h

Marc van den Berg

06-25653691

 

Wie is Marc?

Marc is geboren in 1954 en getogen in Arnhem. Hij is biologie gaan studeren in Groningen. Na zijn promotie heeft hij nog enkele jaren in Duitsland gewerkt als wetenschapper. Na een carrièreswitch is hij terecht gekomen bij Research en Development, Océ Venlo (later Canon). Na 25 jaar bij Océ is hij in april 2021 gepensioneerd. Nu heeft Marc de tijd om zich meer in te zetten voor de SP. Marc woont samen met zijn vriendin en heeft via haar twee bonuskinderen en drie kleinkinderen.

 

Wat doe je zoal bij de SP Venlo?

Ik heb me vooral bezig gehouden met acties voor de SP, heb me actief opgesteld in de kerngroep en heb ook gewerkt als fractie-ondersteuner. Van september 2021 tot juli 2022 was ik lid van het afdelingsbestuur. Sindsdien ben ik coördinator voor de bezorging van ons ledenblad Tribune.

 

Wat zijn je hobby’s?

Tuinieren, wandelen met de hond en mijn eigen wijn maken. Ook mag ik graag grasduinen in Wikipedia.

 

Wat zijn je idealen, waar wil je je voor inzetten?

Ik zou graag willen dat iedereen dezelfde kans heeft om gelukkig te zijn in een schone en duurzame wereld. Helaas is dat door de huidige ‘vrije economie’ zeker niet het geval. In deze ongereglementeerde economie is het voor een kleine groep mogelijk een groot deel van de productie naar zich toe te halen, ten koste van de rest.

 

Wat vind je thuisfront ervan dat je je voor de SP inzet?

Die staat volledig achter mijn keuze.

 

Zit politiek in je familie?

Vrijwel niet.

 

Hoe en waarom ben je bij de SP terecht gekomen?

Omdat het grote onrecht in deze wereld vooral veroorzaakt wordt door de ongereglementeerde economie wilde ik juist van dit soort economie af. Afgezien van de Partij voor de Dieren is de SP de enige die serieuze vraagtekens bij de vrije markteconomie zet. Maar de SP heeft een vollediger en beter programma dan wie dan ook, vandaar mijn keuze voor de SP.

 

Wat is voor jou de meest inspirerende historische gebeurtenis of persoon?

De afschaffing van de slavernij. Over het voordeel hiervan wordt tegenwoordig vrijwel nooit meer gediscussieerd, dus de wereld kan wel degelijk ten goede veranderen.

 

U bent hier