h

Verkiezingsuitslag dwingt tot interview met afdelingsvoorzitter

30 maart 2007

Verkiezingsuitslag dwingt tot interview met afdelingsvoorzitter

Alexander VervoortNaar aanleiding van de overtuigende overwinning van de SP in Venlo, de stad van Geert Wilders, bleef ook een interview met iemand van de SP niet uit. Journalist Mario Franssen spreekt met Alexander Vervoort, afdelingsvoorzitter van SP Venlo. Aan de hand van een interview praten we met hem over de overwinning van zijn partij en over enkele andere punten die bekend zijn in en om Venlo.

Interview naar aanleiding van uitslag Provinciale Staten verkiezing van 7 maart 2007. Interviewer: Mario Franssen, student Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg. Het interview tussen Vervoort en Franssen vond plaats op 21 maart 2007.


Allereerst een inkoppertje; Had je verwacht dat de SP zo hoog zou scoren in de Provinciale Staten verkiezingen? En om dan even in te springen op Venlo; Had je ook verwacht dat de SP Venlo zo hoog zou scoren?
”Nee absoluut niet. We maken ons geen illusies; winst maak je niet vanzelf; je moet er hard voor knokken om mensen naar de stembus te krijgen, vooral met deze provinciale verkiezingen, die de meerderheid van de mensen niet aanspreekt en die dus ook niet de moeite nemen zich te informeren en te gaan stemmen. Dat hiervan toch een flink gedeelte wel naar de stembus ging en ook nog veelvuldig voor de SP koos, doet ons erg goed. Dat betekent dat we een goede campagne hebben gevoerd en het vertrouwen van de mensen hebben.”

Venlo staat ook bekend als stad van Geert Wilders. Hoe denk je dat het stemgedrag was bij de Provinciale Staten verkiezingen. Waren jullie niet bang in Venlo extra stemmen te verliezen hierdoor?
”Tuurlijk was dat risico er, echter is gebleken dat een stem op Wilders vooral een proteststem was. Deze mensen zijn op 7 maart of niet gaan stemmen, of kozen op een andere partij of blanco. Verder doet de partij van Wilders het vooral op rechts goed, daar moet de SP het niet van hebben.”

CDA heeft onlangs aangegeven niet met de SP in zee te willen op provinciaal gebied. Betekent dit dat er moeilijkheden zijn voor een coalitie/oppositie met de SP erin voor de provincie?
”CDA vaart haar eigen koers en wil graag haar centrumrechts-populistische beleid blijven uitvoeren, het liefst met de oude coalitie. De SP is dus hierin de luis in de pels en verstoort de machtspolitiek van het CDA. Echter zal het CDA de keuze van de kiezers moeten respecteren en dus serieus met de SP om de tafel moeten en niet na 1 kennismakingsgesprek zonder agenda al zeggen dat samenwerking uitgesloten is. Dit is een schoffering van de SP als serieuze regeringspartij en van de kiezer. CDA kan dit niet maken, en ze snijden zichzelf in de vingers hiermee voor de eerstvolgende verkiezingen.”

En hoe verwacht de SP dat te doen met andere partijen die tegenover de spreekwoordelijke "Haagse oppositie" staan? Heb je het idee dat de partijen op provinciaal gebied het coalitie/oppositievoorbeeld uit Den Haag overnemen? Of zet de SP bijvoorbeeld de deuren open voor ieder die wil praten over mogelijke samenwerking?
”De SP sluit niemand uit die serieus kan en wil regeren. De SP is best bereid om water bij de wijn te doen in de onderhandelingen; dit hoort er bij als men een coalitie wil vormen. Maar de SP kan alleen meedoen als haar belangrijkste speerpunten kunnen worden verwezenlijkt, anders heeft het geen zin. Dat dit veel sociale thema's betreffen en dat de huidige macht daar moeite mee heeft, zegt meer over die partijen dan over de SP.
Je ziet nu wel een trend dat er provinciaal dezelfde uitsluittactiek gehanteerd wordt als na 22 november landelijk gebeurde. Het lijkt wel alsof met name CDA en PvdA van bovenaf geïnstrueerd zijn. Een verkeerde ontwikkeling waarmee die partijen zich nog meer vervreemden van de samenleving. Begin jaren 1990 riep het CDA "we rule this country", doelend op het feit dat het CDA altijd aan de basis van de macht stond en die plek nooit hoefde af te staan. Die arrogantie werd in 1994 landelijk en in 2006 in Venlo, hard afgestraft waardoor er voor het eerst een regering zonder CDA kwam. Ik voorzie een herhaling van die geschiedenis, en het is aan het CDA zelf om hierin een kentering te brengen, en verder te kijken dan hun neus lang is. Als men doorgaat op de huidige voet van wegkijken en buiten sluiten, dan krijgt de huidige macht vanzelf de deksel op haar neus.”

