h

Het is beter een kaars te ontsteken dan de duisternis te vervloeken

24 december 2010

Het is beter een kaars te ontsteken dan de duisternis te vervloeken

kerstwens SP In de tijd van Kerst en Nieuwjaar staan we allemaal even stil bij wat het afgelopen jaar gebracht heeft en de ongewisheid die elk nieuw jaar met zich meebrengt. We hopen allemaal het beste, voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze familie en vrienden, voor álle mensen.

Maar gelukkig, we hoeven het niet bij hopen te laten. Samen kunnen we ons land, onze stad, onze buurt beter maken. Ja, zelfs de wereld kan en moet beter, eerlijker, vreedzamer. Dit was, is en blijft onze gezamenlijke inzet.

We leven in roerige tijden. We hebben de meest rechtse regering ooit gekregen, die 18 miljard wil bezuinigen, vooral op belangrijke voorzieningen en gewone mensen. De rijkste 25% van de bevolking levert niet in. Integendeel, grote bedrijven die forse winsten maken hoeven minder belasting te betalen, dure villa's blijven gesubsidieerd en de aankoop van een tweede JSF testtoestel gaat gewoon door.

En dat terwijl de armoede onder kinderen opnieuw is gestegen. 350.000 kinderen groeien op in armoede en krijgen niet de kansen waar ze wél recht op hebben. 400.000 ouderen zijn tijdens de komende kerstdagen alleen. De eenzaamheid onder ouderen groeit; opeenvolgende kabinetten hebben de schaalvergroting in de zorg versterkt, het individualisme aangemoedigd en gesnoeid in alle voorzieningen die mensen dichter bij elkaar brengen. Dat is toch onbeschaafd?

kaart SP In 2011 komt het erop aan dat we in de oppositie zoveel mogelijk samen de regering aanpakken. Wat rechts kan in de coalitie, moet links toch zeker ook kunnen in de oppositie? De SP wil alle mensen die opstaan voor een menselijker en socialer Nederland bij elkaar brengen. Dat is ons voornemen voor komend jaar.

Wij wensen u fijne dagen en een goed, gezond en strijdbaar 2011.

Emile Roemer, fractievoorzitter Tweede Kamer
Jan Marijnissen, partijvoorzitter
Jan Coopmans, afdelingsvoorzitter
Alexander Vervoort, fractievoorzitter gemeenteraad


  • Op zondag 13 februari gaan we allemaal naar Burgers’ Zoo in Arnhem. Ook u bent van harte welkom, en met u uw gezin, familie, buren en andere bekenden. Noteer alvast de datum, en, voor meer informatie, hou deze webstek in de gaten.

  • Op donderdag 6 januari houden we onze jaarvergadering/ Nieuwjaarsborrel in Grand-café De Maagdenberg. De afdelingsvoorzitter, penningmeester en fractievoorzitter blikken terug op 2010 en kijken vooruit naar 2011. Alle aanwezigen kunnen hierover meepraten, en proosten op het nieuwe jaar.


NU is de tijd! Sluit je aan en word lid van de SP.
Ledendag 13 februari 2011: 'SP in alle staten!'

U bent hier