h

Proef gratis openbaar vervoer

5 maart 2007

Proef gratis openbaar vervoer

Alexander VervoortSP-voorzitter Alexander Vervoort heeft bij het College van B&W van Venlo, er op aangedrongen ook in Venlo te starten met een proef voor gratis openbaar busvervoer voor kinderen tot 12 jaar en mensen boven de 65 jaar.
Eenzelfde proef loopt ook al in diverse andere gemeentes en daar is het een daverend succes.

Vervoort: "De regio Venlo is een druk verkeerspunt, mede doordat veel mensen weinig vertrouwen hebben in het huidige openbaar vervoer. Door alvast voor twee categorieën mensen het openbaar vervoer toegankelijker en laagdrempeliger te maken, zal deze groep én minder of geen gebruik meer hoeven te maken van autovervoer, én zullen met name ouderen vaker geneigd zijn om met de bus er op uit te gaan; waardoor deelname aan de maatschappij weer aan de orde is. Verder is het voor de busvervoerder ook aangenaam om meer mensen te mogen vervoeren."

bus De proef moet minimaal anderhalf jaar duren, zodat seizoensgebonden activiteiten en vakanties gedegen kunnen worden meegewogen. Vervolgens aan de hand van de resultaten, worden toegewerkt naar een definitieve invulling.
De controle en uitvoerbaarheid van de proef kan eenvoudig regelbaar zijn, via bijvoorbeeld een pasjessysteem; nu nog een aparte pas of als extra toevoeging aan de Venlopas. Met de invoering van de OV-chippas kan daarop een aanmerking komen, of kan de extra pas vervallen.

MaaslijnVervoort: "Eerder lazen we al dat de lokale PvdA, dit SP-standpunt ondersteunt. En ook op straat horen we van veel mensen dat men zo’n proef zeker op prijs stelt. Hierdoor steunt onze oproep op een breed draagvlak in de samenleving."
De SP Venlo roept de Gemeente Venlo op een serieuze proef te doen in het openbaar vervoer voor deze groep mensen. Ook als deze wordt uitgevoerd door een particuliere onderneming als Veolia, ontslaat dit de Gemeente niet om verantwoordelijkheid te nemen voor goed openbaar vervoer binnen de gemeente Venlo.

Vervoort: "Derhalve stellen we als SP de volgende vragen aan het College van B&W:
- Is de Gemeente Venlo voornemens om deze proef uit te voeren?
- Zo ja, onder welke condities en eventuele restricties?
- Zo nee, wat is daar de grondslag en uw beargumentering voor?
We hopen spoedig op een reactie vanuit het stadhuis", aldus Vervoort.


Alexander Vervoort is afdelingsvoorzitter van de SP Venlo en kandidaat (nr. 12) voor de Provinciale Staten verkiezing aanstaande woensdag.


Update: Maandag 5 maart reageerde Vervoort op Omroep Venlo radio, op het voorstel. PvdA-voorman Janssen was namelijk boos over het SP-plan en bestempelde het als verkiezingsretoriek. Flauwekul natuurlijk aangezien de PvdA ons standpunt grotendeels overnam en in de Raad inbracht. Vervolgens hoorden we er niets meer van. De proef die de SP voorstelt gaat veel verder dan de PvdA-motie, en werd mede ingediend omdat het sinds de motie erg stil bleef...
Binnenkort kunt u hier het radiointerview beluisteren. Houd onze site in de gaten daar voor.


U bent hier