h

Met vier vragen op zak bezoekt SP inwoners Arcen, Lomm en Velden

9 mei 2008

Met vier vragen op zak bezoekt SP inwoners Arcen, Lomm en Velden

nee / ja
Om iedereen alsnog de gelegenheid te geven om hun mening kenbaar te maken, gaat de SP op donderdagavond 15 mei in deze drie dorpen alle huizen langs om de bewoners persoonlijk vier vragen voor te leggen over de herindeling.

De SP heeft begin april een enquêteformulier verspreid onder de inwoners van Arcen, Lomm en Velden over de aanstaande herindeling met Venlo. Hierop kregen we vele tientallen uiteenlopende reacties maar naar onze mening nog niet voldoende om een goed beeld te hebben. Want we merken dat veel mensen niet meer de moeite nemen om te reageren, omdat men het vertrouwen in de gemeentepolitiek volledig kwijt is en zich gepasseerd voelt wanneer het om de herindelingsplannen gaat.
Via het direct bevragen van de mensen hoopt de SP dat de burger het gevoel terug krijgt gehoord te worden. Hierna is de politiek aan zet om het vertrouwen van deze mensen terug te winnen door hen steeds te betrekken en te informeren, met kans van inspraak.

De resultaten van de honderd ontvangen reacties tot nu toe, liegen er niet om:
1. Bent u inwoner van de gemeente Arcen, Lomm & Velden? Ja: 96% Nee: 4%
2. Bent u het eens met het door de Raad genomen besluit tot een herindeling met Venlo? Ja: 40% Nee: 60%
3. Verwacht u dat de herindeling ten koste gaat van uw belangen als burger? Ja: 62% Nee: 38%
4. Vindt u dat er over de herindeling een referendum had moeten komen? Ja: 66% Nee: 34%

De vier vragen uit de enquête kunnen ook online worden ingevuld op deze website.
Daar is tevens ruimte voor het plaatsen van opmerkingen, waar grif gebruik van wordt gemaakt, wat aangeeft dat er dringend behoefte is om gehoord te worden.


handjeklapHet zou beide fusiegemeenten sieren wanneer ze alsnog hun burgers de kans geven om zich uit te spreken over deze herindeling middels een referendum. De herindeling is immers pas een feit wanneer het in 2009 in de Eerste Kamer in Den Haag wordt goedgekeurd. Tot die tijd is er voor beide gemeenten nog veel werk te verrichten om de werkelijke gevolgen van de herindeling kenbaar te maken. En niet enkel door de mensen een rad voor de ogen te draaien met het alleen benoemen van positieve aspecten, hiermee de geesten rijp makend voor deze gebiedsuitbreiding van Venlo.

Ook SP-Statenleden helpen op 15 mei mee om de mensen te bezoeken. Het is tenslotte de Provincie geweest die aangestuurd heeft op deze herindeling tussen Arcen&Velden en Venlo. De SP in Provinciale Staten blijft strijden tegen de bevolen herindelingen in Noord-Limburg. De SP is van mening dat ingrijpende grenscorrecties niet vanuit de ’ivoren toren’ opgelegd kunnen worden, maar van onderop door de burgers moeten worden gesteund en geïnitieerd.


Uiterlijk eind mei maakt de partij de uitkomst van alle vragenlijsten via de media kenbaar. Het Provinciebestuur en de gemeenten Arcen&Velden en Venlo, ontvangen deze resultaten via de SP afdeling.

VUL HIER DE ENQUÊTE IN!
15-04-2008: SP start eigen enquête over herindeling Arcen, Lomm & Velden

U bent hier