h

Voedselkaravaan 27 oktober in Venlo: positieve verhalen over verduurzaming van de landbouw

5 september 2018

Voedselkaravaan 27 oktober in Venlo: positieve verhalen over verduurzaming van de landbouw

Op 27 oktober 2018 organiseert de SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg samen met het landelijk netwerk Voedsel Anders de Voedselkaravaan. In Venlo staat de Voedselkaravaan stil bij de mogelijkheden om de gangbare landbouw te verduurzamen, én om het onderlinge begrip tussen boer en burger, stad en platteland te verbeteren.

 

Dit jaar trekt Voedsel Anders met een zogenaamde Voedselkaravaan in acht steden/regio's in Nederland de stad in en het platteland op. Op zaterdag 27 oktober is Venlo de Pleisterplaats voor Noord-Limburg/Zuidoost-Brabant.

De SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg is gevraagd de organisatie van deze dag op zich te nemen vanwege haar 15 jaar ervaring met het organiseren van informatiebijeenkomsten over landbouw-gerelateerde onderwerpen.

 

’s Ochtends zijn er excursies naar inspirerende bedrijven en initiatieven in de regio Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant, waarbij ook wordt gestreefd naar onderlinge uitwisseling tussen de regio’s.

Op het middagprogramma staan diverse workshops rond thema’s zoals de verduurzaming binnen veehouderij en de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie, met een inleiding van Niek Koning.

Auteur Niek Koning (1948) is emeritus docent van de leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid van Wageningen University & Research, en is verbonden aan het Centre for Sustainable Development and Food Security van de Universiteit Wageningen.

 

Ook zullen inspirerende initiatieven uit de regio zich presenteren en komt er antwoord op vragen als wat de meest kansrijke, duurzame alternatieven zijn voor beleid, praktijk en onderzoek rond de gangbare land- en tuinbouw en hoe kunnen er nieuwe bruggen worden geslagen tussen boeren en burgers?

 

Noteer nu al de datum van zaterdag 27 oktober 2018 in uw agenda, meer informatie over exacte tijden en locaties volgt op een later moment.
Informatie over de Voedselkaravaan staat op deze website. Informatie over de opzet van de Voedselkaravaan in Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant is ook te vinden op dezelfde site bij 'data-en-locaties'.

 

Voedsel Anders is een landelijk netwerk dat in 2012 is gestart
om de beweging te versterken van mensen in Nederland en Vlaanderen die
een ander systeem van voedsel en landbouw willen. De kernbegrippen zijn:
eerlijke prijzen voor de producent, gezond en lekker eten, samenwerken met de natuur, beperken van de macht en invloed van de grote agrochemische bedrijven, korte ketens, rechtvaardige handel, toegang tot grond en zeggenschap van producent en burger over het voedsel.

 


Voor deze bijeenkomst worden nog vrijwilligers gezocht. Daarbij kan gedacht worden aan het opvangen van de deelnemers, begeleiden van sprekers en de mensen die een workshop verzorgen, het maken van verslagen van de workshops, ondersteuning bieden bij het uitserveren van een lunch en hand-en-spandiensten verlenen bij de borrel, aan het einde van de dag. Heeft u tijd/zin om op 27 oktober mee te helpen? Laat het weten via e-mail en geef aan welk tijdstip/dagdeel u beschikbaar bent en bij welk onderdeel u wilt meehelpen.
 
Wilt u het initiatief van de Voedselkaravaan Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant ook financieel steunen dan kunt u een bedrag overmaken op de rekening van de Stichting “Het Beleg”: NL78TRIO 0198 1456 75, o.v.v. ‘Donatie Voedselkaravaan’ en daaraan toegevoegd uw naam. Daarnaast verzoeken we u dan een e-mail te sturen met vermelding van het gedoneerde bedrag, uw rekeningnummer en naam en adres, zodat we kunnen traceren waar de donaties vandaan komen. Wij zouden u enorm erkentelijk zijn, als u dit initiatief ook op deze manier zou willen steunen!
 

 

 

U bent hier