h

Gezocht: kandidaten voor landelijk partijbestuur SP

29 juli 2019

Gezocht: kandidaten voor landelijk partijbestuur SP

Conform het besluit van de partijraad kunnen alle SP-leden tussen 13 en 23 november 2019 in hun lokale afdeling een stem uitbrengen op de kandidaten voor het nieuwe partijbestuur 2020-2022. Leden van de SP die zich geroepen en geschikt achten voor één van de plaatsen in het nieuwe bestuur, worden uitgenodigd om zich tot 18 augustus 23:59 uur a.s. kandidaat te stellen.

 

Verkiezing partijbestuur vanuit de afdelingen

Het kiezen van het partijbestuur zal in 2019 opnieuw in de afdelingen plaatsvinden, zoals afgesproken op de partijraad van 22 september 2018.

Onlangs gaf voorzitter Ron Meyer aan dat hij zich, vanwege de teleurstellende verkiezingsuitslagen voor de SP, niet opnieuw verkiesbaar te stellen.

 

Samenstelling partijbestuur

Het SP-partijbestuur telt 34 leden. De voorzitter en algemeen secretaris, 11 algemeen bestuursleden, 19 regiovertegenwoordigers en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en Eerste Kamer (zij zijn uit hoofde van hun functie lid van het partijbestuur). De regiovertegenwoordigers worden gekozen op de regioconferenties van 5 en 12 oktober.

De voorzitter en algemeen secretaris worden in functie gekozen. Voor algemeen bestuursleden geldt dat de 11 kandidaten met de meeste stemmen in het partijbestuur plaatsnemen.

 

Profiel bestuurslid

Op SPnet zijn de functieprofielen te vinden voor de nieuwe bestuursleden. De partijraad heeft een kandidatencommissie ingesteld die met alle kandidaten zal spreken en daarna een advies uit zal brengen aan het partijbestuur.

 

Kandidaatstellen

Leden die zich willen kandideren kunnen dat doen door t/m 18 augustus 2019 een brief en CV te sturen naar kandidatencommissie@sp.nl. Het partijbestuur zal op 13 september een voordracht aan de leden doen.

Als u meer informatie wilt, kunt u een mail sturen naar kandidatencommissie@sp.nl. Meer informatie hoe de SP georganiseerd is staat hier.

 

U bent hier