h

Uitbreiding geitenbedrijf roept de nodige vragen op

29 maart 2018

Uitbreiding geitenbedrijf roept de nodige vragen op

Foto: AutoCCD
Aan de dorpsrand van Belfeld heeft een geitenboerderij een uitbreidingsvergunning aangevraagd. Op zich niks mis mee maar gezien de geitenhouderij vlakbij dichtbevolkte woonkernen ligt en de gevolgen van de q-koorts uitbraak nog vers in het geheugen liggen, is de vrees dat uitbreiding negatieve gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Reden voor de raadsfracties van EENLokaal, SP, VVD en CDA om er gezamenlijk vragen over te stellen aan B&W.

 

De Smitty Farm, een geitenbedrijf net buiten Belfeld, heeft bij de gemeente Venlo verzocht om de omgevingsvergunning te verruimen zodat het veebedrijf uitgebreid kan worden. Dat verzoek heeft bij de Dorpsraad Belfeld, omwonenden en enkele raadsfracties de nodige vragen opgeroepen.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort ligt de gestelde vragen toe: “Ondernemerschap valt toe te juichen. Maar wij nemen de zorgen over deze uitbreiding uiterst serieus. Want door toestemming te verlenen aan deze aanvraag, zouden er problemen kunnen ontstaan voor de volksgezondheid. Gezien de ligging van dit bedrijf zou deze bovendien voor andere vormen van extra overlast kunnen zorgen voor de stadsdelen Belfeld, Steyl, en Op de Heide in Tegelen.”

 

“Gezien de uitbraak van Q-koorts in 2009/2010 waarvan op dat moment nog niet de eventuele gevolgen voor de gezondheid van de mens bekend waren, zijn hun zorgen wat ons betreft terecht. Want bij betreffende uitbraak zijn ook mensen in de nabijheid van betreffend bedrijf in Belfeld ziek geworden ten gevolge van de Q-koorts.”

 

“Momenteel vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats of er mogelijk gezondheidseffecten kunnen optreden bij mensen die wonen in de nabijheid van geitenhouders. Om vooruitlopend op de uitslag van dit onderzoek reeds een vergunning te verstrekken voor uitbreiding van betreffende geitenfarm lijkt ons een stap te vroeg.”

 

“Het is niet voor niets dat men in de provincie Noord-Brabant al pas op de plaats maakt als reactie op onderzoeken van onder meer het RIVM. In het belang van de volksgezondheid lijkt het ons dan ook strikt noodzakelijk, de uitslag van dit onderzoek af te wachten. Alleen wanneer hieruit zou blijken dat er pertinent geen gevaar (eventueel met te nemen maatregelen) zal zijn voor de volksgezondheid, vinden we het acceptabel om dan de aangevraagde vergunning alsnog te verstrekken.”

Reden voor EENLoklaal, SP, VVD en CDA om vandaag middels schriftelijke raadsvragen bij B&W om opheldering te vragen.

 

Het gemeentebestuur heeft dertig dagen de tijd om onze vragen te beantwoorden.

 

U bent hier