h

"Kiezen voor de lokale kracht"

22 februari 2007

"Kiezen voor de lokale kracht"

EPLMedio 2006 werden de eerste plannen gepresenteerd voor het ‘Experience park’. Dit mega vrijetijdscentrum is een combinatie van een pretpark en winkelcentrum, en is voor veel lokale en regionale bestuurders de ultieme kans om de regio verder op de kaart te zetten. Voor veel MKB’ers in de regio echter is het park een gedrocht dat de doodssteek aan de winkelcentra in de regio kan betekenen. Deze ondernemers vinden de SP aan hun zijde.

Eind juni vorig jaar werden de plannen voor het experience park gepresenteerd. Nabij Venlo zou een enorm vrijetijdscentrum moeten verrijzen dat plaats biedt aan ongeveer 5000 medewerkers. Zowel op lokaal als provinciaal niveau werd enthousiast gereageerd en Gedeputeerde Eurlings schaarde zich namens de provincie achter de plannen. De komst van het park zou naast de Floriade de tweede grote trekker van de regio worden. Bovendien zou het park een positief effect voor de werkgelegenheid in de regio hebben.

De zorgen van lokale ondernemers over de gevolgen voor de werkgelegenheid werden aanvankelijk aan de kant geschoven. Wethouder Litjens van Horst aan de Maas formuleerde het op 8 september 2006 in Dagblad de Limburger als volgt: "Het park hoeft geen bedreiging voor de winkeliers in de regio te betekenen (…) de ondernemers moeten uit gaan van hun eigen kracht."

Ondanks deze sussende woorden is het vrij zeker dat de komst van het experience park vérstrekkende gevolgen zal hebben voor lokale ondernemers en in het verlengde hiervan de lokale winkelcentra en de leefbaarheid in de Noord-Limburgse dorpen en steden. Uit een onderzoek dat werd gehouden naar aanleiding van plannen voor een soortgelijk park in Geldermalsen, blijkt dat de komst van een experience park tot 50% omzetverlies zou leiden voor de ondernemers uit de nabije en verre omtrek, tot Utrecht, Nijmegen en Den Bosch toe. Dit zou uiteindelijk tot een verlies van 5000 banen leiden. Deze conclusies waren voor de provincie Gelderland en de betrokken gemeenten aanleiding om een streep door het plan te halen.

Naast de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn er nog een tweetal andere belangrijke bezwaren tegen het experience park.

In de eerste plaats heeft de enorme concentratie van ‘leisure’ en ‘fun’ tot gevolg dat de centra van de steden en dorpen leeglopen en hiermee de leefbaarheid uit de kernen wegebt. En met het verdwijnen van de winkels en bijkomende bedrijvigheid en sfeer verdwijnt langzaam de ziel van onze steden en dorpen.

Hart voor de zaakEen tweede gevaar dat het park met zich meebrengt, is een verdere toename van oppervlakkigheid en overconsumptie. Straks hoeven mensen niet meer voor cultuur en ontspanning naar een oude binnenstad of museum. In het experience park bevinden alle voorzieningen zich onder één dak. Winkelen, sporten en ontspannen vindt plaats in één complex. Hierdoor verliezen mensen langzaam hun band met de plaatsen in hun regio. Cultuur wordt consumptie en consumptie wordt cultuur.

De komende tijd moet alles op alles gezet worden om de komst van het experience park tegen te houden. Het voortbestaan van talloze -met name kleine- ondernemingen, de leefbaarheid in de dorpen en steden en de eigenheid van onze regio staan immers op het spel.
De SP roept burgers, ondernemers, kunstenaars en andere betrokkenen op om zich te verzetten tegen het experience park. Wij zullen dit actief doen op straat, in de gemeenteraden en in Provinciale Staten.

Alexander Vervoort, voorzitter SP afdeling Venlo

Felix van Ballegooij, Statenlid namens de SP in de Provinciale Staten van Limburg

Thijs Coppus, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas

Voorstellen SP voor een beter MKB: 'Hart voor de zaak'
SP blij met verzet winkeliers tegen Experience Park

Videospot Floriade NOOIT!

U bent hier