h

Wel of geen bouw Holleweg Hout-Blerick?

30 september 2010

Wel of geen bouw Holleweg Hout-Blerick?

Hout-Blerick Vanuit de dorpsraad Hout-Blerick ontving de SP deze week berichten die aanleiding geven te veronderstellen dat binnen het bestemmingsplan “Hout Blerick” toch gebouwd gaat worden op of dichtbij het gebied beter bekend als ‘de rivierduin’, terwijl eerder dit jaar de raad besloot dat dit niet mocht gebeuren. Voor de SP aanleiding om vragen te stellen.

In het betreffende bestemmingsplan voor Hout-Blerick is dit deel opgenomen als zijnde “agrarisch met waarden”. In de oordeelsvormende vergadering van 19 mei 2010, bij de behandeling van dit bestemmingsplan, heeft de SP expliciet gevraagd of op dit perceel gebouwd kon worden. De wethouder gaf in zijn antwoord duidelijk aan dat dit met deze bestemming niet het geval kon zijn. Vreemd dat daar nu ineens van afgeweken wordt, of is er meer aan de hand?

rivierduin Mag er nu wel of niet gebouwd worden en wat betekent dat voor de omgeving? De Dorpsraad Hout-Blerick is niet te spreken over deze verwarring. Nu blijkt dat er toch ineens gebouwd mag worden, wil de SP hierover duidelijkheid en heeft hierover vandaag vragen gesteld aan het gemeentebestuur.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Bouw Holleweg Hout-Blerick
Datum: 30 september 2010

In de oordeelsvormende vergadering van 19 mei 2010, bij de behandeling van het bestemmingsplan “Hout Blerick”, heeft de SP expliciet gevraagd of op het perceel met “agrarisch met waarden” gebouwd kon worden. De wethouder gaf in zijn antwoord duidelijk aan dat dit met deze bestemming niet het geval kon zijn.
Nu dit toch het geval lijkt, wil de SP hierover duidelijkheid en stelt derhalve de volgende vragen aan het college:

1. Is het juist dat de gemeente Venlo op 20 juli 2010 vanuit de afdeling ‘Gebouwde omgeving’ bij de dorpsraad het volgende heeft aangegeven: “Vorig jaar (lees: 2009) heeft de gemeente de bereidheid uitgesproken om in beginsel mee te werken aan de bouw van een woning aan de Holleweg te Blerick”?

2. Hoe verhoudt deze uitspraak zich met de toezegging van de wethouder in de oordeelsvormende vergadering van 19 mei 2010, dat er geen bebouwing mag plaatsvinden op een perceel met bestemming “agrarisch met waarde”?

3. Hoe beoordeelt de wethouder het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, vergadering 30062010 ‘Advies no 20091342 Blerick/Holleweg Bouwactiviteit: oprichten van een woning’ ten opzichte van zijn uitspraak in de vergadering van 19 mei 2010?

4. Is het correct dat in een gesprek met de dorpsraad van 16 september 2010 is aangegeven, dat er niet gestopt zou worden met het verlenen van medewerking ten aanzien van de bouwactiviteit (zoals in vraag 3 aangegeven)? Hoe verhoudt dit zich met de uitspraak op 19 mei 2010 in de oordeelsvormende vergadering?

5. Moet er in het geval dat er bebouwing plaats vindt binnen het betreffende bestemmingsplan, dit plan terug naar de raad ter goedkeuring? Zo nee, waarom niet?

6. Volgens de dorpsraad heeft voormalig wethouder H. Janssen op 23 september 2010 bij hen aangegeven, dat hij nooit toestemming heeft gegeven voor medewerking voor bebouwing ter plaatse. Toch stelt de dorpsraad dat de huidige portefeuillehouder - in het gesprek van 16 september 2010 - dat de voormalige wethouder wel toestemming heeft gegeven tot medewerking aan bebouwing. Herkent de wethouder de weergave van het gesprek zoals dit door de dorpsraad wordt geschetst? Zo ja, hoe ziet hij de weergave van de werkelijkheid door de voormalige wethouder?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


U bent hier