h

Meneer Harmsen wacht op hulp

23 december 2007

Meneer Harmsen wacht op hulp

stop uitverkoop thuiszorgDe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft rampzalige gevolgen voor de kwaliteit van de thuiszorg in Nederland. Dat concluderen de SP en het tv-programma Zembla bijna een jaar na de invoering van de WMO. SP-Kamerlid Agnes Kant wil direct na het kerstreces in de Tweede Kamer opnieuw een debat over de gevolgen van de WMO en de marktwerking in de thuiszorg.

Een uitzending van Zembla van zondag bevestigt wat de SP de afgelopen maanden al veelvuldig heeft gehoord: de WMO ontwikkelt zich tot een ramp voor zowel hulpbehoevenden als werknemers in de thuiszorg. Door de invoering van marktwerking zijn duizenden goed opgeleide en gemotiveerde mensen bij de zorgorganisaties vertrokken of ontslagen. Bij gebrek aan goedkope vervangers zijn wachtlijsten ontstaan en mede ter bestrijding daarvan wordt zelfs gekeken of niet-gekwalificeerd personeel als langdurig werklozen en WSW'ers in de thuiszorg kan worden ingezet. Door deze ontwikkeling is de kwaliteit van de thuiszorg gekelderd. Daarnaast heeft de SP het afgelopen jaar tal van meldingen gekregen dat ook veel misgaat bij de toekenning van zorg.

Mede naar aanleiding van de uitzending van Zembla gaat Agnes Kant staatssecretaris Bussemaker vragen de problemen nauwkeurig in kaart te brengen en met oplossingen te komen. Kant: “Ik ben de mooie praatjes vanuit het kabinet zat. Ik wil van de staatssecretaris nu de cijfers: hoe veel mensen zitten zonder zorg, hoe veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, hoe veel mensen krijgen geen of onvoldoende zorg.”

In augustus riep de SP Venlo wethouder Lamers ter verantwoording over de thuiszorg en de keuring (indiceren) van zorgbehoeftigen. Op onze oproep om in vervolg de indicatiestelling zelf te doen in plaats van door het CIZ, en om de aanvraag vooral te laten lopen door (huis)arts en (wijk)verpleegkundige, kreeg de partij van de gemeente Venlo het antwoord "dat men doorgaat op de huidig ingeslagen weg met het CIZ." Hopelijk dat de wethouder de Zembla uitzending gezien heeft en zich nog eens bedenkt.

Uitzending Zembla 23-12-2007: "Meneer Harmsen wacht op hulp"
24-08-2007: SP roept gemeente op om zelf de zorg te indiceren en het CIZ buitenspel te zetten
Meldt uw ervaringen bij het Meldpunt Thuiszorg
Actiepagina De zorg is geen markt, stop de uitverkoop van de thuiszorg

U bent hier