h

Buurtonderzoek Venlo-Zuid

23 november 2021

Buurtonderzoek Venlo-Zuid

Foto: SP-Venlo
Als je wil weten wat er speelt, van de mensen die er wonen en er dagelijks mee te maken hebben, dan ga je met hen in gesprek. En dat doen we als SP. We gaan regelmatig de buurt in. Laatst in Venlo-Zuid om op te halen wat daar goed gaat en wat er beter kan.

 

Op zaterdag 13 november stonden we een groot deel van de dag met onze grote rode tent bij het winkelcentrum aan de Van Nijvenheimstraat.
Uit ons buurtonderzoek bleek dat men over het algemeen positief is over de buurt en vrijwel hetzelfde denkt over de gemeente.

 

Vooral de prettige buurt, de kwaliteit van de infrastructuur, de sociale contacten en het gebrek aan overlast werden als positieve punten benoemd door de inwoners die we spraken en die reageerden op de enquête, die we eerder die week in de wijk verspreidden.

 

Ons werden ook enkele negatieve dingen verteld. Zwerfafval, parkeerproblemen (te veel auto’s), overlast door vuurwerk (nu al), en slecht groenonderhoud werden een paar keer genoemd.

Ook waren er enkelen die spraken over jongerenoverlast, drugsoverlast, hardrijders, woningnood, en ook de algehele verloedering van de buurt.

Ook kregen we wat reacties van mensen uit een andere buurt, en reacties die niet zo zeer met de buurt te maken hadden maar wel met de gemeente (WMO en dakloosheid). Die pakken we apart op.

 

Doel buurtcampagnes
We gaan de wijken in om informatie te verzamelen die we kunnen gebruiken in de gemeenteraad, zodat we kunnen laten zien dat de SP er is voor iedereen en samen met iedereen de problemen in de dorpen en wijken van de gemeente Venlo wil aanpakken.

 

U bent hier