h

Sta op voor goede (thuis)zorg

17 mei 2013

Sta op voor goede (thuis)zorg

hand_alleenHet zorgakkoord van kabinet Rutte II heeft dramatische gevolgen. De thuiszorg wordt flink afgebroken, banen gaan verloren en mensen verliezen hun recht op zorg. Dit kan zo niet! We roepen iedereen op mee te gaan naar de manifestatie tegen de bezuinigingsplannen op de thuiszorg, op 8 juni in Amsterdam.

Het zorgakkoord dat enkele weken geleden gesloten werd tussen werkgevers, werknemers en het kabinet zorgt voor een verlies van 50.000 banen in de zorg. Thuiszorg wordt voor 40% afgebroken waardoor 170.000 mensen hun thuiszorg verliezen en verzorgingshuizen worden gesloten. De toekomst van de dagbesteding is afhankelijk van de gemeenten, die wel een korting van 25% te verwerken krijgen. Genoeg redenen om op 8 juni naar Amsterdam te komen voor een grote manifestatie tegen de plannen.

demonstratie_zorg

Wat kan jij doen? Kom op 8 juni 2013 naar Amsterdam. Deze bezuinigingen raken niet alleen de direct betrokkenen, maar iedereen, roep daarom iedereen in je omgeving op om mee te gaan naar Amsterdam.

Busvervoer van Venlo naar Amsterdam Vakbond Abvakabo-FNV regelt de opstapplekken en het busvervoer naar Amsterdam. Om dit van onze kant uit goed te coördineren kan iedereen die gebruik wil maken van busvervoer naar Amsterdam zich aanmelden door naam, adres, postcode en e-mailadres door te geven via een speciaal e-mailadres dat we hiervoor hebben opengesteld: 8juni@sp.nl. Wij zorgen er dan voor dat de deelnemers tijdig hun opstapplek gemaild krijgen.
Vanuit Limburg vertrekken enkele bussen, onder andere vanaf het AC-Restaurant langs snelweg A67 bij Sevenum. Bij voldoende belangstelling komt er ook een opstapplek in jouw eigen gemeente.

demonstratie_zorg

Het zorgakkoord in beeld Er is geen bezuiniging geschrapt. Er komt een korting op de loonruimte voor personeel in de zorg, dat betekent dat periodieke verhogingen niet (zullen) worden gegeven. Er komt een forse korting op het tarief in de zorginstellingen en op het PGB van mensen. En de extra investering in de ouderenzorg voor extra personeel om de werkdruk te verminderen vervalt ook. Kortom de operatie is een vestzak-broekzak operatie geweest. De bezuinigingen zijn niet van tafel maar verschoven.

 

Lees ook:

 

U bent hier