h

Mikwe of geen Mikwe?

5 september 2013

Mikwe of geen Mikwe?

 De dag nadat de beide stadsarcheologen de raad informeerden over de discussie rondom de echtheid van het Mikwe, verschijnen er berichten dat deze informatie onjuist zou zijn. Daarop heeft de SP vanavond B&W om openheid verzocht. We hopen dat er dan eindelijk helderheid en een einde komt aan het gedoe rondom het Mikwe.

 

Zoals bekend heeft de SP veel belangstelling voor historisch erfgoed, mede door onze vragen en kritiek werden onder meer het Bondsgebouw, Kranenbreukershuis en Nedinsco gerestaureerd en zelfs een nieuwe invulling kregen.
Het behouden van het Mikwe konden we dan ook van harte ondersteunen, ook al is er bij dit soort vondsten altijd wetenschappelijk debat over de echtheid en exacte historie.
Zo ook bij dit mogelijk middeleeuws joods ritueel badhuis (Mikwe). Op zich niet erg want een dergelijk debat versterkt de levende geschiedenis van een stad.
 Wat wel ergerlijk is, is als over dit archeologische topstuk door de gemeente blijkbaar onwaarheden worden verteld. Dat is niet alleen zonde maar ook een politieke doodzonde van formaat. De vraag is of dat aan de hand is.

 

Stadsarcheoloog Dolmans is voor 95% zeker dat Venlo een Mikwe kent, de andere stadsarcheoloog, Schotten, betwist dat. Voer voor discussie en tevens trekt het jaren aan onderzoek in twijfel. Vreemd, maar laat het de wetenschap vooral nader bestuderen.
Diverse partijen sprongen als bokken op de haverkist bij de ontstane ophef. De VVD sprak er schande van dat de bevindingen van Schotten kennelijk 'onder de pet' moest worden gehouden van de gemeente en zinspeelde zelfs op een raadsenquête (waar de VVD dat bij het miljoenenverlies van de Floriade niet nodig achtte maar dat terzijde). Voer voor de media.

 

Gisteren, 4 september, werd de gemeenteraad bijgepraat en leken de stadsarcheologen het lont vakkundig uit het kruitvat te verwijderen. Ook de wethouder leek zeer zeker van zijn zaak. Het Limburgs Museum in Venlo zou  onderzoek hebben gedaan naar de echtheid, honderden andere deskundigen zouden zijn geraadpleegd. Geen speld tussen te krijgen, men ging niet zomaar te werk. De welles/nietes discussie liep met een sisser af en bleek een storm in een glas water. Althans, dat idee bleef hangen…

 

Toen kwam ineens het bericht van omroep L1 dat de opgevoerde deskundigen van niets weten en is verwezen naar onderzoek dat niet bestaat. Omroep Venlo berichtte dat het Limburgs Museum geen onderzoek had gedaan naar het Mikwe. Er vallen zelfs woorden als “crimineel gedrag”. De centrale politieke vraag is dan ineens wie er hier jokken?

 

Kan het zo zijn dat het Limburgs Museum en een aantal onafhankelijk deskundigen los van elkaar binnen 24 uur veinzen over hun betrokkenheid? Of ligt de leugen aan de andere zijde namelijk bij de gemeente? Daarmee zou direct het vertrouwen in de betreffende wethouder ter discussie staan.
mikwe De SP heeft de discussie tot nog toe gezien als een wetenschappelijk debat maar met het mogelijk verkeerd informeren van de gemeenteraad wordt de grens van een politieke doodzonde overschreden. Reden voor de SP-fractie om het college hier stevig op te bevragen.

 

Met onze raadsvragen willen we niet alleen openheid krijgen maar hopen we ook dat er dan eindelijk helderheid en een einde komt aan het gedoe rondom het Mikwe.
We zijn benieuwd, wordt vervolgd.

 

De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).

 
Lees ook:

 

 

U bent hier