h

Lijst en programma voor provinciale statenverkiezingen gepresenteerd, ledenberaad op 8 november

1 november 2022

Lijst en programma voor provinciale statenverkiezingen gepresenteerd, ledenberaad op 8 november

Foto: SP-Venlo
De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan. Weliswaar zijn die pas in maart 2023 maar voor die tijd moet er het een en ander gebeuren om goed de campagne in te gaan. De programmacommissie heeft een conceptverkiezingsprogramma opgesteld waar ze de ideeën en/of oordeel van onze leden over wil horen. Net zo heeft de kandidatencommissie de conceptkandidatenlijst gepresenteerd. Wil je meebeslissen kom dan naar onze ledenvergadering hierover op 8 november om 19:30 uur.

 

Vanuit de programmacommissie is de voorzitter aanwezig voor een toelichting en het beantwoorden van vragen.
Alle opmerkingen, wijzigingen en aanvullingen zijn welkom om zo te komen tot een goede lijst en een goed programma met standpunten en speerpunten waar de SP de komende jaren aan gaat werken.

 

Vandaag zijn zowel de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma in concept gepresenteerd. Je vindt de concept-kandidatenlijst hier (PDF) en het concept-verkiezingsprogramma hier (PDF).

 

Voor vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld als je wel opmerkingen hebt over het programma, maar niet aanwezig kunt zijn, kun je ons bellen op 0646035374 of mailen via venlo@sp.nl.

 

  • Wat: Ledenberaad voor SP-leden (stemrecht) en aanhangers
  • Wanneer: Dinsdag 8 november 2022
  • Tijd: Inloop vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur
  • Waar: Vergaderruimte aan de Van Cleefstraat 6 in Venlo-centrum

 

Daarnaast is er die avond ook aandacht voor "Heel de Mens", de nieuwe versie van ons landelijk beginselprogramma. Ook hier willen we graag de mening van onze leden over horen.
De inbreng van deze avond zal door een Venlose afvaardiging tijdens het Regiocongres ingebracht worden. Op ledensite SPnet vindt je de concepttekst.

 

U bent hier