h

Wat is de oplossing voor het verkeersprobleem?

10 april 2010

Wat is de oplossing voor het verkeersprobleem?

Parkstraat/Goltziusstraat In het politiek discussieprogramma ‘Markt 2’ op Omroep Venlo FM praten vanmiddag Ton Heerschop (SP), Hay Janssen (PvdA) en bewoner Arno van Remortel over de verkeersproblematiek op de Goltziusstraat en het plan om daar 3 rotondes aan te leggen.

Wonen in het centrum is prachtig maar kent ook nadelen. Op drukke dagen, zeker wanneer onze oosterburen weer massaal naar Venlo trekken, zorgt de grote stroom van auto’s voor problemen en overlast. De gemeente studeert op een plan om op de Goltziusstraat drie rotondes aan te leggen waardoor verkeer dat naar de parkeergarage onder het Nolensplein wil, beter doorstroomt. Bewoner Arno van Remortel ziet niets in dit plan en ging hierover afgelopen woensdag inspreken voor de gemeenteraad. Op Omroep Venlo ging hij vanmiddag in discussie met twee raadsleden van SP en PvdA.

Goltziusstraat Op de Goltziusstraat vinden regelmatig opstoppingen plaats. Drie rotondes ipv de stoplichten moeten het verkeer beter laten doorstromen.

Arno van Remortel: “Wanneer je in de binnenstad woont accepteer je dat het drukker is dan elders in de stad. Maar voorheen circuleerde het verkeer nog, nu is het op drukke dagen een voortdurende file. Problemen die er nu al zijn maar mogelijk straks groter worden als er drie rotondes gaan verschijnen in de Goltziusstraat. Vaak is het zo druk dat er een constante file ontstaat van stoppen en optrekken, van auto’s die in een fuik terecht komen van auto’s die de parkeergarage in willen. Verkeersoverlast ontstaat vooral op drukke dagen als veel Duitse kooptoeristen (zaterdag, feestdagen, zomer) de stad in willen, ofwel zo’n 70 dagen in het jaar. Dit zorgt niet alleen voor extra verkeer maar ook overlast en extra luchtvervuiling. Op kozijnen ligt een laagje zwarte roet na zo’n dag, dat zegt voldoende.”

Ton Heerschop SP-raadslid Ton Heerschop: “Er dienen goede voorwaarden te worden geschapen voor goede verkeersdoorstroming en daar is op dit moment een groot probleem mee op de drukke ‘Duitse’ dagen. In 2007 gaf het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) aan dat er in de binnenstad een gebrek aan 300 parkeerplaatsen is. Een duidelijk probleem maar dat dient breder bezien te worden dan enkel het centrum. Op drukke dagen rijden nu af en toe pendelbussen van/naar het parkeerterrein bij Stadion de Koel en de binnenstad. Hiervan wordt te weinig gebruik gemaakt, we moeten iets doen aan de bekendheid. Door bijvoorbeeld met bebording op de snelweg al bezoekers naar parkeerplaatsen aan de stadsrand te dirigeren, parkeren duurder maken in de binnenstad en goedkoper aan de randen, duidelijk maken dat ergernis wordt bespaard en er tijdwinst is voor de bezoeker. Een goede oplossing die verder uitgewerkt moet worden.”

“Denk ook aan de Transferia aan de randen van een stad Transferia waarmee auto’s van kooptoeristen uit het centrum worden gehaald, en met een regelmatige pendelbus naar het centrum worden gebracht. Het is geen pleidooi om de stad geheel autoluw te maken maar om meer ruimtes te creëren. Nadat de Maasboulevard af is krijgt het centrum er meer parkeerplaatsen bij, naast de huidige parkeergarages die gewoon open blijven, maar toch blijft er ook dan een structureel probleem. Er zijn veel te veel auto’s die nu een lange file veroorzaken, zorg dat je dat aan pakt. Dat hoeft niet duur te zijn, we hebben grote parkeerterreinen buiten het centrum liggen, bijvoorbeeld bij Océ, die ook gebruikt kunnen worden.”, aldus Heerschop.

