h

Vragen over lekkage bij Tankcleaning (update)

25 januari 2024

Vragen over lekkage bij Tankcleaning (update)

Op 14 januari werd een lekkage met blauwzuur opgemerkt door een voorbijganger. Er waren geen mensen in het bedrijf aanwezig, dus geen toezicht of controle in het bedrijf dat tankwagens reinigt middels benzeen. Op last van de gemeente werd het bedrijf gedeeltelijk gesloten. Zomer 2023 waren er ook al incidenten (lozingen op de Maas) en eerder waren er branden. Na weer een verontrustend bericht maakt de SP zich opnieuw zorgen over de veiligheid rondom het betreffende bedrijf. Daarover stelden we vandaag vragen aan de gemeente.

 

Het gelekte blauwzuur (waterstofcyanide) is een extreem giftige vloeistof en lost makkelijk op in water. De gevaarlijke stof kan bij hoge concentraties leiden tot onmiddellijke bewusteloosheid en daaropvolgend de dood. Chronische blootstelling evenzo. Bij lage concentraties kan men al onwel en verward raken. Werken met deze stof vraagt dan ook om deskundigheid, voorzichtigheid en oplettendheid.

 

Afgelopen juli en augustus moest er al eens worden ingegrepen bij Claessen Tankcleaning Venlo, toen bleek dat het bedrijf zich niet hield aan de vergunningsvoorschriften.
Nu betreft het een lekkage met blauwzuur bij een waterzuiveringsinstallatie. Volgens een woordvoerder van de gemeente zou een volledige sluiting niet nodig zijn, maar gedeeltelijke stillegging is blijkbaar wederom nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen.

 

Dat gebeurde in juli 2023 ook al, waarna het bedrijf in oktober 2023 weer aan de slag mocht met de benzeenreiniging van tankwagens, toen bleek dat (na hercontroles) alles weer in orde zou zijn. Nu is er weer iets aan de hand, het zoveelste incident bij het meermaals in opspraak geraakte bedrijf.

 

De SP-Venlo heeft dan ook de nodige vragen voor de gemeente.

  • Zo willen we weten of in zulke gevaarlijke situaties het ontdekken van lekkages aan het toeval moet worden overgelaten.
  • Ook vragen we wat voor maatregelen de gemeente of inspectie nu gaat nemen om nieuwe problemen te voorkomen.
  • Net zo vragen we garanties voor de risico's die worden genomen voor onze gezondheid, veiligheid en het milieu. Of er bijvoorbeeld giftig afvalwater in aanraking komt met oppervlaktewater, rioolwater of grondwater?
  • Ook willen we dat de bevolking beter geïnformeerd wordt. En dat lekkages, ongelukken en overtredingen op het bewuste bedrijf definitief tot het verleden behoren.

 

Update 1 maart: Vandaag kregen we van de gemeente antwoorden op onze vragen. Daarmee zijn we zeer content en gerustgesteld. De Gemeente Venlo schrijft ons dat ze stevig ingrijpt bij Claessens. Ze deelt onze mening dat het veilig moet daar. Ze zitten er bovenop en geven pas weer toestemming voor schoonmaakwerkzaamheden wanneer Claessens de boel op orde heeft. Dat geeft de burger moed.

 

Bekijk ook:

U bent hier