h

Uitnodiging kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2023

18 mei 2022

Uitnodiging kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. En dat betekent dat wij hard aan de slag zijn met de samenstelling van de kandidatenlijst. Als eerste stap ontvangen alle SP-leden in Limburg een brief met deze uitnodiging om zichzelf kandidaat te stellen voor een plaats op de SP-kieslijst.

 

Waarom zou je SP-Statenlid worden?
We willen een socialistische maatschappij in Nederland waarin menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen.

Om dat te bereiken komen we samen met mensen op voor het behoud, bescherming en versterking van onze kernwaarden. Dat doen we in de Tweede Kamer, in gemeenteraden, op straat maar ook in de Provinciale Staten. Hier houden SP’ers de vinger aan de pols of de vele miljoenen die bij de Provincie de deur uitgaan wel goed worden besteed. Zijn we de luis in de pels, bewaken we de integriteit en verschuiven we de macht van politici naar alle Limburgers.

 

 

Wil je meedenken over de toekomst van de biologische landbouw, de natuurontwikkeling en de ruimtelijke ordening in onze mooie provincie? Je inzetten voor eerlijke werkgelegenheid, het aanpakken van misstanden en het handhaven van wet en regelgeving. Er voor zorgen dat de basisfaciliteiten in onze provincie behouden blijven en OV wordt geoptimaliseerd en voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is?

Wil je er aan bijdragen dat de Limburgse cultuur wordt doorgegeven en dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen genieten? Dat er in de provincie voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en dat er wordt ingezet op meer beweging en een gezondere leefstijl?

 

Foto: SP

 

Wil je strijden voor een sociale agenda, voor gelijke kansen waarbij het niet uitmaakt op welke plek je wieg heeft gestaan. Voor het aanpakken van de energiearmoede en het eerlijk verduurzamen van onze provincie. Wil je werken aan een provincie waar het fijn wonen, werken, studeren en recreëren is voor nu en in de toekomst?

Kortom; Ben jij degene die voor het belang van alle limburgers in Provinciale Staten wilt strijden voor onze kernwaarden? Meld je dan aan en vraag naar het aanmeldingsformulier!

 

De procedure voor de kandidaatstelling is als volgt

 • aanmelden als belangstellende voor een plaats op de lijst kan tot 10 juni a.s. 00.00 uur door bijgevoegd aanmeldingsformulier in te vullen te mailen naar limburg@sp.nl waarbij we om een korte motivatie vragen en een beknopte opsomming welke activiteiten er binnen de SP de afdeling al zijn gedaan.
 • daarna worden individuele selectiegesprekken gevoerd tussen de mogelijke kandidaten en de kandidatencommissie
 • na die gesprekken wordt er een conceptlijst opgesteld, waarover de kandidaten geïnformeerd worden en de keuze krijgen om hun kandidatuur te handhaven;
 • de concept-kandidatenlijst wordt in alle Limburgse afdelingen besproken;
 • tot slot stelt de regioconferentie op 3 december a.s. de definitieve lijst vast.

 

Profiel voor een SP-Statenlid
Een goed Statenlid is nog geen goed SP-Statenlid. Als SP’ers onderscheiden we ons niet alleen in onze wereldbeschouwing maar ook in onze werkwijze. We uitten onze kapitalismekritiek in een fundamentele analyse, presenteren alternatieven die de machtsverhoudingen verschuiven en komen samen met mensen in actie om onze alternatieven te verwezenlijken. Hieronder vind je de voorwaarden die de SP aan kandidaten stelt:

 • Een kandidaat moet bij voordracht lid zijn van de SP.
 • Onderschrijft de ideologie van de SP en kan deze uitdragen en vertalen in concrete standpunten.
 • Is in staat om (schriftelijke) informatie tot zich te nemen, te analyseren en te vertalen in politieke standpunten.
 • Is in staat politieke uitgangspunten te vertalen in concrete actiepunten, zowel binnen als buiten het parlement.
 • Kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren.
 • Beschikt over goede schriftelijke- en communicatieve eigenschappen en heeft contact met en is bereikbaar voor mensen en groepen in de samenleving.
 • Is bekend met de solidariteitsregeling en bereid zich hieraan te committeren.
 • Heeft de Politieke Basisvorming doorlopen en is bereid om scholingen te volgen.

 

Pas je in dit profiel en spreken (een deel) van de thema’s je aan? Stuur dan het aanmeldingsformulier voor 10 juni 00.00 uur op naar limburg@sp.nl o.v.v. Kandidaatstelling PS2023. Wil je meer informatie bel of mail dan met de huidige fractievoorzitter Marc van Caldenberg.

 

Alle kandidaatstellingen worden door de kandidatencommissie vertrouwelijk behandeld. We zien je kandidaatstelling met belangstelling tegemoet.

 

U bent hier