h

Informatieavond over landbouwbeleid

6 oktober 2022

Informatieavond over landbouwbeleid

Op dinsdag 11 oktober organiseert de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een informatie- en discussieavond met als titel “Landbouwbeleid: benut de kracht van de markt”. De afgelopen maanden waren een roerige tijd. Stikstofuitstoot, water- en luchtkwaliteit, falende stalsystemen, demonstraties, debatten. De toekomst van boeren, natuur en de voedselvoorziening en daarmee de toekomst van het landbouwbeleid in Nederland staan in het middelpunt van de belangstelling. De gastsprekers gaan - ieder vanuit hun positie - in op de vraag of “de markt” oplossingen kan bieden voor de uitdagingen waar de landbouw voor staat.

 

De boeren – en dan met name de veeboeren – hebben stevig van zich doen spreken, nadat Minister Van de Wal een kaartje van Nederland presenteerde, waarop ingetekend stond waar de boeren moesten stoppen. Hoe zit dat nou met dat beleid en allerlei plannen en of die gaan werken? Iedereen is welkom om dat en meer te bespreken tijdens de openbare informatie en discussieavond.

De avond start 11 oktober om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en vindt plaats in de foyer (1e etage) van de Schouwburg in Venray (adres: Schouwburgplein 1, Venray).

Sprekers zijn: Eric Beurskens, wethouder Horst aan de Maas; Maurits Steverink, Consulent Kennis- en Adviescentrum True Foodprojects; en Jules Iding, oud-wethouder Oss en auteur essay “Aarde, boer en consument verdienen beter”.

 

 

Na de inleidingen van de gastsprekers (rond 20.30 uur) is er een korte pauze. Aansluitend krijgt de zaal de gelegenheid vragen te stellen aan de sprekers, en met hen en de andere aanwezigen in discussie te gaan.

 

De avond wordt afgesloten door Riky Schut, met een reflectie op de inleidingen van de gastsprekers en de reacties daarop uit de zaal. Het leven van Riky stond in het teken van de boerenstrijd om een eerlijke prijs voor de producten van de boer. Ook is zij schrijver van “De kroniek van een boerenleven”.

Met haar column neemt Riky Schut tegelijkertijd afscheid als lid van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg, die ze heeft mee helpen oprichten. Aan dat afscheid zal nog speciaal aandacht worden besteed.

 

 

De presentatie van de avond is in handen van Paul Geurts (voorzitter Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg).

De informatieavond wordt afgesloten rond 21.30 uur en aansluitend is er, met een borrel en hapje, ruimte om na te praten met Riky Schut, de gasten en de andere aanwezigen.

 


 

Aanvullende informatie over de gastsprekers:

  • Eric Beurskens, de voor landbouw verantwoordelijke wethouder in de gemeente Horst aan de Maas – dat een duidelijk agrarische signatuur heeft – is uit hoofde van diens wethoudersfunctie onder andere lid van het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Ondernemen & Innoveren Regio Noord-Limburg, de Provinciale Overlegtafel Stikstof (namens Regio Noord-Limburg), Regionale Stuurgroep Regiovisie en lid van het bestuur van de Stichting Greenports Nederland.
  • Jules Iding was namens de SP wethouder in de gemeente Oss met de portefeuilles ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf, openbare ruimte, mobiliteit, natuur- en landschap. Hij studeerde landschapsarchitectuur aan Wageningen Universiteit, was werkzaam als landschapsarchitect en werd in april 2011 de eerste gedeputeerde namens de SP in de provincie Noord-Brabant, waar hij de portefeuille ecologie en handhaving vervulde. Hij is auteur van het essay “Aarde, boer en consument verdienen beter”, waarin hij de situatie in de landbouw analyseerde, en voorzetten gaf voor een weg naar “Boerenlandbouw” op regionale schaal met een goede prijs voor de boer.
  • Riky Schut heeft samen met haar overleden man Jan in Lottum een gemengd boerenbedrijf gerund en tegelijkertijd was ze op nationaal en regionaal niveau actief om te werken aan het verbeteren van de voorwaarden waarin boeren en boerinnen werken. Eind jaren negentig richtte ze zich op armoede en de oorzaken daarvan binnen de agrarische sector en in 2001 richt ze samen met oud-Kamerlid Remy Poppe het Platform Aarde, Boer, Consument (ABC) op. In het voetspoor daarvan richt ze samen met Paul Geurts, de presentator van deze informatieavond, de SP-Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg op. Met haar ervaringen als boerin en activist heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de boerenstrijd in Nederland.

 

U bent hier