h

Strijdbaar SP-congres: Niet voor het belang van enkelen, maar voor elkaar!

21 januari 2018

Strijdbaar SP-congres: Niet voor het belang van enkelen, maar voor elkaar!

Zaterdag 20 januari vond het 23e SP-congres plaats, ditmaal in Hilversum. Bijna duizend leden, waaronder ook van de SP uit Venlo, waren aanwezig om het congresstuk Voor Elkaar te bespreken en het nieuwe partijbestuur te kiezen. Ook werd afscheid genomen van Emile Roemer en sprak Lilian Marijnissen in haar nieuwe functie als partijleider Nederland toe.

 

Bij de bespreking van het congresstuk Voor Elkaar werden de uitgangspunten van de SP verder aangescherpt. Ook enkele voorstellen en moties werden aangenomen waarmee de standpunten van de SP verder geactualiseerd werden.

 

"De toekomst is niet aan de roofkapitalisten maar aan de mensen. De toekomst is niet aan de markt, maar aan ons. Samen gaan we voor een wereld waar niet het belang van enkelen telt, maar van ons allemaal!" Bekijk de toespraak van de nieuwe partijleider Lilian Marijnissen op ons congres:

 

De afgelopen weken is er in de afdelingen gestemd voor een nieuw partijbestuur. Anders dan voorheen kon elk lid zelf z’n stem uitbrengen, daar waar het voorheen via afgevaardigden verliep.

 

Tijdens het congres werd de uitslag bekend gemaakt en het nieuwe partijbestuur aangesteld.

 

Emile Roemer trad in december terug als voorzitter van onze Tweede Kamerfractie. Op het congres kreeg hij een daverend applaus voor de 8 jaar dat hij onze partijleider was. Van de herkozen partijvoorzitter Ron Meyer kreeg hij de gouden tomaat opgespeld, de hoogste onderscheiding binnen de SP.

 


 

Een belangrijk punt voor de SP is het voortdurende streven naar gemeenschapszin en solidariteit. De mens is een sociaal wezen, solidariteit is cruciaal voor een sterke samenleving. De gemeenschapszin wordt bedreigd door een overheid die zich steeds meer terugtrekt. De publieke sector verschraalt, de markt wordt steeds bepalender.

Ook in Venlo zien we dat gebeuren en ondertussen zien we in de dorpen en wijken een verschraling van het voorzieningenniveau en groeien de tegenstellingen in de samenleving.

 

 

Bij de zorg voor kwetsbare mensen lijkt de portemonnee bepalender dan het leveren van goede zorg en kwaliteit. De wijze waarop de gemeente denkt het miljoenentekort in de (jeugd)zorg terug te dringen gaat de kwaliteit van de zorg raken.

We krijgen steeds meer meldingen van mensen die tussen wal en schip vallen, waarvan de zorg eindigt of die plotsklaps verandert en vaak niet ten goede. Zorg dient niet bekeken te worden met de bril van de boekhouder op maar met de menselijke maat. Kostenreductie kan op zoveel andere manieren, daar heeft de SP in 2017 meermaals op gewezen en dat blijven we doen.

 

Op 21 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en dan kan de kiezer ook een rode kaart uitdelen voor de wijze waarop met de zorg omgegaan wordt.

 

U bent hier