h

Partijcongres: De SP is er klaar voor!

4 juni 2012

Partijcongres: De SP is er klaar voor!

Congres 2-6-2012 groepsfoto Zaterdag 2 juni vertegenwoordigden zes leden de SP-Venlo en reisden naar Breda om deel te nemen aan het 18e partijcongres. Dit ging vooral over de organisatie van de partij, niet zozeer over de politieke koers. Toch stond de dag voor een groot deel in het teken van de naderende verkiezingen. Er werd stevig gediscussieerd, gouden tomaten uitgereikt, een lijsttrekker gekozen maar de dag kende ook een domper.

Een dikke 800 SP’ers die eerder in iedere SP-afdeling als vertegenwoordiger door en voor de leden waren gekozen kwamen bijeen in een sfeervol theater in Breda. Bij binnenkomst werd iedereen door de huisband muzikaal verwelkomd. De sfeer zat er meteen goed in.

huisband

In de besproken congresstukken werd ingegaan op de vraag of onze uitgangspunten en visie, onze analyses en standpunten nog steeds kunnen rekenen op een groot draagvlak in de partij. Een discussie over onze huidige plaats, taken en doelen. Al bij de opening van het congres gaf partijvoorzitter Jan Marijnissen aan dat bij de SP op een congres altijd alles aan de orde is. In de media werd vooraf gesteld dat bijvoorbeeld niet over de afdrachtregeling gesproken mocht worden maar dat is kletskoek, net als een veronderstelde naamswijziging.

De toespraak van partijsecretaris Hans van Heijningen was duidelijk: Hans van Heijningen “De regel bij de SP dat volksvertegenwoordigers een deel van hun vergoeding afstaan aan de SP zal niet verdwijnen. Wel wordt de regeling geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Maar van afschaffen is geen sprake. Er kan over alles gepraat worden, ook over de afdrachtregeling dus.” Berichten dat er problemen binnen de partij zouden zijn met de regeling zijn “apekool”, aldus van Heijningen.
Misschien jammer voor journalisten maar in de SP is weinig gedoe en discussies worden niet in de media uitgevochten (zoals bij veel andere partijen). In de afdelingenbijeenkomsten vindt de discussie plaats, met de leden die het immers voor het zeggen hebben, en zij kiezen hun afgevaardigden.

Na de pauze ging er even een schok door de zaal toen duidelijk werd dat Jan Marijnissen Jan Marijnissen naar het ziekenhuis was omdat hij onwel werd. Later op de dag bleek Jan gedotterd en bleek het nodig dat hij nog enkele dagen in het ziekenhuis moest blijven. Vanzelfsprekend wenste het congres Jan heel veel sterkte en beterschap.

Het tempo van die dag was hoog want de SP houdt zich graag aan de afspraken die gemaakt zijn. Na de ochtenddiscussie kregen Kamerlid Jan de Wit en raadslid Tonnie Wouters de ‘Gouden Tomaat’ opgespeld als waarderingsonderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de SP. Daarna werd een nieuw partijbestuur gekozen en volgde een relatief korte stemming waarin tal van moties en wijzigingsvoorstellen werden overgenomen of ingetrokken.
Vervolgens was het podium voor cabaretier Guido Weijers, die Guido Weijers als plaatsgenoot van Emile Roemer via een kort optreden, waarin hij zich nog even als tegenkandidaat presenteerde, de stemming voor het lijsttrekkerschap voor de komende verkiezingen leidde. Het congres was unaniem en koos Emile Roemer als lijsttrekker.

Slottoespraak Emile Roemer

De toespraak van Emile Roemer was zeer inspirerend en ook buitengewoon duidelijk: “We zijn er klaar voor en we willen regeren, maar niet tegen iedere prijs. Ik zet geen handtekening onder een akkoord dat de inkomensverschillen nog groter maakt. Onder leiding van de SP stoppen we met de marktwerking in de publieke sector en vooral de zorg. Die zaken hebben de gemeenschap alleen maar geld gekost en daar zijn alleen de bestuurders beter van geworden. We geven ook meer zekerheden aan bijvoorbeeld zelfstandigen zonder personeel (ZZP) want deze groep dreigt de dupe te worden van de huidige crisis. En de SP gaat voor een echt linkse coalitie, een coalitie waarbij we staan voor een menselijk en sociaal Nederland”.

Video: De slottoespraak van Emile Roemer op het congres

De SP staat hoog in de peilingen en ‘dus’ is ook de campagne tegen de SP begonnen. Men zet daarbij vooral in op angst alsof de SP geen gedegen alternatieven heeft. Enkele VVD-kopstukken riepen onlangs te zullen emigreren als Emile Roemer in het torentje gaat zitten. Dat is weglopen voor verantwoordelijkheden. Maar als ze niet inhoudelijk het debat aan willen gaan, of strijden voor de eigen idealen, en campagne voeren met angst zaaien als wapen, hopen we dat ze zich aan hun emigratiebelofte houden.
De SP heeft dat niet nodig, we hebben genoeg alternatieven voor een socialer en beter Nederland, met hoop, optimisme en nieuw vertrouwen. We gaan de campagne aanvoeren en zo veel mogelijk mensen uitleggen welke keuze er ligt: Sociaal uit de crisis met Roemer of verder wegzakken in de put van angst en vrees met Rutte en consorten?
De keus is op 12 september in het stemhokje. De SP is er klaar voor. De partij is op orde en we willen de volgende stap zetten: regeringsverantwoordelijkheid!

Bekijk hier alle foto's van het congres voor een sfeerimpressie

Op 30 juni is alweer het volgende partijcongres, in Den Bosch. Daar wordt dan het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst besproken.

02-06-2012: Emile Roemer door leden aangewezen als lijsttrekker
02-06-2012: Speech Emile Roemer op SP-congres: 'We moeten wezenlijke keuzes maken' (YouTube 25.32 min.)

U bent hier