h

SP stelt kamervragen over dienstregeling Veolia op Maaslijn

11 december 2006

SP stelt kamervragen over dienstregeling Veolia op Maaslijn

Maaslijn
De Tweede kamerfractie van de SP wil de mening weten van de minister van Verkeer en Waterstaat over de dienstregeling van Veolia op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen.

Veolia neemt het traject vanaf 10 december over van de NS. Tot maart zet de nieuwe vervoerder bussen in, omdat er niet voldoende treinstellen zijn. Eerder uitte de wethouder van Boxmeer al zijn ongenoegen over dat Veolia zijn beloftes niet nakwam. Veolia heeft toegezegd op het treintraject tussen Roermond en Boxmeer in de ochtend en avonsspits elk kwartier een trein te laten vertrekken. Maar dit zal pas volgend jaar een keer kunnen gebeuren. De Sp-fractie wil van demisionair minister van verkeer Karla Peijs weten of zij denkt dat de treinen van Veolia in de toekomst voldoende capaciteit en snelheid hebben om de beloftes waar te maken.

Vragen van de leden Gerkens en Roemer (beide SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de Maaslijn. (Ingezonden 8 december 2006)

1

Wat is uw mening over het bericht dat treinreizigers tussen 10 december en 1
maart aanstaande in de spits deels per bus moeten worden vervoerd op de lijn
Nijmegen-Roermond door een tekort aan materieel?

2

Kunt u aangeven waarom Veolia onvoldoende materieel heeft om deze lijn goed
te bedienen? Waarom is dit materieel niet overgenomen bij het winnen van de
concessie?

3

Kunt u aangeven of de ingehuurde Wadloper-treinen voldoende capaciteit en
snelheid hebben om de geplande dienstregeling goed uit te kunnen voeren?

4

Welke maatregelen gaat u nemen om er samen met de Provincie Limburg voor te
zorgen dat de geplande dienstregeling alsnog per 10 december aanstaande
uitgevoerd kan worden?

5

Welke maatregelen gaat u nemen om dergelijke problemen bij de overgang van
concessies in de toekomst te voorkomen?

Veolia Transport

U bent hier