h

Vragen over komst megamestfabriek

11 september 2021

Vragen over komst megamestfabriek

Er zijn plannen om bij de grens van Blerick en Grubbenvorst de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland te gaan bouwen. Dit stuit op veel bezwaren. Omwonenden van de locatie waar de mestfabriek moet komen hebben zich uitgesproken tegen de komst. De SP wijst de komst af omdat de werkelijke problemen - het mestoverschot - er niet mee worden opgelost.

 

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft inmiddels vragen gesteld aan het provinciebestuur van Limburg over deze kwestie. Gaan we het écht toestaan dat de grootste mestverwerker van het land wordt neergezet in kassengebied Californië, vlak bij Trade Port Noord, op de grens van Blerick en Grubbenvorst?

De kans is wel groot want de mestfabriek heeft eerder al een vergunning gekregen van de provincie. Daartegen heeft vereniging Behoud de Parel samen met omwonenden bezwaar aangetekend, ook in hoger beroep. De hoogste bestuursrechter (Raad van State) moet nog uitspraak doen.

 

Ondertussen moet RMS - de initiatiefnemer die de mestfabriek wil bouwen - ook nog een vergunning krijgen voor de Natuurbeschermingswet. Die vergunning is nog niet verstrekt door de provincie Limburg.

 

Het Duitse bedrijf RMS wilde ook in Groenlo (Gelderland) een vergelijkbare mestfabriek bouwen, maar daar stak de rechter een stokje voor omdat de provincie Gelderland (net als de provincie Limburg overigens) verzuimd had een Milieueffectrapportage (MER) te maken.

Provincie Gelderland heeft vervolgens besloten geen enkele vergunning te gaan verlenen. Die kans is er dus ook voor Grubbenvorst.

 

 

De plannen voor de Nederlandse mega-mestfabriek van RMS liggen er blijkbaar al sinds 2017. Intussen werd RMS overgenomen door WindVision, en dat bedrijf heeft de boel weer verkocht aan investeerder Black Rock, dat de plannen weer heeft doorverkocht aan WSB Energy BV.

Blijkbaar zagen die opkopers er geen heil in, maar WSB lijkt de prioriteit toch te leggen bij het realiseren van een mestfabriek aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst. Als die er al komt.

 

Want de vraag is of er nog wel behoefte is aan mestverwerking. In het vakblad 'De Boerderij' stond afgelopen maand dat de behoefte aan mestverwerking terugloopt en dat daardoor de druk op de verwerkingskosten groter wordt.
 
Verder krijgen nieuw opgestarte projecten hun capaciteit niet volgeboekt en wordt de looptijd van contracten verkort tot minder dan de eigenlijk benodigde tien jaar voor een gezonde bedrijfsvoering.

 

Over de hele kwestie en koehandel heeft de SP nu vragen gesteld aan het Provinciebestuur. Zoals de vraag of de provincie wist van de vele wisselingen van eigenaren van de geplande mestfabriek? Was zij op de hoogte dat de lokale veehouderij inmiddels al veel geld heeft geïnvesteerd in dit megavergistingsproject en dat dit geld waarschijnlijk weg is, zonder dat de voorgespiegelde beloftes zijn ingelost?

 

De SP vindt dat dergelijke megavergistingsprojecten onhoudbaar zijn, zeker met de nieuwe inzichten over megastallen, bio-industrie en haar stikstofuitstoot. Het project is overbodig, ook door de vergrote capaciteit van mestverwerking elders.

 

 

Een ander gevaar is dat wanneer de stikstofuitstoot toeneemt, er haast geen woningen meer gebouwd mogen worden. Die uitspraak van de Raad van State zorgt daarmee voor grote problemen in de volkshuisvesting terwijl de gemeente Venlo tig plannen voor honderden nieuwe woningen klaar heeft liggen. Die zouden de prullenbak in kunnen wanneer die mestfabriek er zou komen!

 

Via een truc probeert de provincie samen met Ontwikkelingsmaatschappij Greenport daar een draai aan te geven door een depositiebank (stikstofbank), waarin niet gebruikte "stikstofrechten" (virtueel) worden opgeslagen.

Als er iets gebouwd moet worden dat leidt tot verdere stikstofuitstoot, kan de initiatiefnemer daarvan "diens deel aan uitstoot" verrekenen (salderen) met de "stikstofrechten", die in de "bank" virtueel zijn ondergebracht.

Hiermee houden we elkaar enorm voor de gek en spelen we met de gezondheid en welzijn van mens en milieu!

 

 

U bent hier