h

CDA creëert een bananenrepubliek

11 juli 2008

CDA creëert een bananenrepubliek

Vandaag bereikte ons het bericht dat klokkenluider Fred Spijkers wederom door de overheid een hak is gezet. Wie is Fred Spijkers zult u zicht wellicht afvragen. Fred Spijkers was een maatschappelijk werker bij Defensie die in september 1984 een partner van een omgekomen militair moest gaan vertellen dat deze door een eigen fout was omgekomen terwijl hij bezig was met een zogenaamde mortiermijn. Maar Fred Spijkers wist dat het anders zat, hij wist dat deze mijnen niet deugden.

column door Ton Heerschop, bestuurslid SP Venlo

Fred vertelde de waarheid aan de weduwe en kwam daarmee zwaar in de problemen. Een kleine speurtocht op internet laat zien dat Spijkers door Defensie als psychiatrische patiënt en staatsgevaarlijk is bestempeld. Het leek even allemaal goed te komen toen een belastingvrije schadevergoeding en, jawel een koninklijke onderscheiding, hem ten deel vielen. Ware het niet dat de fiscus toch met een heffing kwam en hij zelfs de rekening voor zijn lintje kreeg.
Het was ons Kamerlid Krista van Velzen die een stevige stap voorwaarts in dit dossier leek te kunnen forceren toen zij samen met andere partijen in de Tweede Kamer aandrong op een oplossing. Die leek te komen door Pieter van Vollenhoven als bemiddelaar in het conflict een en ander te laten oplossen. Maar vandaag kwam dan het bericht dat van Vollenhoven zich zal terugtrekken onder druk van met name de CDA-top.

Met dit bericht lijken we echt het trieste niveau van een bananenrepubliek te hebben behaald. Formeel zou van Vollenhoven zijn functie als voorzitter van de raad voor de veiligheid niet kunnen verenigen met die van bemiddelaar. Bullshit stel ik als dit argument naar voren wordt gebracht.
De feitelijkheden aangaande veiligheid liggen inmiddels ruim achtentwintig jaar achter ons en de betreffende mijn is volgens mij al jaren geleden uit het arsenaal van Defensie verdwenen.
Maar sterker, iemand die zo bezig is met veiligheid zou juist de man zijn om aan waarheidsvinding te doen. Immers liegen en veiligheid zijn twee onverenigbare componenten, die gaan eenvoudigweg niet samen! Juist in veiligheid wil je waarheden vinden omdat zij de enige garantie zijn dat onderzoek gevalideerd wordt en herhaling van ellende wordt voorkomen.

Waar komt de angst bij het CDA vandaan dat naar verluid zelfs de premier persoonlijk de druk moet opvoeren op van Vollenhoven? Wat zit er nog meer in de doofpot mag men zich oprecht afvragen. Ligt de waarheid van dit verhaal misschien naast de verdwenen fotorolletjes van Srebrenica? Of wellicht achter het inmiddels al verstofte dossier van de asbest in het NATO-hoofdkwartier van Brunssum? Of bij de “redenen” om mee te gaan in een oorlog met Irak?

Wat dit dossier aantoont is het democratische gehalte van het CDA. Hetzelfde CDA dat hoewel het woord christelijk in haar naam voor komt, nog steeds de armste en meest behoeftigen in deze samenleving angst aanjaagt en voorzieningen ontzegt. Dit is hetzelfde CDA dat middels een altijd lachende minister van Verkeer Nederland tot op de Veluwe en Zuid-Limburg na wil asfalteren, zonder rekening te houden met democratische processen en gezondheid van mensen. Dit ondersteunt door een één-tweetje met Kamerlid Koopmans, die geen gelegenheid voorbij wenst te laten gaan om te pleiten voor nieuwe wegen.

Dit is hetzelfde CDA dat vervolgens het openbaar vervoer in de uitverkoop doet, naast energiebedrijven, gezondheidszorg en de post. Dit is het CDA van Schinkelhoek die zonder enige terughoudendheid op TV toegeeft dat voor hem democratie is, dat hij eens in de vier jaar in de kamer wordt gekozen, om zich vervolgens niets van de woorden van het volk aan te trekken. Tenslotte is volgens het CDA politiek een vak.
Wel wakker worden; er breken nieuwe tijden aan. En in die nieuwe tijden waaien andere winden. De bevolking is niet gek, ze weet en kan doorgronden hoe idioot deze hang naar macht is.

Maar dat is ook zeer zichtbaar als het CDA een andere dan regerende rol krijgt. Tijdens paars was het CDA volledig onzichtbaar in de oppositie. In Venlo horen en zien we helemaal niets van het CDA, ook hier in de oppositie. En dan het beste nieuws; in Utrecht wordt het CDA door de statenfracties van PvdA en VVD verweten besluiteloos te zijn, resultaat: einde coalitie in die provincie.

Maar het CDA heeft ook een probleem, de CDA kiezer wordt steeds minder jong. Jongeren willen dynamiek en debat. En dat past het CDA niet; iedereen is gelijk zolang men maar op hen stemt. De krampachtige dictatoriale drang om de waarheid te verbloemen door Balkenende en staatssecretaris De Vries is niet alleen triest en ondemocratisch, het is ook uitermate dom. Want de kans dat het CDA ooit de oppositie weer in kan is reëel aanwezig. Als de waarheid dan aan het licht komt worden de vraagtekens bij het handelen van deze heren nog groter. Het is voor Fred Spijkers en ons allen te hopen dat die dag snel, nee heel snel komt!

Ton Heerschop is penningmeester van de SP in Venlo.

U bent hier