h

VVD en SP stellen samen vragen over langdurige bijstand en traject naar werk

8 maart 2016

VVD en SP stellen samen vragen over langdurige bijstand en traject naar werk

Ook in Venlo zijn vooral meer jongeren en 45-plussers in 2015 in de bijstand terechtgekomen. De fracties van VVD en SP hebben vandaag samen raadsvragen ingediend over de juiste cijfers (die ontbreken) en welke aanpak B&W voorstelt om mensen aan het werk te krijgen en uit de armoede.

 

 

Het CBS maakte 29 februari bekend dat het aantal bijstandsgerechtigden blijft groeien. Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn in 2015 in de bijstand terechtgekomen.

Ook voor Venlo geldt deze toename; op de lijstbijstandsontvangers met langdurige bijstand’ in 100-duizendplusgemeenten’ nam Venlo aanvankelijk de 3e plek in, maar deze cijfers bleken onjuist, volgens het gemeentebestuur. Het CBS heeft daarop Venlo verwijderd uit de lijst.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Op 2 maart stelde ik namens de SP al mondelinge vragen over de voor Venlo ongunstige CBS-cijfers. Wethouder Lamers (CDA, sociale zaken en werkgelegenheid) zei toen dat de CBS-cijfers onjuist zijn vanwege het vertekende beeld bij met name het aantal jongeren, maar gaf niet aan of dat voor ouderen ook geldt, en welk beleid ze hierop voert.”

“Dat wil ik wel graag weten, net als VVD-raadslid Bart Kuntzelaers. Samen hebben we nu vragen opgesteld die B&W binnen 30 dagen mag beantwoorden. Hopelijk krijgen we zo opheldering en duidelijkheid.”

 

 

Uit de CBS-cijfers blijkt dat 20% van de bijstandsgerechtigden in Venlo 9 jaar of langer moet rondkomen van een bijstandsuitkering (in Rotterdam is dat 23%, in Amsterdam 28%), en 33% moet 3 tot 9 jaar rondkomen van de bijstand.

Vervoort: “Als dit klopt dan schrikken we daar behoorlijk van. Daarom willen we ook weten of deze cijfers wél juist zijn en wat B&W dan gaat ondernemen om dit cijfer terug te dringen.”

 

 

Feit is dat Venlo een stad is met een relatief grote groep kwetsbare burgers. De VVD en SP verwachten daarom van het gemeentebestuur dat zij zich meer dan maximaal inzet om toch zoveel mensen aan het werk te krijgen en uit de armoede. Daarvoor dienden ze vandaag gezamenlijk raadsvragen in.

 

Lees ook:

U bent hier