Venlo staat tegenwoordig nog steeds bekend vanwege drugsproblematiek en drugstoerisme. Had de SP (Venlo) daar ook concrete plannen voor? In de digitale dossiers van de SP (Venlo) is daar namelijk niets over terug te vinden.
”We hebben niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006, omdat we ons er nog niet klaar voor achtten en eerst onze basis wilden verbreden en bekendheid bij de mensen wilden kweken, en van hen vernemen waar de problemen liggen. Wij zien de burger als onze ogen en oren, onze voelsprieten in de samenleving. Hierdoor hebben we ook geen lokaal verkiezingsprogramma geschreven, maar dit neemt niet weg dat we geen mening hebben over dergelijke zaken.”

Maar, wat is het drugsbeleid van SP Venlo dan?
“Als het over harddrugs gaat is de SP van mening dat dit strafbaar moet blijven en de handel hard moet worden aangepakt, de gebruikers moeten worden geholpen om hun bestaan weer op orde te krijgen door af te kicken en terug te helpen in de maatschappij. Over softdrugs zijn we snel klaar: legaliseren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat softdrugs geen tot nauwelijks grote invloed heeft op mensen en lijken niet-verslavend. Het huidige gedoogbeleid wekt verwarring (ook met de buurlanden) en zorgt voor onnodige problemen met de aanvoer, logistiek, inkoop, verkoop en gebruik. Wanneer dit controleerbaar in goede banen geleid wordt, is dat hele probleem in 1 keer getackeld. Met betrekking tot softdrugs worden er problemen gecreëerd en niet verholpen. Door legalisering van die tak maak je het beter controleerbaar, net als de tabak- of alcoholverkoop, wat ook tot drugs gerekend wordt.”

Tot slot nog iets anders; Mij viel op dat men op de website van SP Venlo de mogelijkheid heeft om klachten over vervoersbedrijf Veolia door te geven. Is dat echt zo problematisch in Venlo? Althans, moet de SP zich daar op zulke manier voor inzetten?
”Vanuit de mensen krijgen we veel klachten binnen. Het is wel erg dat men zich radeloos tot de SP wendt, maar dit is omdat men bij Veolia niet kan aankloppen, niet wordt serieus genomen of de klacht weggestopt wordt. Er is veel misgegaan met de aanbesteding. Veolia zelf kan er weinig aan doen, het probleem begon met de gedwongen verkoop van ons openbaar vervoer door het Provinciebestuur. We hopen dat met de nieuwe dienstregeling per 25 maart een groot gedeelte van de problemen worden opgelost, maar er zullen er ook blijven bestaan. De SP maakt zich hard om deze problematiek aan te kaarten bij de veroorzaker/ aanbesteder en controleur: het Provinciebestuur. En ook bij de gemeenten, die ook hún verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Tot slot nog 2 stellingen;

Er wordt vaak gezegd dat politici absoluut geen band met "het gewone volk" hebben. Politici zijn vaak van huis uit, uit een beter milieu. Is dat zo? Of kun je bevestigen dat er ook politici zijn, die "het leven van de straat" kennen?
“Van de SP Venlo komt ongeveer 80%, waaronder ikzelf, niet uit 'het betere milieu'; we zijn gewone mensen met een groot hart voor de samenleving en onze idealen er voor. Je hoeft niet uit een goed milieu te komen om te weten wat er leeft en speelt. We kunnen ons op elk niveau bewegen en inleven, zo moeilijk is dit niet; we hebben ook onze eigen specialisten als het om specifieke thema's gaat; deze mensen zijn naast hun baan ook SP'er, en dat werkt aan twee kanten. We zijn allemaal onderop begonnen en bevinden ons vooral op straat. Als we dingen willen weten, vragen we dit aan de mensen. Ook komen mensen vanzelf naar de SP toe omdat ze weten dat wij ze serieus nemen en graag hen aanhoren. De bevolking weet zelf het beste wat er leeft in hun buurt, via onze kanalen en direct van de mensen zelf, komt dit de SP te oren waarop we kunnen anticiperen.
De SP is een partij die van onderop werkt, ook in de Tweede Kamer bijvoorbeeld komt de informatie vanuit de lokale afdelingen, acties worden gevoerd op straat waarop je veel respons krijgt. Dit is denk ik ook het probleem met veel andere partijen: die gedragen zich als kiesverenigingen; je ziet ze alleen vlak voor verkiezingen op straat, als de campagne achter de rug is hoor je ze niet meer, en maken ze zelf uit wat goed is voor de mensen. De SP is van mening dat we het voor de mensen doen maar vooral mét de mensen; samen werken we aan de volgens de SP ideale maatschappij.”

Wat is je mening over de stelling; "Als je tijdens de Provinciale staten verkiezingen niet bent gaan stemmen moet je de komende 4 jaar ook niet zeuren".
“Daar zit een kern van waarheid in maar is ook wel een erg makkelijke redenatie. Je moet ook beseffen dat er mensen expres niet zijn gaan stemmen uit protest, onwil, onvrede, onmacht, radeloosheid, wantrouwen/ geen vertrouwen, geen geschikte partij of persoon vonden, niet willen stemmen, of omdat men denkt dat het geen zin heeft. Hierin ligt een uitdaging die we als SP graag iedere keer opnieuw aan gaan.”


Interview door Mario Franssen, student Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg, 28 maart 2007


U bent hier