering van marktwerking in de zorg.
De bevolking wordt een rad voor de ogen gedraaid onder het mom kwaliteitsverbetering zonder dat daar objectieve bewijzen aan ten grondslag liggen. Het gebeurt op basis van indicaties van prestaties, beoordelingen van inspecties van de Inspectie voor gezondheidszorg zijn hierin niet opgenomen.
Als de inspectie bijvoorbeeld een ziekenhuis of afdeling onder toezicht stelt wordt het niet meegenomen in deze lijsten. Zo stond het Radboud in 2006 op de AD lijst op plaats 37 terwijl daar in diezelfde periode de afdeling cardiologie middels een bevel van de Inspectie voor de volksgezondheid moest stoppen met haar hartoperaties. Een beter bewijs dat de lijst onzin is kan niet gegeven worden.

Het wordt echt tijd dat de gezondheidszorg en de politiek een signaal afgeven dat de marktwerking met dit soort onzin een dieptepunt heeft bereikt. Transparantie, controle op en goede zorg is datgene wat nodig is in de Nederlandse ziekenhuizen, niet een oliebollenlijstje van een paar journalisten van een landelijk dagblad.

Anonieme bijdrage, schrijver bekend bij de redactie

AD Ziekenhuis Top 100

U bent hier