h

SP start eigen enquête over herindeling Arcen, Lomm & Velden

15 april 2008

SP start eigen enquête over herindeling Arcen, Lomm & Velden

De herindeling tussen de gemeenten Arcen&Velden, en Venlo is aanstaande. De gemeenteraadsleden zijn, naar eigen zeggen, bij de burger te rade gegaan en tot de conclusie gekomen dat aansluiting bij Venlo de beste optie is voor de toekomst van Arcen&, Lomm en Velden. De wijze van raadpleging en de haast waarmee de besluitvorming plaatsvond waren echter uiterst bedenkelijk. Nut en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond.

Moet men maar slikken wat de Provincie dicteert of mogen de inwoners ook zelf nog iets bepalen? Waarom is zelfstandigheid geen optie meer? Waarom spreekt men van een gewenste fusie als het om een ordinair opgelegde herindeling gaat? Het gaat uiteindelijk wel om de eigen leefgemeenschap!

De SP is van mening dat een gemeentelijke herindeling niet van bovenop opgelegd maar van onderaf gesteund dient te worden.
Een zaak waar álle burgers in bijvoorbeeld een referendum over gehoord moeten worden. Het afwijzen van een referendum hierover door de gemeente Arcen&Velden betekent dat er geen echte democratische besluitvorming heeft plaatsgehad. Met alleen enkele informatieavonden hoor je niet de stem van elke inwoner.

Uw stem dient hier gehoord te worden! Daarom heeft de SP een eigen enquêtebrief bij elk huishouden in Arcen, Lomm en Velden bezorgd.

De SP wil graag weten wat úw mening is over de herindeling.
Bent u tevreden met het besluit van uw gemeenteraad en kijkt u uit naar het opgaan in de gemeente Venlo? Of bent u van mening dat uw stem niet is gehoord in deze beslissing?
In beide gevallen kunt u alsnog uw mening duidelijk maken via een enquête-reactie op deze website.

Uw gemeenteraad mag dan misschien niet naar u luisteren, de SP doet dit wèl. Niet alleen nu, maar ook na de herindeling. De SP is er immers niet voor zichzelf maar voor u; voor het belang en het welzijn van de mensen, vooral in de kleinere dorpen.
Maak voor 15 mei alsnog uw mening kenbaar.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven.

VUL HIER DE ENQUÊTE IN!

U bent hier