Arno van Remortel: “Verkeersregelaars houden het verkeer tegen dat voorheen aansloot in de lange file, de doorgang vanuit de zijstraten wordt geblokkeerd doordat het verkeer op de Goltziusstraat voorrang heeft, wat dus de opstopping veroorzaakt. Verkeersregelaars en rotondes zouden kunnen zorgen voor een betere circulatie maar de file blijft hetzelfde: van de Krefelseweg/ Europaplein naar de Goltziusstraat rijden auto’s stapvoets door de straten heen. Vervolgens zie ik dat er 3 auto’s per minuut de parkeergarage aan het Nolensplein in rijden, dan snap ik waarom de opstopping optreedt. Het is geen gebrek aan parkeerplek maar de wijze waarop al die auto’s die plek innemen.”

Sint Martinusstraat Op drukke dagen is het lastig om tussen het verkeer op de Goltziusstraat te komen, bijvoorbeeld vanaf de zijstraat Sint Martinusstraat.

“Er moet ook een oplossing komen voor de doorstroming vanuit de zijstraten. Aangezien de auto’s op de hoofdweg voorrang hebben, blijft die vol staan waardoor je er vanuit de zijstraten niet op komt. Je hoeft geen deskundige te zijn om dit te beseffen. Er is in het verleden een fout gemaakt door onder het Nolensplein, midden in het centrum, tegen alle opvattingen in, een parkeergarage neer te leggen terwijl elke andere gemeente dat aan de stadsrand doet. Complimenten voor de verkeersregelaars die de straten nu een stuk vrijer maken maar een vaste oplossing is het niet.”, aldus Arno van Remortel.

Ton Heerschop: “Eerlijk gezegd zou ik het niet weten waarom de gemeente opteert voor 3 rotondes, dit is een punt van studie in het huidige GVVP dat ik beperkt vind en graag breder onderzocht zou willen zien met de 3 opties uit het voorstel van Arno van Remortel. Kijk naar de huidige situatie, die van drie rotondes, en naar eventueel eenrichtingsverkeer maar dan in combinatie met andere mogelijkheden want er is maar 1 oplossing voor de situatie op de Goltziusstraat en dat is te zorgen dat het daar minder druk wordt. Misschien zijn er wel meer opties. De situatie verandert, er komen meer auto’s. Verkeersregelaars inzetten helpt voor even maar wel met als gevolg dat de file van het verkeer dat de Goltziusstraat op wil, langer wordt. Ontlast het centrum door Transferia. Maak een totaalanalyse en onderbouw die; wat is het effect op andere delen van de stad zodat er geen extra problemen op andere plekken gecreëerd worden.”

Mgr.Nolensplein Touringcar-bussen rijden via de Goltziusstraat en Puteanusstraat richting parkeerterrein aan de Maas. Leidt ze om via de Urbanusweg!

Als uitsmijter werd Ton Heerschop gevraagd waarom de gemeente geen geld heeft voor fatsoenlijk onderhoud van de wegen, waarom er aandacht is voor vele rotondes in plaats van prioriteit te geven aan het onderhoud? “Toevallig belde ik vandaag met een gemeentewerker die mij heeft toegezegd dat de winterschade heel snel hersteld wordt, men is er druk mee. Hij voegde er wel aan toe dat het een 'rare strenge winter' was die zorgde voor veel schade aan de wegen, maar er wordt aan gewerkt. We houden het in de gaten, de SP zit er bovenop.”

Bewoner Arno van Remortel gaat binnenkort met de wethouder praten over het verkeersprobleem op de Goltziusstraat. De gemeenteraad behandelt eind deze maand het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, maar het is nog ongewis of daar DE oplossing uit rolt voor HET verkeersprobleem in de binnenstad.


In het nieuwe radioprogramma onder de naam 'Markt 2' discussiëren lokale politici onder leiding van presentator Twan Mariën. Pittige discussies, heldere commentaren en scherpe analyses, worden afgewisseld met politiek nieuws en muziek.
Het programma wordt uitgezonden op zaterdag tussen 13.00 en 14.00 uur, en herhaalt op zondag om 07.00 en 22.00 uur. Omroep Venlo radio is in de ether te ontvangen via 96.9 FM en op de kabel via 87.5 FM.


(bron straatfoto's: http://zien.info/venlo.nl)

U kunt de hele uitzending hier downloaden en beluisteren (65 MB, klik op "normale download")

U bent hier