h

Agenda

maandag 19 augustus 2024

Overleg SP-afdelingen in de regio

19:30

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, afstemming en stand van zaken in de diverse SP-afdelingen en de Provinciale Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

woensdag 21 augustus 2024

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.
Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

zaterdag 7 september 2024

Hulpdienst promoten

16:00 tot 18:00 Wieënpassage 40 Blerick

We brengen onze Hulpdienst meer onder de aandacht. Hiervoor gaan we enkele keren per jaar op verschillende locaties informatiekaartjes uitdelen. Het is leuk als we bij jou in de buurt staan dat je even voorbij komt. 

Meer informatie over wat onze Hulpdienst is en doet

woensdag 11 september 2024

Bestuursoverleg en Schaduwfractie

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst,
actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

woensdag 18 september 2024

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.
Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

zaterdag 28 september 2024

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede
Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging, zoals die uit Venlo.

maandag 30 september 2024

Overleg SP-afdelingen in de regio

19:30

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, afstemming en stand van zaken in de diverse SP-afdelingen en de Provinciale Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

woensdag 9 oktober 2024

Bestuursoverleg en Schaduwfractie

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst,
actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

woensdag 16 oktober 2024

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.
Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

zaterdag 2 november 2024

Nieuwe ledendag

Nieuwe SP-leden krijgen op deze dag de gelegenheid kennis te maken met de SP en de Tweede Kamerfractie en krijgen een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer en/of het partijkantoor. Uitgenodigd worden alle nieuwe leden van het afgelopen jaar (in de periode november 2023-oktober 2024). Geen uitnodiging ontvangen of wil je ook mee? Stuur dan even een e-mail. Nadere informatie over deze Nieuwe Ledendag volgt tegen die tijd. 

Pagina's

U bent hier