h

Het is aan u: Wat gaat het worden?

8 juni 2010

Het is aan u: Wat gaat het worden?

grote schoonmaak Het zal spannend worden, zoveel is zeker. Hoever zullen we komen? De vooruitzichten zijn goed. De belangrijkste standpunten van de partij worden door de overgrote meerderheid van de bevolking gesteund, de partij heeft een goede naam, en onze lijsttrekker - the new kid on the block - doet het uitstekend.

    Gecombineerde column door Emile Roemer en Jan Marijnissen

Jan Marijnissen Woensdag gaat Nederland naar de stembus. Het is een dag waarop ú aan te woord bent, en een keer niet de politici. Het is de essentie van democratie: verkiezingen. We vergeten nog wel eens dat dit recht niet iedereen op de wereld gegund is, dat het een voorrecht is waar onze voorouders hard voor gestreden hebben. Het recht om te mogen bepalen wie ons besturen is letterlijk bevochten op de koning en de elite van destijds.

Woensdag mogen we dat recht dus uitoefenen. Maar, in mijn optiek, is het niet alleen een recht maar ook een plicht. Er bestaat geen juridische verplichting, maar wel een morele verplichting om die kleine moeite om naar het stembureau te gaan te nemen. U bent verplicht belasting te betalen; dan bent u in mijn ogen ook verplicht mee te denken over de besteding van al dat geld. U zit bij verkiezingen aan de knoppen.

De raadsverkiezingen werden snel gevolgd door de verkiezing van de Tweede Kamer, waardoor we te maken kregen met een vier maanden durende campagne van de partijen. Iedereen wil uw stem. Daarom wordt er ook zoveel beloofd, en schromen partijen niet om plotseling van kleur te verschieten. Zo beloven VVD en PVV u belastingverlaging en de PvdA zegt nu écht een ruk naar links te willen maken.

Ik nodig u uit: laat uw voorkeur niet op de eerste plaats bepalen door de beloften van de politieke partijen, maar kijk vooral naar de daden van de verschillende partijen. Die zeggen namelijk alles over de ware aard van de politici die nu om uw stem dingen.

Emile Roemer Door alle bombarie wordt vergeten dat er nog steeds geen meerderheid is voor een rechts kabinet. Volgens mij lijkt rechts alleen groter omdat een deel van links te veel op de knieën zit. Ik hoop dat Job Cohen nu echt genezen is van het idee dat je linkse plannen met rechtse vrienden kunt waarmaken. Ik heb woensdag Balkenende lik op stuk gegeven toen die begon te zeuren over de zorgplannen van Cohen, terwijl ie zelf al acht jaar als premier de verkeerde kant op koerst en overal brokken achterlaat. Maar ik zeg ook tegen de PvdA: nu rechtop staan – of anders aan de kant gaan! Links moet nu lef tonen en strijd leveren. Ik ga er vol in. Ik geloof in onze plannen. Die zijn veel beter dan waar rechts mee aankomt.

Iedereen die zich voor de toekomst van ons land interesseert, en die een menselijke en sociale toekomst wil, verdiept zich in de politieke verhoudingen en de politieke programma’s om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Naar mijn idee is het allemaal vrij overzichtelijk, al proberen velen verwarring te stichten en de kiezer zand in de ogen te strooien. De afgelopen tientallen jaren overziend kun je vaststellen dat CDA, PvdA, VVD en D66 inwisselbaar zijn. In wisselende samenstelling hebben zij steeds in de regering gezeten en zijn dus ten volle verantwoordelijk voor de staat van het land. Zij hebben de neoliberale agenda omarmd en uitgevoerd. De gevolgen zijn nu voor iedereen zichtbaar. Niet verstandig deze partijen verder te laten gaan met hun desastreuze aanpak.

Dan hebben we nog GroenLinks en de PVV. GroenLinks is de laatste jaren steeds verder naar rechts opgeschoven. Ze zullen vast nog wel groen zijn, maar sociaal? Nou nee, ze verslechteren de sociale zekerheid (WW en AOW), draaien als het om de oorlog in Afghanistan gaat, en beschouwen partijen als de VVD en D66 als progressief. Tot slot dan de PVV, het eenmansbedrijf dat discrimineert door ongeoorloofd onderscheid te maken tussen mensen, niet om wat ze doen maar om wie ze zijn. Dat is moreel verwerpelijk. Geen weldenkend mens kan daar steun aan verlenen. De geschiedenis leert ons tot wat voor rampen zo’n visie en aanpak kunnen leiden.

Blijft over de Socialistische Partij, lijst 3.
Een stem op de SP telt maar liefst vier keer mee:

  • Je maakt de SP sterk
  • Je trekt de PvdA naar links
  • Je stuurt Balkenende uit het Torentje
  • En je laat de VVD er niet in.

Stop de sluipende verrechtsing van ons land. Help mee met de Grote Schoonmaak. Het is nu de tijd voor een duidelijke keuze. Het woord is nu aan u. Laat u niet gek maken, stem sociaal, stem Emile Roemer.


Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet

Een mens is meer – Karel Glastra van Loon 1962-2005


Pas op voor kiezersbedrog
Wordt het Roemer, of wordt het Rutter?
GO, EMILE, GO!
website Emile Roemer

U bent hier